Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

DETERMINING HEALTH PROBLEMS OF CHILD WORKERS WITH THE OMAHA SYSTEM: EXAMPLE FROM A SUBURB OF ISTANBUL

Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, vol.6, no.3, pp.809-835, 2022 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License Sustainable Development

Kemoterapiye Bağlı Alopesi Sıklığı ve Hastaların Baş etme Yöntemleri

Kahraman Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.17, no.1, pp.77-83, 2022 (Journal Indexed in ESCI)

Kanserden Sağ Kalanlarda Erişkin Yaşam Kalitesi Ölçeğinin Türkçe Geçerlilik ve Güvenirliği

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.17, no.1, pp.84-93, 2022 (Journal Indexed in ESCI)

Temizlik İşçilerinin Genel Sağlık Profilleri ve Etkileyen Faktörler

Halk Sağlığı Hemşireliği Dergisi, vol.3, no.3, pp.198-211, 2021 (Other Refereed National Journals)

Meme kanseri cerrahisi geçiren kadınların beden imajı ve cinsel uyumları

Androloji Bülteni, vol.23, pp.163-169, 2021 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Nurses’ Views on the Use of Evidence-based Practice in the Clinic: A Qualitative Study

Journal of Education and Research in Nursing , vol.18, no.2, pp.210-2015, 2021 (Journal Indexed in ESCI)

Vardiyalı Çalışanlarda Uykusuzluk ve/veya Kalp Hastalıkları Riskleri: Sistematik Derleme

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi, vol.30, no.1, pp.13-21, 2021 (National Refreed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Ana sınıfı öğrencilerine uygulanan beden güvenliği eğitim programının etkinliği

Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, vol.14, no.3, pp.414-441, 2021 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN OKUL TUVALETLERİNİ KULLANMADURUMU VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

IAAOJ Health Sciences, vol.6, no.1, pp.65-77, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ofis Çalışanlarında Metabolik Sendrom

Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi, vol.9, pp.50-57, 2018 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

Ofis Çalışanlarında Kardiyovasküler Hastalık Riski ve Bilgi Düzeyi

kardiyovasküler hemşirelik dergisi, vol.9, pp.1-6, 2018 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

Health perception and healthy lifestyle behaviors in factory workers

MEDICAL JOURNAL OF BAKIRKOY, vol.14, no.3, pp.267-274, 2018 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier identifier

Ofis Çalışanlarında Karpal Tünel Sendromu Semptomları ve Fonksiyonel Durum

sağlık bilimleri ve meslekleri dergisi, vol.4, pp.196-203, 2017 (Other Refereed National Journals)

Enurezis Şiddet İlişkisi Kalitatif bir çalışma

sted, vol.5, pp.277-283, 2014 (Other Refereed National Journals)

What do overweight children think about obesity

Peak Journal of Public Health and Management, vol.1, pp.9-15, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development identifier identifier

THE RELATIONSHIP BETWEEN A PRIMARY SCHOOL FOURTH, FIFTH, SIXTH GRADE STUDENTS’xx AGGRESSIVENESS LEVELS PARENT ATTITUDES AND SOME VARIABLES

Journal of Marmara University Institute of Health Sciences, vol.3, pp.1, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Pazarda çalışan çocukların çalışma koşulları ve sağlık durumları

Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, vol.26, pp.30-36, 2006 (Other Refereed National Journals)

Okul Sağlığı Hemşireliği Geliştirme Projesi

Istanbul’da Milli Eğitim Dergisi, 2003 (National Non-Refereed Journal)

2 6 yaş arasında çocuğu olan annelerin bağırsak parazitlerine ilişkin bilgi ve uygulamalrı

Türkiye parazitoloji dergisi, vol.24, pp.164-171, 2000 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

, Çocuklarda Ruhsal Uyumun aile İşlev Sorunları ile İlişkisi

III.Uluslararası VII .Ulusal Psikiyatri Kongres, 1 - 03 September 2014 Sustainable Development

İklim Değişikliği nde Hemşireler Niçin Önemlidir?

iklim Değişikliği, Sağlığa Yansımaları ve Hemşirelik Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 30 May 2022

Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Akran Yönderliği Programına İlişkin Deneyim ve Görüşleri: Bir Devlet Üniversitesi Örneği

Hemşirelik Eğitiminin Geleceği Sempozyumu 3: Pandemi Sürecinde Eğitimi İyileştirme Yaklaşımları, Turkey, 27 September 2021, pp.138

Pandemi Sürecinde Tip 1 Diyabetli Bireylerin Sağlık ve Sosyal Yaşamlarını Etkileyen Faktörler

. İnternational Conference On Covid 19 Studies, Ankara, Turkey, 25 - 27 December 2020 Sustainable Development

SAĞLIĞIN SOSYAL BELİRLEYİCİLERİNİN ROMAN KADINLARDAKİ ALGISI: NİTEL BİR ARAŞTIRMA

6.ULUSLARARASI 17. ULUSAL HEMŞİRELİK KONGRESİ, Ankara, Turkey, 19 - 21 December 2019

Ofis Çalışanlarının Diyabet Riski ve Bilgi Durumları

1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 23 - 26 April 2018 Sustainable Development

Bir Çağrı Merkezi Çalışanlarının Sağlık Sorunları

1.Uluslararsı 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 23 - 26 April 2018

Ofis Çalışanlarında Kardiyovasküler Hastalık Riski ve Bilgi Düzeyi

Adnan Menderes Üniversitesi I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 June - 01 July 2017 Sustainable Development

Ofis Çalışanlarında Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları

Adnan Menderes Üniversitesi I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 June - 01 July 2017 Sustainable Development

Fabrika Çalışanlarının İş Güvenliği Bilgi Düzeyi ve Kişisel Koruyucu Kullanımı

Adnan Menderes Üniversitesi I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 June - 01 July 2017

Ofis Çalışanlarında Kas İskelet Problemleri

Adnan Menderes Üniversitesi I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 June - 01 July 2017

Ofis Çalışanlarında Metabolik Sendrom ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları

Adnan Menderes Üniversitesi I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 June - 01 July 2017 Sustainable Development

YAŞLILARIN EV ÇEVRESİ KOŞULLARI VE DÜŞME DURUMLARI

I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 June - 01 July 2017

YAŞLILAR NİÇİN İHMAL VE İSTİSMARA UĞRARLAR?

1st International Eastern Mediterranean Midwifery Congress, Adana, Turkey, 11 May - 14 July 2017, pp.254-255

GEBELİKTE BAŞLAYAN PELVİK TABAN BOZUKLUĞU

1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi 1st International Eastern Mediterranean Midwifery Congress, 11 May - 14 July 2017, pp.256

ENDÜSTRİ DEVRİMİ VE KADIN HAKLARININ EVRİMİ

1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi 1st International Eastern Mediterranean Midwifery Congress, Adana, Turkey, 11 May - 14 July 2017, pp.257

.: Eşitiz Beraberiz

1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, 1 - 04 May 2016

The Healthy Lifestyle Behaviours of University Staff

FOHNEU 6th International Congress, Rotterdam, The Netherlands, 16 - 18 March 2016 Sustainable Development identifier identifier identifier

The Job Stress, Depression and Headache among the Bank Employees.

FOHNEU 6th International Congress, Rotterdam, The Netherlands, 16 - 18 March 2016

Validity and Reliability of Turkish Version of the Family Management Measure

12th International Family Nursing Conference, Odense, Denmark, 18 - 21 August 2015

Validity and Reliability of the Turkish Version of the Family Management Measure

12th Family Heath Nursing Conference, Improving Family Health Globally through Research, Education, and Practice, Odense, Denmark, 18 - 21 August 2015

Elder neglect and abuse in Turkey

3rd Euro Nursing Medicare Summit, 27 - 29 July 2015, vol.4

. Çocuklarda Somatizasyon ve Etkileyen Psikolojik Faktörler

VII. Ulusal Psikiyatri Kongresi 1-3 Eylül 2014, Ankara (Poster Bildir, 1 - 03 September 2014

Kilolu Çocuklar Obezite Konusunda Ne Düşünüyorlar

4. Uluslararası Katılımlı Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, Adıyaman, Turkey, 22 - 25 May 2013 Sustainable Development

Bir ilköğretim okulunda okuyan çocukların sağlık sorunları

2. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi 19-21 Nisan, Turkey, 19 - 21 April 2013

What Do Overweıght Chıldren Thınk About Obesıty A Qualıtatıve Study

Transforming Community Health: The Nursing Impact, Edinburgh, United Kingdom, 13 - 14 March 2013 identifier identifier identifier

Assessment Of Chronic Illness Care In A Sample Of Turkish Patient With Chronic Illness

Transforming Community Health: The Nursing Impact, Edinburgh, United Kingdom, 13 - 14 March 2013

Reliability and validity of the Turkish version of the Ageism Survey

The 1st International Clinical Nursing Research Congress, İzmir, Turkey, 29 May - 01 June 2012

Ebelik Ve Hemşirelik Öğrencilerinden Beklenen Sağlık Uygulamaları Ve ÖzYeterlik Düzeyleri

Sağlığın Geliştirilmesi ve Hemşirelik Sempozyumu, Turkey, 12 - 14 January 2012

Yaşlılık göç ve sağlık ilişkisi Kalitatif bir çalışma

10. Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri, Gaziantep, Turkey, 28 - 30 April 2011 Sustainable Development

Abuse of the elderly living at home in Istanbul a pilot study

1st International Congress on Nursing Education, Research& Practice, Proceedings, Thessaloniki, Greece, 17 - 21 October 2009

, Görme Engelli Olan ve Olmayan İlköğretim Çocuklarında Sosyal Destek Algısı”,

International Congress On Nursing Education, Research Practice, Greece, October 15-17 2009. (Poster Bildiri), 15 October 2010 - 17 October 2009

Social support perception of primary school students with visual impairment and sighted

1st International Congress on Nursing Education, Research& Practice, Proceedings, Thessaloniki, Greece, 15 - 17 October 2009

Adolescent Psychological Symptoms And Influential Factors

1st International Congress on Nursing Education, Research Practice, Proceedings, SELANİK, Greece, 15 - 17 October 2009 identifier identifier identifier

School health nursing development

12thWorld Congress of Public Health, 27 April - 01 May 2009 identifier identifier identifier

School Health Nursing Development Project

12thWorld Congress of Public Health, İstanbul, Turkey, 27 April - 01 May 2009

Ergün A., Kolaç N .Çocuk ve Okulda Şiddet I. )

Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi 21-23 Haziran -İzmir 2007 (Poster Bildiri, Turkey, 21 - 23 June 2007

Çocuk ve okulda şiddet

1.Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, Turkey, 21 - 23 June 2007

Pazarda çalışan çocukların çalışma koşulları ve sağlık durumları

IX. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Turkey, 3 - 06 November 2004, pp.30-36

Yaşlıların evde izleminde ağrıya yaklaşım

Yaşlıda Ağrıya Multidisipliner Yaklaşım Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 2 - 05 March 2005, vol.8, pp.298-299

. Yaşlıların Evde İzleminde Ağrıya Yaklaşım

aşlıda Ağrıya Multidisipliner Yaklaşım Sempozyumu İstanbul 2-5 Mart 2005, Turkey, 2 - 05 March 2005

Yabancı kaçak işçilik ve riskleri

IX. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Turkey, 3 - 06 November 2004

Hemşirelik tanıları doğrultusunda İş Sağlığı Hemşireliği süreci Maden iş kolu için geliştirilmiş bir örnek

II. Ulusal İş Sağlığı ve İşyeri Hemşireliği Sempozyumu, Zonguldak, Turkey, 28 - 30 June 2001

Books & Book Chapters

Kronik Hastalıklardan Korunma

in: Kronik Hastalıklarda Hemşirelik süreci , Nermin Eroğlu- Gamze Temiz, Editor, Nobel Yayınevi, İstanbul, pp.15-34, 2021

Osteoporoz ve Hemşirelik Süreci

in: Kronik Hastalıklarda Hemşirelik Süreci, Nermin Eroğlu- Gamze Temiz, Editor, Nobel Yayınevi, İstanbul, pp.339-356, 2021

Yaşlılarda Düşme ve Ev ve Çevre Koşulları

in: Yaşlı Sağlığı ve Bakımı - 2021, Naile Bilgili, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.31-38, 2021 Sustainable Development

Yaşlılarda Düşme ve Ev ve Çevre Koşulları

in: Yaşlı Sağlığı ve Bakımı - 2021, Türkiye Klinikleri Halk Sağlığı Hemşireliği Özel sayısı, Naile Bilgili, Editor, Türkiye Klinikleri Yayın Seri No: 747 Yayınevi/Matbaa Sertifika No: 48768 1. Baskı, Şubat 2021, Ankara-Türkiye, Ankara, pp.32-38, 2021 Sustainable Development

Türkiyede Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesinde Sağlık Politikaları, Sağlık Eylem Planları ve Yasal Düzenlemeler

in: Sağlığı Koruma ve Geliştirme 1, Kavramlar, Politikalar, Teoriler, Modeller ve Araştırma Yaklaşımları, Bayık Temel. Ayla, Editor, Ema Tıp Kitabevi, pp.265-277, 2021

Quality of life in Employee with Workaholism

in: Occupational Health, Dr . Kavitha Palaniappan, Editor, SW7 2QJ, UK. Open Access Books, London, pp.1-15, 2020 Sustainable Development

Ailede İhmal ve İstismar

in: Aile Temelli Sağlık Yaklaşımı, Kuğuoğlu Sema , Demirdağ Birsel Canan , Editor, Akademisyen Tıp Kitapevi, Ankara, pp.291-301, 2015