Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sanatsal Müdahale ile Kentsel Mekanın Dönüşümü, Vinci Örneği

ISMS IV. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu, Paris, Fransa, 26 - 27 Nisan 2018

Dani Karavan’ın Heykellerinde Toplumsal belleğin Yorumlanışı

II.International Simposium on Multidisciplinary Studies, 18 - 21 Mayıs 2017