Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Compulsory Mine Work: The Single-Party Regime and the Zonguldak Coalfield as a Site of Contention, 1940-1947

INTERNATIONAL REVIEW OF SOCIAL HISTORY, cilt.54, ss.115-142, 2009 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Mütareke Döneminde Siyasal Temsil, Seçimler ve Halkçılık

Toplumsal Tarih Dergisi, ss.30-32, 2019 (Hakemsiz Dergi)

Türk Yunan Nüfus Mübadelesi ve Devletin Mübadil Romanlara İlişkin Söylem ve Politikaları

Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.9, ss.109-140, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erken Cumhuriyet Döneminde Devletin Dersimle Imtihanı

Toplumsal Tarih, ss.26-29, 2011 (Hakemsiz Dergi)

Osmanlı Taşrasında Belediye İdaresi Alanya Örneği 1914 1915

Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, cilt.7, ss.165-185, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocukluğun Tarihi Üzerine

Toplumsal Tarih, ss.100-102, 2003 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Her İktidara Bir Tarih: Tarih Nasıl Uydurulur

Her İktidara Bir Tarih: Tarih Nasıl Uydurulur, Çanakkale, Türkiye, 28 Eylül 2019

Roma Civic Emancipation between the Two World Wars Case of Turkey

Roma Civic Emancipation between the Two World Wars, St. andrews, İngiltere, 26 - 27 Ekim 2018

Pension Funds, Labor Struggles and the Arbiter State in the Late Ottoman Period:Captain Ahmet was against the Şirket-i Hayriye

Military affairs and Welfare in the late Ottoman Empire, Organization for Islamic Area Studies, Waseda University, Tokyo, Japonya, 02 Temmuz 2018

Being Intrinsically, Hereditarly, Racially and Morally Gypsy

Relations Between Roma and the Majority Population in Europe: past, present, future, Stockholm, İsveç, 13 - 24 Kasım 2017

The 1923 Population Exchange and the State Policies Towards the Exchanged Muslim Roma Community

Uluslararası Mübadele Sempozyumu ve Mübadelenin 94. Yılı Anma Etkinlikleri, Tekirdağ, Türkiye, 30 Ocak - 01 Şubat 2017, ss.40-41

İstanbul kent tarihine vapurdan bakmak Şirket i Hayriye işçilerinin yerleşim örüntüleri 1900 1945

Avrupa Emek Tarihçileri Ağı, Fabrika Tarihi Çalışma Grubu Atölye ÇalışmasıFabrika Tarihi’nin İmkan, Metod ve Kaynakları, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 10 Aralık 2016., İstanbul, Türkiye, 10 Aralık 2016

Birinci Dünya Savaşı Sonrasında Anadolu nun Beşeri Coğrafyası ve Demografik Dönüşüm

9. International Knowledge, Economy and Management Congress, Saraybosna, Bosna-Hersek, 23 Haziran - 25 Nisan 2011, ss.1274-1287

Twice a Stranger The 1923 Population Exchange between Turkeyand Greece and the Experiences of the Muslim Roma

Annual Meeting of the Gypsy Lore Society and Conference on Romani Studies, Bratislava, Slovakya, 11 Eylül 2014 - 13 Eylül 2914, ss.50

Life Labor and the City Şirket i Hayriye Steamboat Workers ofİstanbul 1890 1944

Fifth Annual Conference of Work and Human Lifecycle in Global History, Berlin, Almanya, 8 - 09 Temmuz 2014, ss.135-163

Sea Transport Workers Between Urban and Rural Workers Sociabilities and Mobilizations

Urban Studies Seminar, Zentrum Moderner Orient, Berlin, Berlin, Almanya, 27 Şubat 2012

İstanbul as the City of Lower Classes Şirket i Hayriye SteamshipWorkers 1890 1940

EUME Lectures, Wissenschaft College, Berlin, Berlin, Almanya, 11 Ocak 2012

Dersim Tarihi ve 1938 Gerçeği

Dersim 1937-1938, Avrupa Parlementosu, Brüksel, Brüksel, Belçika, 26 Mayıs 2011

Şirket i Hayriye Çalışanlarının Tekaüd Sandığı Karar Defterlerinde Arz ı Halleri 1925 1945

Elazığ 2010, İkinci İktisat Tarihi Kongresi, Elazığ, Türkiye, 24 - 25 Ağustos 2010, ss.28

Power Politics and Legitimacy in the Countryside Alanya Municipal Government 1914 1929

25th. Middle East History and Theory Conference, Chicago, Chicago, Amerika Birleşik Devletleri, 13 - 15 Mayıs 2010

Kitap & Kitap Bölümleri

Büşra Ersanlı ile İktidar, Tarih, Yurttaşlık Eğitimi ve Aidiyet Hakkı Üzerine Söyleşi”

Tarih Eğitiminde “Sen Kimsin?” Siyaseti: Türkiye’den Orta Asya’ya, Nurşen Gürboğa, Editör, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, ss.1-26, 2019

İkinci Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Türkiye’xxde Siyasal Yaşam

Türk Siyasal Hayatı, Süleyman Sözen, Ahmet Demirel, Editör, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, ss.1-27, 2017

Milli İktisattan Sosyal Tarihe Zafer Toprak

Yaşayan Türk Tarihçileri, Şimşek, Ahmet, Editör, PEGEM AKADEMİ, İstanbul, ss.225-236, 2017

The Şirket-i Hayriye Pension Fund,Right to Retirement and Labor Control (1893-1932)

History From Below A Tribute in Memory of Donald Quataert, Selim Karahasanoğlu, Deniz Cenk Demir, Editör, İstanbul Bilgi University Press, İstanbul, ss.403-434, 2016

II. Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e Türkiye'de Siyasal Yaşam

Türk Siyasal Hayatı, Prof. Dr. Ahmet Demirel, Doç. Dr. Süleyman Sözen, Editör, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, ss.3-27, 2013

Madencilikte İş Mükellefiyeti: Tek Parti Rejimi ve Bir Mücadele Alanı Olarak Zonguldak Kömür Havzası (1940-1947)

Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti nde Emek Tarihi, Turaj Atabaki,Gavin D. Brockett, Editör, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, ss.20-40, 2012

La Turquie Kemaliste’de Devrimin Kadınları, Alaturka Kadın, Levanten Kadın ve Türk Kadını

Kemal in Türkiye si La Turquie Kemaliste, Lütfü Tınç, Editör, Boyut Yayıncılık A.Ş, ss.70-79, 2012

Zonguldak Havzasında İş Mükellefiyeti ve Mükellef İşçilerin Mücadeleleri: 1940-1947

Mete Tunçay a Armağan Mehmet Ö Alkan Tanıl Bora Murat Koraltürk ed, , Editör, İletişim Yayınları, İstanbul, ss.299-335, 2007