Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Urla’da XIX. Yüzyılda Rum-Ortodoks Kiliselerin İnşa Süreci

e-Congress of International Eastern European Studies Uluslararası Doğu Avrupa Çalışmaları e-Kongresi, Ortodoks Kiliseleri Tarihi History of Orthodox Churches, Türkiye, 6 Haziran - 30 Eylül 2020, ss.384-414

Pide Mi Pizza Mı Yoksa Pi(de)zza MI?Pita or Pizza or Pi(ta)zza?

nternational Gastronomy Tourism Studies Congress, Kocaeli, Türkiye, 20 - 22 Eylül 2018, ss.311-324

Dedeağaç, Ferecik, Gümülcine, İskeçe ve Osmanlı Hükümet Konakları’xxnda İdeoloji, Erk ve Mekan

Balkanlarda Türk Kültürü: Batı Trakya Uluslararası Sempozyumu, DEDEAĞAÇ-GÜMÜLCİNE-İSKEÇE, Yunanistan, 27 - 30 Nisan 2017, ss.73-93

Midilli’de Osmanlı Mezar Taşları

1.Uluslararası Türk-İslam Mezar Taşları Kongresi, 1.International Congress of Turkish-Islamic Gravestones, Aydın, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2018, ss.330-348

Sultan Abdülmecid’in Manastır’daki Asakir-i Nizamiye-i Şahane Kışlası

XVIII.Türk Tarih Kongresi, Turkish Congress of History, Ankara, Türkiye, 1 - 05 Ekim 2018

Kimliksizleştirilen/Gizlenen/Kaybedilen Bir Osmanlı Hükümet Konağı: Ohri

”III.International Conference The West Of The East, The East Of The West, III.Uluslararası Doğunun Batısı, Batının Doğusu Konferansı, Ohrid, Makedonya, 27 - 29 Haziran 2018

Sakız’da 19.yüzyılda İnşa Edilen Dört Selatin Camisi: Mecidiye, Hamidiye, Orhaniye ve Osmaniye

Adalarda Türk-İslam Kültürü, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 16 - 17 Kasım 2017, ss.245-260

Sırbistan Feth-i İslam Kalesi’xxnin 19.y.y.Onarımları

XI.Uluslararası Balkan Tarihi Kongresi, Samsun, Türkiye, 2 - 03 Aralık 2017

19.Yüzyıl Osmanlı Mimarisinde Rumeli’xxde Islahane/Sanayi Mektebi Binaları

X.uluslararası Mübadele ve Balkan Türk Kültürür Araştırmaları Kongresi, Samsun, Türkiye, 3 - 04 Aralık 2016, ss.485-518

Ottoman Hammams in Midilli Lesvos Rodos Rhodes Sakız Chios and İstanköy Kos

Conference Sponsor Ege University, Studies in Politics, Education, Health, Engineering and Sociology, Spheses-İzmir, AASRC SPEHES İzmir, İzmir, Türkiye, 22 - 24 Nisan 2016

Rodos Osmanlı Türk Tarihi ve Osmanlı Çeşmeleri

Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Kitap Tanıtımı, İzmir, Türkiye, 19 Mart 2016

Osmanlı Sembolleri Silinen Şehir Üsküp ve Üsküp 2014 Projesi

8.Uluslararası Mübadele ve Balkan Türk Kültürü Araştırmaları Kongresi, 6-7 Aralık 2014, Samsun, Samsun, Türkiye, 6 - 07 Aralık 2014, ss.9-40

Kitap & Kitap Bölümleri

Rodos'ta İttihat Terakki Dönemi Türk Mimari Eserlerinin Değerlendirilmesi

Rodos ve İstanköy Türk Kültürü, Kaymakçı, Mustafa Özgün, Cihan, Editör, Eğitim Yayınevi, Konya, ss.254-273, 2020

Namık Kemal'in Rodos Mutasarrıflığı Sırasında İnşa Faaliyetleri

Rodos ve İstanköy Türk Kültürü, Kaymakçı, Mustafa Özgün, Cihan, Editör, Eğitim Yayınevi, Konya, ss.312-330, 2020

Evaluation of the Ottoman Architectural Works of The Union and Progress Period in Rhodes

Turkish Culture and Rhodes and Kos, Kaymakçı, Mustafa Özgün, Cihan, Editör, Eğitim Yayınevi, Konya, ss.277-296, 2020

Namık Kemal's Construction Activities During The Rhodes Mutasarrif

Turkish Culture in Rhodes and Kos, Kaymakçı, Mustafa Özgün, Cihan, Editör, Eğitim Yayınevi, Konya, ss.338-357, 2020

Rodos Türk Vakıf Eserleri

Rodos ve İstanköy Türk Vakıfları, Kaymakçı, Mustafa Özgün,Cihan Yaldız, Fırat, Editör, Eğitim, Konya, ss.215-224, 2019

Mübadele ile Cami, Tekke ve Türbelerden Getirilen Kültür Varlıkları

Mübadele Göçmenleri ve Bursa, Karabağ, Hacer, Editör, Bursa Osmangazi Belediyesi, Bursa, ss.184-211, 2019

Kamuoyu Oluşturmada Propaganda Aracı: Pontus Anıtları

Pontus Meselesi Olaylar, Algılar ve Gerçekler, Öksüz, Hikmet Okur, Mehmet Küçüker, Yüksel, Editör, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, ss.111-150, 2019

Kamuoyu Oluşturmada Propaganda Aracı: Pontus Anıtları

Karadeniz’xxde İsyan Mübadele ve Propaganda, Demircioğlu, İsmail Hakkı Çiçek, Rahmi Okur, Mehmet, Editör, Yeditepe Yayınevi, İstanbul, ss.289-337, 2019

Rhodes Turkish Foundation Architectural Works

Turkish Foundations in Rhodes and Kos, Kaymakçı, Mustafa Özgün, Cihan Yaldız, Fırat, Editör, Eğitim Yayınevi, Konya, ss.233-242, 2019

Rodos ve İstanköy’xxde Osmanlı-Türk Mimari Eserleri’xxnin Bugünü

Ege Adaları’xxnın Unutulan Halkı: Rodos ve İstanköy Türkleri, Kaymakçı, Mustafa Özgün, Cihan, Editör, Eğitim Yayınevi, Konya, ss.169-186, 2019

Sakız Öküz Mehmed Paşa Camisi

Çaka Bey’den Günümüze Kuşadası ve Çevresinde Türk Tarihi, Yıldırım Mustafa, Haykıran Kemal Ramazan, Editör, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, ss.87-95, 2018

This Day of Ottoman-Turkish Architectural Works in Rhodes and Kos Islands

The Forgotten Turkish Identitiy of the Agean Island: The Turkish Identity in Rhodes and Kos, Kaymakçı, Mustafa Özgün, Cihan, Editör, Eğitim Yayınevi, Konya, ss.176-194, 2018

Batılılaşma Dönemi Osmanlı Mimarisinde Süslemeler Üzerinden İdeolojik ve Sembolik Anlam Yükleme: Manastır Askeri İdadisi ve Rodos Süleymaniye Camisi

Balkanlar’da Sosyal, Kültürel ve Ekonomik İlişkiler, Social, Cultural and Economic Relations in The Balkans, Çetin Birol, Temizer Abidin, Editör, gece kitaplığı, Ankara, ss.171-188, 2018