Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1984 - 1988 Doktora

  İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Türkiye

 • 1974 - 1980 Lisans

  Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 1988 Doktora

  Türkiye'de Askeri Darbelerin Sivil Rejime Etkileri

  İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

 • 1982 Yüksek Lisans

  Atatürk Döneminde Muhalefet 1919-1926

  İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Bölümü