Assoc. Prof.

NECLA TUNAY


School of Banking and Insurance

Insurance

Department of Insurance

Dissertations

2004

2004

Doctorate

Personel güçlendirme ve Türk Sigorta Sektörü’xxnde bir uygulama

Marmara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı

1995

1995

Postgraduate

Türkiyede sigortacılığın branşlar itibariyle gelişimi (son on yıl itibariyle)

Marmara University, Bankacılık Ve Sigortacılık Enstitüsü, Sigortacılık Anabilim Dalı

Research Areas

Banking - Insurance

Academic Titles / Tasks

2020 - Continues

2020 - Continues

Associate Professor

Marmara University, School Of Banking And Insurance, Insurance

2011 - 2020

2011 - 2020

Assistant Professor

Marmara University, School Of Banking And Insurance, Insurance

2006 - 2011

2006 - 2011

Assistant Professor

Kocaeli University, Gölcük Meslek Yüksekokulu, İktisadi Ve İdari Programlar Bölümü

1991 - 2004

1991 - 2004

Research Assistant

Marmara University, Institute Of Banking And Insurance, Department Of Insurance

Managerial Experience

2007 - 2009

2007 - 2009

Deputy Head of Department

Kocaeli Üniversitesi, Gölcük Meslek Yüksekokulu, İktisadi Ve İdari Programlar Bölümü

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Sigorta Branşları

Undergraduate

Undergraduate

Yönetim ve Organizasyon

Postgraduate

Postgraduate

Sigorta Şirketlerinde Stratejik Planlama ve Yönetim

Postgraduate

Postgraduate

Sigorta Şirketlerinde Stratejik Planlama ve Yönetim

Articles Published in Other Journals

2021

2021

İkili Banka Sistemlerinde Ticari Banka İstikrarının Makro-Finansal Belirleyicileri

TUNAY K. B. , TUNAY N.

Avrasya İşletme ve Ekonomi Dergisi, vol.26, no.2, pp.36-48, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

2021

2021

Yükselen Ekonomilerin Petrol Şoklarına Makro Ekonomik Tepkileri

TUNAY K. B. , TUNAY N.

Avrasya Ekonometri İstatistik ve Ampirik Ekonomi Dergisi, vol.18, no.1, pp.19-32, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

2020

2020

Türkiye’de Ekonomik Faaliyet Dalgalanmalarının Analizi: Alternatif Filtrelerle Dinamik Faktör Modellemesi

TUNAY K. B. , TUNAY N.

Avrasya Ekonometri, İstatistik ve Ampirik Ekonomi Dergisi, vol.16, pp.19-34, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2020

2020

EKONOMİK DALGALANMALARIN SİGORTA ŞİRKETLEİRNİN PAZAR PAYLARI VE PRİM ÜRETİMLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ

TUNAY N. , ÇAMLIBEL F., TUNAY K. B.

Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, vol.9, no.17, pp.95-101, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2020

2020

Ekonomik Dalgalanmaların Sigorta Şirketlerinin Pazar Payları ve Prim Üretimleri Üzerindeki Etkileri

TUNAY N. , ÇAMLIBEL F., TUNAY K. B.

Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, vol.9, no.17, pp.95-101, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2019

2019

SİGORTA SEKTÖRÜNDE İŞ ETİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

MERCAN A., TUNAY N.

Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, pp.57-72, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2019

2019

Küçük Dışa Açık Ekonomilerde Makro Finansal Şoklar ve Para Politikalarının Etkinliği: Türkiye Örneği

TUNAY K. B. , TUNAY N.

Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.4, no.4, pp.459-472, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2019

2019

Personel Güçlendirmenin Çalışanların İş Tatmini,Performansı ve Örgütsel Bağlılığına Etkileri:Türk Sigorta Sektörü Örneği

TUNAY N.

Maliye ve Finans Yazıları, vol.33, no.112, pp.241-258, 2019 (Other Refereed National Journals)

2019

2019

Makro Finansal Şoklar ve Banka Krizlerinin Etkileşimi: Türkiye Örneği

TUNAY K. B. , TUNAY N.

Avrasya İşletme ve Ekonomi Dergisi, vol.20, pp.143-158, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2019

2019

Dış Kaynaklı Ekonomik Şokların Türkiye’de Para Politikalarına Etkileri: SVAR Analizi

Tunay K. B. , Tunay N.

Avrasya Ekonometri İstatistik ve Ampirik Ekonomi Dergisi, vol.12, no.4, pp.36-48, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018

2018

Yükselen Piyasa Ekonomilerinde Şüpheli Banka Kredileri ve Kredi Açığının Döngüsel Etkileşimleri

Tunay K. B. , Tunay N. , Akhisar İ.

Bankacılık ve Finansal Araştırmalar Dergisi, vol.5, pp.21-46, 2018 (Other Refereed National Journals)

2018

2018

In the Debt Crisis Axis Income-based Determinants of Insurance Premium Production In Europe

TUNAY K. B. , TUNAY N.

EGE ACADEMIC REVIEW, vol.18, no.2, pp.179-194, 2018 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier

2018

2018

YÜKSELEN PİYASA EKONOMİLERİNDE ŞÜPHELİ BANKAKREDİLERİ VE KREDİ AÇIĞININ DÖNGÜSEL ETKİLEŞİMLERİ

TUNAY K. B. , TUNAY N. , AKHİSAR İ.

Babkacılık ve Finansal Araştırmalar Dergisi, vol.5, no.2, pp.31-46, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2017

2017

Gelişmiş ve Yükselen Ekonomilerde Ekonomik Dalgalanmaların Sigorta Sektörüne Dinamik Etkileri

TUNAY N. , TUNAY K. B.

İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi, vol.4, pp.1-18, 2017 (Other Refereed National Journals)

2016

2016

Türk Sigorta Sektöründe Personel Güçlendirmenin Uygulanabilirliği

TUNAY N.

Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.5, pp.71-92, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

Performance Measurement of Turkish Life Insurance Companies with AHP and TOPSIS

AKHİSAR İ., TUNAY N.

Eurasian Academy of Sciences Eurasian Business Economics Journal, vol.7, pp.50-60, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

Avrupa da Sigorta Prim Üretimi Gelir ve Satın Alma Gücü Arasındaki Uzun Dönem Denge İlişkileri

TUNAY N. , TUNAY K. B.

İktisat Politikaları Araştırmaları Dergisi, vol.3, pp.1-16, 2016 (Other Refereed National Journals)

2015

2015

The Effects of Innovations on Bank Performance The Case of Electronic Banking Services

AKHİSAR İ., TUNAY K. B. , TUNAY N.

Procedia: Social and Behavioral Sciences, pp.369-375, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

2015

2015

Interaction Between Internet Banking and Bank Performance The Case of Europe

TUNAY K. B. , TUNAY N. , AKHİSAR İ.

Procedia: Social and Behavioral Sciences, pp.369-375, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

2014

2014

Türkiye de Bankasürans Uygulamaları ve Türk Banka ve Sigorta Sektörlerine Dinamik Etkileri

TUNAY N.

BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, vol.8, pp.35-62, 2014 (Other Refereed National Journals)

2014

2014

Profit Persistency in the Insurance Sector The Case of Turkey

ÖZATAÇ N., TUNAY K. B. , TUNAY N.

Insurance Markets and Companies: Analyses and Actuarial Computations, vol.5, no.2, pp.38-43, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

2013

2013

Bankasürans Uygulamalarının Türkiye de Sigorta Şirketlerinin ve Bankaların Performanslarına Etkileri

TUNAY N. , DEMİRCİ S.

TSEV Sigorta Araştırmaları Dergisi, pp.69-78, 2013 (Other Refereed National Journals)

2013

2013

Finansal Krizler ve Sigortacılık Deneysel Bulguların Işığında Türk Sigorta Sektörüne Dair Değerlendirmeler

TUNAY N. , TUNAY K. B.

M.Ü. İ.İ.B.F. Dergisi, vol.35, pp.81-104, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

2012

2012

Sigorta Sektöründe Aracılar Arası Rekabet ve Bileşenleri Yeni Yönelimler Işığında Türkiye İçin Çıkarsamalar

TUNAY N.

Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, vol.3, pp.65-70, 2012 (Other Refereed National Journals)

2010

2010

Ekonomik Değer ve Sigorta Şirketlerinde Ekonomik Değer Yaratma Süreci

TUNAY N.

Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, vol.3, pp.67-71, 2010 (Other Refereed National Journals)

2009

2009

Türk Sigorta Sektöründe Kırılganlık Krizlerin Etkilerini Öngörmek ve Korunabilmek

TUNAY K. B. , TUNAY N.

Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar, vol.1, pp.251-264, 2009 (Other Refereed National Journals)

2008

2008

Türk Sigorta Sektöründe Finansal Performans Modellemesi ve Analizi

TUNAY N. , TUNAY K. B.

TSEV Sigorta Araştırmaları Dergisi, pp.29-46, 2008 (Other Refereed National Journals)

1997

1997

Türk Sigorta Sektöründe Çağdaş Bir Yönetim Sistemi Olarak Toplam Kalite Yönetimi

KÖSE A. , TUNAY N.

M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Araştırma ve İnceleme Yazıları, 1997 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

Interaction of Credit Risk and Macroeconomic Variables in Turkey: A Dynamic Empirical Analysis

TUNAY N. , ÖZATAÇ N., TUNAY K. B. , HAMEDIAN B.

ICBFP’2021 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON BANKING AND FINANCE PERSPECTIVES, Gazi Magosa, Cyprus (Kktc), 20 April 2021, pp.21

2018

2018

Türkiye İçin Bir Finansal İstikrar Endeksi Önerisi

TUNAY K. B. , TUNAY N.

I. International Congress of Political, Economic and Financial Analysis, Aydın, Turkey, 26 - 28 April 2018, pp.909-920

2018

2018

Bounds of Macrofinance and the Quality of Credit Portfolio in Emerging Economies

TUNAY K. B. , TUNAY N. , ÖZATAÇ N.

ICBFP’20183RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON BANKING AND FINANCE PERSPECTIVES, Gazi Magosa, Cyprus (Kktc), 25 - 27 April 2018, pp.47

2018

2018

International Insurance Industry and Systemic Risk

TUNAY N. , TUNAY K. B. , ÖZATAÇ N.

ICBFP’20183RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON BANKING AND FINANCE PERSPECTIVES, Gazi Magosa, Cyprus (Kktc), 25 - 27 April 2018, pp.46

2017

2017

Ekonomik Dalgalanmaların Sigorta Şirketlerinin Pazar Payları ve Prim Üretimleri Üzerine Etkileri

TUNAY K. B. , TUNAY N. , ÇAMLIBEL F.

I. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Nevşehir, Turkey, 21 - 23 September 2017, pp.71-72

2017

2017

Yükselen Piyasa Ekonomilerinde Şüpheli Banka Kredileri ve Kredi Açığının Döngüsel Etkileşimleri

TUNAY K. B. , AKHİSAR İ., TUNAY N.

I. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Nevşehir, Turkey, 21 - 23 September 2017, pp.75-76

2017

2017

The Effect of Financial Crises on Banking Performancein Developed and Emerging Economies

TUNAY N. , ÖZATAÇ N., TUNAY K. B.

The 2nd International Conference on Banking and Finance Perspectives, Gazi Magosa, Cyprus (Kktc), 21 April 2017, pp.13-28

2016

2016

Yükselen Ekonomilerde Makro Ekonomik Dengesizliklerin Etkileşimleri Kırılgan Sekizli Örneği

TUNAY K. B. , TUNAY N.

17. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Sivas, Turkey, 2 - 04 June 2016, pp.427-439

2016

2016

Elektronik Bankacılık Ürünlerinin Bankaların Performans ve Maliyetleriyle Etkileşimleri

TUNAY K. B. , AKHİSAR İ., TUNAY N.

17. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Sivas, Turkey, 2 - 04 June 2016, pp.478-488

2016

2016

Performance Ranking of Foreign Banks in Turkey TOPSIS Application

AKHİSAR İ., TUNAY K. B. , TUNAY N.

17. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Sivas, Turkey, 2 - 04 June 2016, pp.967-973

2010

2010

Bankacılık Krizleri ve Erken Uyarı Modelleri Deneysel Çalışmaların Bulguları Işığında Teorik Bir Model Önerisi

TUNAY K. B. , TUNAY N.

Uluslararası Finans Sempozyumu 2011: Kriz Sonrası Süreçte Finans Sektörü – Reel Sektör İlişkisi, İstanbul, Turkey, 10 December 2010, pp.451-486

2015

2015

Bankacılık Krizi ve Erken Uyarı Sistemleri Ampirik Bulguların Işığında Teorik Bir Model Önerisi

TUNAY K. B. , TUNAY N.

Uluslararası Finans Sempozyumu 2010: Kriz Sonrası Dönemde Finans Sektörü ve Reel Sektör Arasındaki İlişki, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü ve Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, İstanbul, 10 December 2015

2015

2015

Performance Ranking of Turkish Life Insurance Companies Using AHP and TOPSIS

AKHİSAR İ., TUNAY N.

MIC 2015 Conference Managing Sustainable Growth, Portoroz, Slovenia, 28 - 30 June 2015

2015

2015

Interaction Between Internet Banking and Bank Performance: The Case of Europe

TUNAY K. B. , TUNAY N. , Akhisar I.

World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, İstanbul, Turkey, 28 - 30 May 2015, pp.363-368 Sustainable Development identifier

2013

2013

Bankasürans Uygulamalarının Türkiye’xxde Sigorta Şirketlerinin ve Bankaların Performanslarına Etkileri

TUNAY N. , DEMİRCİ S.

1. Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi, İstanbul, Turkey, 6 - 07 June 2013, pp.51-57

2013

2013

Bankasürans Uygulamalarının Türkiye de Sigorta Şirketlerinin ve Bankaların Performanslarına Etkileri

TUNAY N. , DEMİRCİ S.

1. Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi, Ankara, Turkey, 6 - 07 June 2013, pp.51-57

2012

2012

Profit Percictency in Insurance Sector The Case of Turkey

TUNAY N. , ÖZATAÇ N., TUNAY K. B.

International Conference on Business, Economics and Finance EuroConference 2013, Gazi Magosa, Cyprus (Kktc), 11 - 13 May 2012

2011

2011

Yükselen Ekonomilerde Sigortacılık Üzerine Tespitler ve Türkiye Üzerine Çıkarımlar

TUNAY N.

Uluslararası Finans Sempozyumu 2011: Yükselen Ekonomilerde Finansman: Fırsatlar, Sorunlar ve Çözümler, İstanbul, Turkey, 21 October 2011, pp.141-156

2011

2011

Uluslararası Finansal Krizler ve Yükselen Ekonomilere Etkileri Nedenler Sonuçlar Alınan Dersler ve Türkiye İçin Çıkarımlar

TUNAY K. B. , TUNAY N.

Uluslararası Finans Sempozyumu 2011: Yükselen Ekonomilerde Finansman: Fırsatlar, Sorunlar ve Çözümler, İstanbul, Turkey, 21 October 2011, pp.189-206

Books & Book Chapters

2019

2019

The Effects of Technology on Bank Performance in Advanced and Emerging Economies: An Empirical Analysis

TUNAY N. , YÜKSEL S., TUNAY K. B.

in: Handbook of Research on Managerial Thinking in Global Business Economics, Hasan Dinçer, Serhat Yüksel, Editor, IGI Global, Hershey, pp.263-280, 2019

2019

2019

The Effects of Technology onBank Performance in Advancedand Emerging Economies:An Empirical Analysis

TUNAY N. , YÜKSEL S., TUNAY K. B.

in: Handbook of Researchon Managerial Thinkingin Global BusinessEconomics, Hasan Dinçer, Serhat Yüksel, Editor, IGI Global, Hershey, PA, pp.263-280, 2019

2018

2018

Faiz Oranının Vade Yapısı

TUNAY K. B. , TUNAY N.

in: Finansal İktisat, Hasan Dinçer, Serhat Yüksel, Editor, Orion Kitapevi, Ankara, pp.201-227, 2018

2018

2018

International Insurance Industry and Systemic Risk

TUNAY K. B. , TUNAY N. , ÖZATAÇ N.

in: Emerging Trends in Banking and Finance, Nesrin Özataç, Korhan Gökmenoğlu, Editor, Springer, Basel, pp.241-249, 2018

2018

2018

International Insurance Industry and Systemic Risk

TUNAY N. , TUNAY K. B. , ÖZATAÇ N.

in: Emerging Trends in Banking and Finance, Nesrin Özataç, Korhan K. Gökmenoğlu, Editor, Springer, pp.241-249, 2018

2018

2018

Bounds of Macrofinance and the Quality of Credit Portfolio in Emerging Economies

TUNAY K. B. , TUNAY N. , ÖZATAÇ N.

in: Emerging Trends in Banking and Finance, Nesrin Özataç, Korhan K. Gökmenoğlu, Editor, Springer, pp.250-260, 2018

2017

2017

Kriz Sürecinde Stratejik Finansman Kararları

TUNAY N. , TUNAY K. B.

in: Stratejik Finansal Yönetim, Hasan Dinçer, Ümit Hacıoğlu, Serhat Yüksel, Editor, Orion Kitapevi, Ankara, pp.519-552, 2017

2017

2017

The Dynamic Effect of Financial Crises and Economic Volatilities on the Insurance Sector

TUNAY N. , ÖZATAÇ N., TUNAY K. B.

in: New Challenges in Banking and Finance, Nesrin Özataç, Korhan K. Gökmenoğlu, Editor, Springer, Cham, pp.29-38, 2017

2017

2017

Sigorta İşletme Yönetimi

TUNAY N.

in: Temel Sigortacılık ve Risk Yönetimi, AKHİSAR, İLYAS, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.261-280, 2017

2017

2017

The Effect of Financial Crises on Banking Performance in Developed and Emerging Economies

TUNAY N. , ÖZATAÇ N., TUNAY K. B.

in: New Challenges in Banking and Finance, Nesrin Özataç, Korhan K. Gökmenoğlu, Editor, Springer, Cham, pp.13-27, 2017

2016

2016

Oto Sigortası

TUNAY N.

in: Risk Yönetimi ve Sigortacılık İlkeleri, Prof.Dr. Erişah Arıcan, Editor, Pearson ve Nobel, Ankara, pp.477-504, 2016

2014

2014

Mühendislik Sigortaları Uygulamaları

ALİ İZZET B., TUNAY N.

in: Sigorta Uygulamaları, AKHİSAR İLYAS, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.161-180, 2014

2014

2014

Sigorta İşletme Yönetimi

TUNAY N.

in: Temel Sigortacılık, AKHİSAR İLYAS, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.261-280, 2014

2001

2001

Türk Sigorta Sektörünün Geleceği

KÖSE A. , TUNAY N.

in: Finans Sisteminde Yeni Yönelimler Türk Finans Piyasalarının Bugünü ve Geleceği, TUNAY K. BATU, Editor, Beta Yayınları, İstanbul, pp.314-325, 2001


Citations

Total Citations (WOS): 27

h-index (WOS): 2