Türk Borçlar Kanununun Hizmet Sözleşmesinin Kurulmasına Tarafların Hak ve Borçlarına Hizmet Sözleşmesinin Devrine ve Sona Ermesine İlişkin Hükümleri İş Müfettişleri Derneğinin A Ü Siyasal Bilgiler Fakültesi Sosyal Politikalar Araştırma ve Uygulama Merkeziyle Birlikte 28 29 Nisan 2012 Tarihinde Gerçekleştirdiği Kongresine Sunulan Tebliğ Ankara 2014


CANİKLİOĞLU N.

“IV. Çalışma Yaşamı Kongresi-Çalışma Yaşamının Güncel Sorunları ve Mevzuatımızdaki Yeni Gelişmeler, Türkiye, 27 - 28 Nisan 2012

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye