5510 Sayılı Kanun Uygulamasında Ortaya Çıkan Sorunlar


CANİKLİOĞLU N.

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri 20. Yıl Toplantıları, Türkiye, 29 Mayıs 2015

  • Basıldığı Ülke: Türkiye