Prof.

MUSTAFA USTA


Faculty of Theology

Philosophy and Religious Sciences

Department of Religious Education

Education Information

1985 - 1990

1985 - 1990

Doctorate

Marmara University, Faculty of Theology, Philosophy and Religious Sciences, Turkey

1982 - 1984

1982 - 1984

Post Graduate

Marmara University, Institute of Social Sciences, Din Eğitimi (Yl) (Tezli), Turkey

1974 - 1978

1974 - 1978

Under Graduate

Marmara University, Turkey

Dissertations

1990

1990

Doctorate

Mesnevî’de Mevlânâ’nın Eğitim Anlayışı

Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

1984

1984

Post Graduate

Cumhuriyet Döneminde Türkiye Üniversitelerinde Din Eğitimi ve İlahiyat Sahasında Yapılan Lisans Üstü Tezler ve Bunların Eğitim Açısından Değerlendirilmesi

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Din Eğitimi (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

Arabic

Academic Titles / Tasks

2001 - Continues

2001 - Continues

Professor

Marmara University, Faculty of Theology, İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Bölümü

Advising Theses

2010

2010

Post Graduate

Kur’an’da ibadet eğitimi

USTA M. (Consultant)

F.Mehmet(Student) Creative Commons License

2006

2006

Post Graduate

Dua eğitimi ve öğretimi

USTA M. (Consultant)

F.Malakçı(Student) Creative Commons License

1998

1998

Post Graduate

Kur’an’da İslam kavramı

USTA M. (Consultant)

A.Kemal(Student) Creative Commons License

Articles Published in Other Journals

2018

2018

Eğitimli Dindarın Serbest Zaman Kurumu

doğan s., AMMAN M. T. , USTA M.

Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 2018 (Other Refereed National Journals)

2001

2001

Le problème d’existance et de non –existance chez Mevlana

USTA M.

Azerbaijan University of Languages, 2001 (Refereed Journals of Other Institutions)

2001

2001

Mevlana Celaleddin Rumi Hayatuhu ve Asaruhu

USTA M.

Beyan, 2001 (Refereed Journals of Other Institutions)

2000

2000

Religion and İnstitution of Leisure Time

USTA M.

Azerbaijan University of Languages, 2000 (Refereed Journals of Other Institutions)

2000

2000

Ebu Bekir İbnü’l-Arabî’nin Kelâm ve Eğitim Görüşü

USTA M. , BİÇER R.

Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 2000 (Other Refereed National Journals)

1999

1999

Cumhuriyet Döneminde Özel Eğitim Gerektirenlerin Din Eğitimi

USTA M.

Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 1999 (Other Refereed National Journals)

1994

1994

Mevlânâ’nın Eğitim Anlayışında Arınma

USTA M.

Din Eğitim Araştırmaları Dergsi I, İstanbul, 1994 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2018

2018

Özel Eğitim Gerektirenlerin Zihinsel Engellilerin Din Eğitimi

USTA M.

Dünden Bugüne Engellilik, Turkey, 15 - 16 November 2018

2015

2015

Özel eğitim gerektirenlerin Din eğitimi

USTA M.

Uluslararası Engelliler Din Eğitimi Metot ve Hizmetleri Çalıştayı, İstanbul, Turkey, 13 - 15 November 2015

2015

2015

Kadına Engelli ve Yaşlılara Yönelik Şiddet Karşısında İslami Tutum

USTA M.

2.Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, İstanbul, Turkey, 3 - 04 September 2015

1998

1998

Cumhuriyet Döneminde Özel Eğitim Gerektirenlerin Din Eğitimi

USTA M.

Cumhuriyetimizin 75.Yılında Din Eğitimi Sempozyumu, Turkey, 22 November 1998

1989

1989

Mevlânâ’nın Eğitiminde Metot Program ve Gayeler

USTA M.

4.Millî Mevlânâ Kongresi, Turkey, 01 January 1989

Books & Book Chapters

2001

2001

Türkiye'de Yüksek Din Eğitiminin Kurumlaşma ve Ekolleşme Sorunları

Usta M.

M.Ü İlahiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul, 2001

1995

1995

Divan-ı Kebir'de Mevlananın Eğitim Görüşü

Usta M.

M.Ü İlahiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1995