Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

 • 2019 Kadın Kadına Tarih

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 Her İktidara Bir tarih: Tarih Nasıl Uydurulur

  Çalışma Grubu

  Çanakkale, Türkiye

 • 2019 ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ 1. ELEŞTİREL SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ Modern Türkiye’de Tarih, Kültür ve Siyase

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Kentleşme ve Emek

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 Military Affairs and Welfare in the late Ottoman Empire

  Çalışma Grubu

  Tokyo, Japonya

 • 2017 Avrupa Emek Tarihçileri Ağı, Fabrika Tarihi Çalışma Grubu Atölye Çalışması Fabrika Tarihi’nin İmkân, Metot ve Kaynakları

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 XV. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 III. Emek Tarihi Konferansı

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 Uluslararası Mübadele Sempozyumu ve Mübadelenin 94. Yılı Anma Etkinlikleri

  Çalışma Grubu

  Tekirdağ, Türkiye

 • 2016 Being Intrinsically, Hereditarily, Racially and Morally Gypsy

  Çalışma Grubu

  Vienna, Avusturya

 • 2014 Annual Meeting of the Gypsy Lore Society and Conference on Romani Studies 2014

  Çalışma Grubu

  Bratislava, Slovakya

 • 2014 Work and Human Lifecycle in Global History Conference

  Çalışma Grubu

  Berlin, Almanya

 • 2012 Urban Studies Seminar, Zentrum Moderner Orient

  Çalışma Grubu

  Berlin, Almanya

 • 2012 EUME Lectures, Wissenschaft College

  Çalışma Grubu

  Berlin, Almanya

 • 2011 9. International Knowledge, Economy and Management Congress

  Çalışma Grubu

  Sarajevo, Bosna-Hersek

 • 2011 Dersim 1927-1938

  Çalışma Grubu

  Brussels, Belçika

 • 2010 I. Ulusal Demografi Kongresi

  Çalışma Grubu

  Ankara, Türkiye

 • 2010 II. Türk İktisat Kongresi

  Çalışma Grubu

  Elazığ, Türkiye

 • 2010 25th. Middle East History and Theory Conference

  Çalışma Grubu

  California, Amerika Birleşik Devletleri

 • 2010 Bahar Toplantıları, Işık Üniversitesi

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2005 Zonguldak Kent Tarihi Bianeli

  Çalışma Grubu

  Zonguldak, Türkiye

Ödüller

 • Eylül 2007 Bankacılık ve Finans Tarihi Araştırma Yarışması Doktora Tezi Ödülü

  Osmanlı Bankası Arşiv Ve Araştırma Merkezi

 • Haziran 2006 2005 yılı sosyal bilimler alanında en iyi doktora tezi

  Boğaziçi Üniversitesi

Burslar

 • 2013 - 2014 "Work and Human Lifecycle in Global History" /fellowship

  Yabancı Ülkelerin Resmi Kurumları

 • 2011 - 2012 Europe in the Middle East Midle East in Europe /fellowship

  Yabancı Ülkelerin Resmi Kurumları

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 4

h-indeksi (WOS): 1

Davetli Konuşmalar

 • Ekim 2020 “Geçmiş Nasıl Uydurulur: Her İktidara Bir Tarih”

  Seminer

  Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, Türkiye

 • Nisan 2020 23 Nisan 1920’nin 100. Yılında Meclis Fikri

  Seminer

  Mülkiyeliler Birliği ve Tarih Vakfı , Türkiye

 • Eylül 2019 Her İktidara Bir Tarih

  Konferans

  Çanakkale Belediyesi, Türkiye