Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

The Development of the Marital Satisfaction Scale (MSS)

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.13, no.1, pp.97-117, 2013 (SSCI) Sustainable Development identifier

Articles Published in Other Journals

In "I" Subjected to Father's Violence Shame Confusion

INSAN & TOPLUM-THE JOURNAL OF HUMANITY & SOCIETY, 2022 (ESCI) Sustainable Development identifier

Adaptation After Covid-19 Scale: The Study of Validity And Reliability

RESEARCH ON EDUCATION AND PSYCHOLOGY (REP), vol.5, no.2, pp.324-349, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Instances of Intimate Partner Violence (IPV) Among the Young in Turkey

International Journal of the Whole Child, vol.6, no.1, pp.57-75, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Analyzing the effectiveness of a program aimed at preventing partner violence among adolescents

International Journal of Curriculum and Instruction (IJCI), vol.13, no.1, pp.41-55, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Psikolojik Danışma Sürecinde Yeni Bir Model: Macera Terapisi

Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, vol.9, no.1, pp.47-65, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Training Program on Addiction Prevention of Turkey(TBM): Content and Process

Gavin Journal of Addiction Research and Therapy, pp.29-35, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Bilfen learning awareness scale high school form validity reliability and standardization study

TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, pp.92-106, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Findings Of Social Gender Inequality In Counseling Process

TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, pp.285-294, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Perceived problem solving skills of married couples predicting self efficacy beliefs towards their marriages

Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, vol.6, no.1, pp.129-159, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Bilfen Mesleki İlgi Envanteri geçerlik ve güvenirlik çalışması

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.2, pp.186-198, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

A program based on the Guilford model that enhances creativity and creative psychological counseling

Journal of Health Administration and Education (Sanitas Magisterium), vol.1, no.2, pp.5-29, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Aile eğitimi yaklaşımları türleri tarihçesi ve içerikleri

Din ve Hayat TDV-İstanbul Müftülüğü Dergisi, no.12, pp.94-98, 2011 (Non Peer-Reviewed Journal)

Çocuklar neden resim çizer

Sanat ve İnsan, Ulusal Hakemli e-Dergi, no.3, pp.1-6, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

A study on professional ethic perceptions of teachers and school principals

European Journal of Educational Studies A Peer Reviewed Online Journal., vol.1, no.3, pp.145-167, 2009 (Non Peer-Reviewed Journal)

İlköğretim ikinci kademe seviyesindeki ergenlerin denetim odağı özelliklerinin yaratıcı düşünceye etkisi

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, no.15, pp.71-84, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Çözüm Odaklı Terapi'de Çözüm Odaklı Düşünce Becerisi

Aydın Üniversitesi OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLIĞI SEMPOZYUMU-III, İstanbul, Turkey, 11 January 2022 Sustainable Development

MARPAM (Marmara Üniversitesi) Akran Danışmanlığı Modeli

10. Üniversite Psikolojik Danışmanlığı Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 20 May 2021, pp.94-95

Analyzing The Effectiveness Of The Intimate Partner Violence Preventıon Program For Adolescents

6th International Conference on Lifelong Education and Leadership for All-ICLEL 2020 International University of Sarajevo / Sarajevo / Bosnia Herzegovina, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 13 - 16 July 2020 Sustainable Development

MARPAM Akran Danışmanlığı Modeli Kapsamında Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Gereksinimlerinin Belirlenmesi

IX. Uluslararası Yükseköğretimde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Araştırmaları Kongresi, 15 - 17 November 2019

MARPAM-Marmara Üniversitesi Akran Danışmanlığı Modeli

9. Üniversite Psikolojik Danışmanlığı Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 15 - 17 November 2019, pp.0-30 Sustainable Development

Fédération Internationale des Croissants Verts-Turkish Green Crescent Society

Le 1er Congrès international Sur Les Addictions (1. Uluslararası Bağımlılıklar Kongresi), Casablanca, Morocco, 2 - 03 May 2019, pp.1

Tekno İnsanı Anlama Atölyesi

2. PDR Zirvesi, İstanbul, Turkey, 1 - 02 April 2019

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Bağımlılıkla Mücadele Yaklaşım ve Çalışmaları.

Uluslararası Kamu Politikaları Sempozyumu, International Symposium of Public Policies, Bir Kamu Politikası Olarak Bağımlılıkla Mücadele, Yeni Yaklaşımlar, Düzce, Turkey, 20 - 22 December 2018

Travmaya Yönelik Kolektif Naratif Terapi Uygulamaları.

Türkiye Travmatik Stres Kongresi, İstanbul, Turkey, 7 - 09 December 2018

Partner şiddeti üzerine bir derleme ve ergenlik döneminde partner şiddetini önleme programının önemi

Ahtamara I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi Gevaş – Van, 25 - 26 August 2018

Intergenerational Transmission of Earthquake Trauma (Deprem Travmasının Kuşaklararası Aktarımı)

IV. International Symposium on Multidisciplinary Studies (ISMS), Paris, France, 27 - 28 April 2018, vol.2, pp.491-514

Bilfen Öğrenmede Farkındalık Ölçeği lise formu BÖFÖ L Geçerlik güvenirlik ve standardizasyon çalışması

International Teacher Education Conference ITEC, Dubai, United Arab Emirates, 4 - 06 February 2016, pp.92-106

Findings on social gender inequality in the course of psychological counseling

International Teacher Education Conference ITEC, Dubai, United Arab Emirates, 4 - 06 February 2016, pp.285-294 Sustainable Development

EXPRESSIVE BASED GROUP STUDY TO IMPROVE THE SOCIAL-EMOTIONAL LEARNING SKILLS OF STUDENTS IN SINGLE PARENT FAMILIES

International Conference on Research in Education and Science- (ICRES), Bodrum, Turkey, 19 May 2016, pp.587-601

Addiction prevention training program of Turkey

The International Society fort the Study of Drug Policy, (ISSDP), Sydney, Australia, 16 - 18 May 2016

Addiction prevention training program of Turkey National drugs policy of Turkey Prevention and rehabilition practicties

United Nations General Assembly (UNGAS) Special Session on the World Drug Problem, New York, United States Of America, 17 - 21 April 2016

Emotion regulation strategies for Twins Mothers

International Conference on Arts, Social Sciences, Business and Education, Florida, United States Of America, 18 - 19 January 2016

Life skills training program for teenagers to prevent addiction outlines and a model proposal

International Conference on Addiction Prevention and Treatment (ICAPT), Kuala-Lumpur, Malaysia, 18 - 20 September 2015, pp.125-130

Enhancing creative counseling skills of counseling students by adventure therapy

7th International Adventure Therapy Conference, Denver, Colorado, United States Of America, 4 - 07 June 2015

Analyzing good and evil concepts of pre school aged children with drawings

1st Balkan Congress on Health Sciences, Edirne, Turkey, 14 - 16 May 2014, vol.13, pp.271-303

Evli bireylerin evliliklerine yönelik öz yeterlilik inançlarının incelenmesi

3rd International Counseling and Education Conference ICEC, İstanbul, Turkey, 26 - 28 May 2014

Evaluating the development of the visual perception levels of 5 6 year old children in terms of school maturity and Draw a Person Technique

World Conference on Educational and Instructional Studies, WCEIS, Antalya, Turkey, 7 - 09 November 2012, vol.12, pp.61-78

Türkiye de Anne Baba Eğitimlerine Yeni Bir Boyut Aile Okuryazarlığı

21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 September 2012

Yaratıcı danışmanlık yaklaşımı ve psikolojik danışmanların yaratıcılıklarını geliştirme

Teoriden Pratiğe Psikolojik Danışmanlık Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 14 April 2009

Gender with marital satisfaction problem solving and coping styles

26th. International Conference of the Stres and Anxiety Research Society, Halle, Saale, Germany, 21 - 23 September 2005

Rehber öğretmenler için yaratıcı ve problem çözücü düşünceyi geliştirme

VIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, İstanbul, Turkey, 22 - 23 September 2005

The roles of personality traits and coping styles in response to interpersonal conflicts among police candidates in Turkey

26th International Conference of the Stress and Anxiety Research Society, Halle, Germany, 06 August 2005

Özel eğitimcilere yönelik yaratıcı düşünceyi geliştirme

İstanbul Otizm Eğitim Günleri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 7 - 08 May 2005

Yetişkin çalıştayları yaratıcılık uygulaması

1.Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 - 25 September 2004

Üstün çocuklara yönelik yaratıcılık odası yaratıcılık çalışmaları

1.Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 - 25 September 2004

İlköğretim ikinci kademe seviyesindeki ergenlerin denetim odağı özelliklerinin yaratıcı düşünceye etkisi

Uluslararası Katılımlı 2000’li Yıllarda I. Öğrenme Ve Öğretme Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 29 - 31 May 2002

Books & Book Chapters

Freud'un Divanından Terapi Robotlarına

in: Terapide Yeni Ufuklar-Kuramdan Uygulamaya, Canel, A.Nilgün, Editor, Pinhan Yayınevi, İstanbul, pp.9-26, 2021

Çok öfkeliyim

Okuyan Us, İstanbul, 2020 Sustainable Development

Mesajlaşma Bağımlılığı

in: Teknoloji Bağımlılıkları, Şahin,Cengiz; Günüç,Selim, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.159-180, 2020

Yapay Zeka Uygulamaları ve Psikolojik Danışma

in: Psikolojik Danışmada Yeni Açılımlar ve Çevrimiçi Psikolojik Danışma Uygulayıcılar İçin El Kitabı, Şerife Gonca ZEREN, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.164-178, 2020 Sustainable Development

Türkiye'de Aile, Evlilik Yapısı ve Boşanmaların Son Yıllara Dayalı Veriler Üzerinden İncelenmesi ve Boşanma Danışmanlığı Açısından Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

in: Eğitim Bilimleri Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler , Doç. Dr. Sinan Sönmez, Editor, Gece Akademi, İstanbul, pp.25-46, 2019

Deprem Travmasının Kuşaklararası Aktarımı

in: Multidispliner Çalışmalar-4 (Sosyal Bilimler), Abidin Temizer - İbrahim Serbestoğlu, Editor, Institut za Geografiju, Podgorica, pp.491-514, 2018

Intergenerational Transmission of Earthquake Trauma

in: 4th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES (ISMS), Serdar Salman,Hasan Babacan,Tanja Soldatovic,Abidin Temizer, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.32, 2018

Bireysel Farklılıklar

in: Eğitim Psikolojisi, Ayşen Bakioğlu, Editor, Nobel Yayınevi, İstanbul, pp.157-187, 2018 Sustainable Development

REHBERLİKTE HİZMET ALANLARI-SERVİSLER

in: Öğretmen ve Öğretmen Adayları İçin Rehberlik, İŞMEN GAZİOĞLU ESRA, MERTOL İLGAR ŞENGÜL, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.255-276, 2017

Yoğun Bakımda Yetişkin Hastası Olan Bireylere Psikodestek

in: Orta ve İleri Yetişkinlik Dönemindeki Bireylere Bireylere Yönelik Grup Programları, Müge Yüksel, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.206-228, 2016

Sigara Vücudun Düşmanı

Türkiye Yeşilay Cemiyeti, İstanbul, 2014

Uyuşturucu Özgürlüğün Sonu

Türkiye Yeşilay Cemiyeti, İstanbul, 2014

Sağlık Her İşin Başı

Türkiye Yeşilay Cemiyeti, İstanbul, 2014

The Effect of The Depression Levels Of The Mothers With Mentally Retarded Children On Their Marital Satisfaction

in: A Current Perspective On Health Sciences, Ayşegül Yıldırım Kaptanoğlu, Editor, Rotipo, pp.271-290, 2014

Etki Terapisine Giriş

in: Etki Terapisi, Canel, Azize Nilgün, Editor, Pinhan Yayıncılık, İstanbul, pp.19-40, 2013

Özellikler, Beceriler, Gereklilikler

in: Etki Terapisi, Canel, Azize Nilgün, Editor, Pinhan Yayınevi, İstanbul, pp.41-54, 2013

Evlilikte İletişim ve Yaşam Becerileri

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yayınları, İstanbul, 2011

Aile Eğitimi Programları Üzerine Notlar

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yayınları, İstanbul, 2011

Other Publications