Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Geçersiz Feshin ve İşe İade Davasının Sosyal Güvenlik Hukuku Açısından Sonuçları

Prof. Dr. Savaş Taşkente Armağan, pp.523-574, 2019 (Other Refereed National Journals)

Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigortalılığı

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, vol.74, pp.1133-1162, 2016 (Other Refereed National Journals)

Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sosyal Güvenliği

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası Fevzi Şahlanan'a Armağan, pp.1133-1162, 2016 (Other Refereed National Journals)

Sosyal Güvenlik Kurumunun Prim Alacaklarında Zamanaşımı

MÜHFD, vol.20, no.1, 2014 (Other Refereed National Journals)

Sanatçıların Sosyal Güvenliği

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, vol.72, pp.637-664, 2014 (Other Refereed National Journals)

6356 Sayılı Kanuna Göre Grev Yasakları ve Grevin Ertelenmesi

Çalışma ve Toplum, no.39, 2013 (Other Refereed National Journals)

5510 Sayılı Kanuna Göre Bağımsız Çalışan Avukatların Sosyal Güvenliği

Prof. Dr. Ali Güzel'e Armağan, 2010 (Other Refereed National Journals)

5921 Sayılı Kanun'la Getirilen Teşvikler

Sicil İş Hukuku Dergisi, no.15, pp.167-183, 2009 (Other Refereed National Journals)

5921 Sayılı Kanun’la Getirilen Teşvikler

sicil iş hukuku dergisi, no.15, pp.167-183, 2009 (Other Refereed National Journals)

İşverenlerin Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Prim Payında Yüzde Beş Oranında İndirim

Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, pp.207-237, 2009 (Other Refereed National Journals)

İşverenlerin Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Prim Payında Yüzde Beş Oranında İndirim

Legal İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, no.21, 2009 (Other Refereed National Journals)

5510 Sayılı Kanuna Göre Malullük Aylığı Sicil S 3 Eylül 2006 s 145 161

Sicil İş Hukuku Dergisi, no.3, 2006 (National Non-Refereed Journal)

4857 Sayılı Kanuna Göre Çalışma Süreleri ve Bunun İş Günlerine Bölünmesi

Toprak İşveren Dergisi, no.66, 2005 (National Non-Refereed Journal)

4857 Sayılı İş Kanununa Göre Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği

Prof. Dr. A. Can Tuncay'a Armağan, 2005 (Other Refereed National Journals)

4857 Sayılı İş Kanununda Para Cezasına Bağlanan Yükümlülükler ve Bu Para Cezalarının Özellikleri

Kamu-İş, Yargıç Resul Aslanköylü'ye Armağan, vol.7, no.3, 2004 (National Non-Refereed Journal)

Yurt Dışı Hizmet Borçlanması

Prof. Dr. Fahiman Tekil'e Armağan, 2003 (National Non-Refereed Journal)

İşçi Sendikası Üyeliğinden Çekilme

Kamu-İş, 1998 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yargıtayın İş İlişkisinin Sona Ermesi ve Kıdem Tazminatına İlişkin 2017 Kararlarının Değerlendirilmesi

Yargıtayın 2017 Yılı İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi Semineri, Turkey, 23 - 24 November 2018

5510 Sayılı Kanun Uygulamasında Ortaya Çıkan Sorunlar

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri 20. Yıl Toplantıları, Turkey, 29 May 2015

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Çerçevesinde İşverenin İş Kazasından Doğan Hukuki Sorumluluğu

1. İş Hukuku Uluslararası Kongresi - Prof. Dr. Turhan Esener Armağanı, 13 May 2014

Türk Borçlar Kanununun Hizmet Sözleşmesinin Kurulmasına Tarafların Hak ve Borçlarına İlişkin Hükümlerinin Genel Bir Değerlendirilmesi

TİSK Tarafından Düzenlenen ”Çalışma Hayatı Açısından Yeni Borçlar Kanunu ve Ticaret Kanunu” Semineri, Turkey, 20 - 21 September 2011

Sosyal Sigortaların Genel Hükümleri ve Sigorta Türleri

Yargıtayın 2012 Yılı İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi Semineri, Turkey, 22 - 23 November 2013

Sosyal Sigortaların Genel Hükümleri ve Türleri Açısından Yargıtay ın 2012 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi

Yargıtay’xxın İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi 2012, Ankara, Turkey, 22 - 23 November 2013, pp.377-531

İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Sorunlar ve Gelişmeler Tebliği Yorumu

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Akademik Forumu, Turkey, 15 - 18 October 2013

İş Kanunu Yeni Borçlar Kanunu İlişkisi

10. Yılında İş Kanunu Semineri, Ankara, Turkey, 15 November 2013, pp.74-125

İş Güvenlği Uzmanın ve İşyeri Hekimi İstihdamı

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun Tasarısı Semineri, Turkey, 25 April 2012

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun Tasarısına göre Sosyal Sigorta Hak ve Yükümlülükleri

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri 13. Yıl Toplantıları, Turkey, 12 June 2009

Ekonomik Krizde Gelir Güvenceleri İşsizlik Sigortası Kısa Çalışma Ödeneği

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri 13. Yıl Toplantıları, İstanbul, Turkey, 12 June 2009, pp.79-124 Sustainable Development

Sosyal Sigortalar Açısından Yargıtay ın 2007 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi

Yargıtay’xxın İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin 2007 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi, İstanbul, Turkey, 23 - 24 November 2007

Geçici İş İlişkisinin Tarafları Açısından Hukuki Sonuçları

Türk İş Hukukunda Üçlü İş İlişkileri Legal Vefa Toplantıları (II) Prof. Dr. Nuri Çelik’xxe Saygı, Turkey, 23 - 25 December 2007

Kısa Vadeli Sigortalar Bağlamında 5510 Sayılı Yasa Uygulaması ve Çıkacak Sorunlar

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunları ve Gerçekler Sempozyumu, Turkey, 26 - 27 January 2007, pp.66-89

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Açısından Yeni Mevzuatın Getirdiği Değişiklikler

Yeni Düzenlemeler Çerçevesinde Sosyal Güvenlik Mevzuatı Semineri, Turkey, 29 - 30 November 2006, pp.59-101

Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Hükümleri

İş Hukuku Uygulama Sorunları ve Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Yeniden Yapılanma, Turkey, 03 June 2006

Yaşlılık Sigortasının Yeniden Yapılandırılmasının Esasları

Sosyal Güvenliğin Yeniden Yapılandırılması Semineri, Turkey, 7 - 08 December 2006, pp.191-226

Sosyal Hukukun Bir Görevi Olarak Ayrımcılıktan Kaçınma ve Mağduriyetin Giderilmesi

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi 30. Yıl Armağanı, Turkey, 15 August 2006

Kadının Sosyal Güvenliği

Hukuk Kurultayı, Turkey, 3 - 07 January 2006

Yargıtayın 2002 Yılı Sosyal Sigorta Kollarına İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi Semineri, Turkey, 22 - 23 November 2002

Books & Book Chapters

Yargıtay Kararları Işığında İşyerinde Kavga Sebebiyle İş Sözleşmesinin İşverence Feshi

in: Festschrift für Otto Kaufmann Armağanı, Prof. Dr. Alpay Hekimler, Editor, Legal Yayınları, İstanbul, pp.163-205, 2021