Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2019 XVI. Tefsir Koordinasyon Toplantısı ve Uluslararası Hz. İbrahim (a.s.) ve Nübüvvet Sempozyumu

  Çalışma Grubu

  Şanlıurfa, Türkiye

 • 2019 II. Tecvid Çalıştayı

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 İlahiyat Fakültelerinde Kur’an Dersi

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 Hediyem Kur’an Olsun Mushaf Yazdırma Projesi “Verş Usulü Kur’an-ı Kerim’in İmla Problemleri”

  Çalışma Grubu

  Ankara, Türkiye

 • 2018 Uluslararası İbnu’l-Cezerî Sempozyumu

  Davetli Konuşmacı

  Bursa, Türkiye

 • 2018 Kur’an Fonetiği Bağlamında Geçmişten Günümüze Arap Dili Sesbilim Çalışmaları

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 DİB Haseki Abdurrahman Gürses Eğitim Merkezi Tashih-i Huruf Kursu

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 II. Uluslararası Kıraat Sempozyumu

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 Tenzilden Tedvine Kur’an-ı Kerim

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 Kur’an Araştırmalarında Akademik Tezler -Batı ve İslam Dünyası Mukayesesi

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 İlahiyat Fakülteleri XIV. Tefsir Anabilim Dalı Koordinasyon Toplantısı & "Geçmişten Günümüze Tefsir İlmi: Konusu, Hedefi ve Sınırları" Paneli

  Çalışma Grubu

  Gaziantep, Türkiye

 • 2016 Osmanlı’da Tefsir Dersi Gelenekleri

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2016 Akademik Tefsir Çalışmaları Sempozyumu (XIII. Tefsir Akademisyenleri Koordinasyon Toplantısı)

  Çalışma Grubu

  Ankara, Türkiye

 • 2015 Ahmed es-Sûfî’den Hafız Ömer Aköz’e Kastamonu Kurrası

  Panelist

  Kastamonu, Türkiye

 • 2015 "Kur'an-ı Kerim Tilavetinde Yapılan Yaygın Hatalar ve Ekoller Arası İhtilaflar" Tecvit Çalıştayı

  Çalışma Grubu

  Kastamonu, Türkiye

 • 2015 Ahmed es-Sûfî’den Hafız Ömer Aköz’e Kastamonu Kurrası

  Panelist

  Kastamonu, Türkiye

 • 2015 Irak Kurralık Makamı İç Tüzük Görüşmeleri İkinci Uluslararası Sempozyumu

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2014 Uluslararası Katılımlı Kur’an Medeniyeti I Sempozyumu

  Davetli Konuşmacı

  Mardin, Türkiye

 • 2014 Uluslararası Katılımlı Kur’an Medeniyeti Sempozyumu - I

  Çalışma Grubu

  Mardin, Türkiye

Ödüller

 • Ocak 2012 Başarı Belgesi

  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

 • Nisan 2009 Teşekkür Belgesi

  Diyanet İşleri Başkanlığı Rize İl Müftülüğü

 • Ocak 2009 Teşekkür Belgesi

  Diyanet İşleri Başkanlığı

 • Haziran 2006 Onur Belgesi

  Anadolu Üniversitesi

 • Şubat 1993 Şehâdetü Tefevvuk/Şehâdetü Takdir

  Vizâretü’L-Hac Ve’L-Evkâf (Suudi Arabistan Hac Ve Evkaf Bakanlığı)

Davetli Konuşmalar

 • Nisan 2019 Hediyem Kur’an Olsun Mushaf Yazdırma Projesi “Verş Usulü Kur’an-ı Kerim’in İmla Problemleri”

  Çalıştay

  Diyanet İşleri Başkanlığı - Türkiye Diyanet Vakfı, Türkiye

 • Kasım 2017 Tarihi ve Meseleleriyle Tecvid İlmi

  Seminer

  Diyanet İşleri Başkanlığı Haseki Abdurrahman Gürses Eğitim Merkezi, Türkiye

 • Kasım 2015 Ahmed es-Sufi'den Ömer AKÖZ Hocaefendi'ye Kastamonu Kurrası

  Çalıştay

  "Kur'an-ı Kerim Tilavetinde Yapılan Yaygın Hatalar ve Ekoller Arası İhtilaflar" Tecvit Çalıştayı, Türkiye