Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Verş Rivayetine Göre Yazılmış Bir Mushaf: Ezher İslam Araştırmaları Akademisi Araştırma Telif ve Tercüme Genel İdaresi Mushafı

Çalıştay: Hediyem Kur’an Olsun Mushaf Yazdırma Projesi “Verş Usulü Kur’an-ı Kerim’in İmla Problemleri”, Ankara, Türkiye, 26 Nisan 2019

”Tecvid İlminin Tarihsel Gelişimi - Tebliğ Müzakeresi”

Uluslararası II. Kıraat Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2017

Kastamonulu Tecvid Müellifi Ahmed Ziyâüddin Efendi ve Vesîletü l gufrân Adlı Eseri

Ahmed es-Sûfî’den Hafız Ömer Aköz’e Kastamonu Kurrası Paneli, Kastamonu, Kasım 2015., Kastamonu, Türkiye, 04 Kasım 2015

İslam Medeniyetinde Kıraat Geleneği Abdurrahmnan Gürses Örneği

Uluslararası Katılımlı Kur’an Medeniyeti Sempozyumu-I, Mardin., Mardin, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2014

Ansiklopedide Bölümler

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.493-494, 2016

Diğer Yayınlar