Prof.Dr.

MUSTAFA USTA


İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

Din Eğitimi Anabilim Dalı

Eğitim Bilgileri

1985 - 1990

1985 - 1990

Doktora

Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü, Türkiye

1982 - 1984

1982 - 1984

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Din Eğitimi (Yl) (Tezli), Türkiye

1974 - 1978

1974 - 1978

Lisans

Marmara Üniversitesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

1990

1990

Doktora

Mesnevî’de Mevlânâ’nın Eğitim Anlayışı

Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

1984

1984

Yüksek Lisans

Cumhuriyet Döneminde Türkiye Üniversitelerinde Din Eğitimi ve İlahiyat Sahasında Yapılan Lisans Üstü Tezler ve Bunların Eğitim Açısından Değerlendirilmesi

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Din Eğitimi (Yl) (Tezli)

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

Arapça

Akademik Unvanlar / Görevler

2001 - Devam Ediyor

2001 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Bölümü

Yönetilen Tezler

2019

2019

Yüksek Lisans

Kadın eğitimi açısından Mehmed Zihni Efendi Creative Commons License

USTA M. (Danışman)

L.Kılıçaslan(Öğrenci)

2012

2012

Yüksek Lisans

Din eğitiminde namaz öğretimi Creative Commons License

USTA M. (Danışman)

K.Tuzcu(Öğrenci)

2010

2010

Yüksek Lisans

Kur’an’da ibadet eğitimi Creative Commons License

USTA M. (Danışman)

F.Mehmet(Öğrenci)

2006

2006

Yüksek Lisans

Dua eğitimi ve öğretimi Creative Commons License

USTA M. (Danışman)

F.Malakçı(Öğrenci)

1998

1998

Yüksek Lisans

Kur’an’da İslam kavramı Creative Commons License

USTA M. (Danışman)

A.Kemal(Öğrenci)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

Eğitimli Dindarın Serbest Zaman Kurumu

doğan s., AMMAN M. T. , USTA M.

Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2001

2001

Le problème d’existance et de non –existance chez Mevlana

USTA M.

Azerbaijan University of Languages, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2001

2001

Mevlana Celaleddin Rumi Hayatuhu ve Asaruhu

USTA M.

Beyan, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2000

2000

Religion and İnstitution of Leisure Time

USTA M.

Azerbaijan University of Languages, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2000

2000

Ebu Bekir İbnü’l-Arabî’nin Kelâm ve Eğitim Görüşü

USTA M. , BİÇER R.

Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1999

1999

Cumhuriyet Döneminde Özel Eğitim Gerektirenlerin Din Eğitimi

USTA M.

Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1994

1994

Mevlânâ’nın Eğitim Anlayışında Arınma

USTA M.

Din Eğitim Araştırmaları Dergsi I, İstanbul, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Özel Eğitim Gerektirenlerin Zihinsel Engellilerin Din Eğitimi

USTA M.

Dünden Bugüne Engellilik, Türkiye, 15 - 16 Kasım 2018

2015

2015

Özel eğitim gerektirenlerin Din eğitimi

USTA M.

Uluslararası Engelliler Din Eğitimi Metot ve Hizmetleri Çalıştayı, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Kasım 2015

2015

2015

Kadına Engelli ve Yaşlılara Yönelik Şiddet Karşısında İslami Tutum

USTA M.

2.Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, İstanbul, Türkiye, 3 - 04 Eylül 2015

1998

1998

Cumhuriyet Döneminde Özel Eğitim Gerektirenlerin Din Eğitimi

USTA M.

Cumhuriyetimizin 75.Yılında Din Eğitimi Sempozyumu, Türkiye, 22 Kasım 1998

1989

1989

Mevlânâ’nın Eğitiminde Metot Program ve Gayeler

USTA M.

4.Millî Mevlânâ Kongresi, Türkiye, 01 Ocak 1989

Kitap & Kitap Bölümleri

2001

2001

Türkiye'de Yüksek Din Eğitiminin Kurumlaşma ve Ekolleşme Sorunları

Usta M.

M.Ü İlahiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul, 2001

1995

1995

Divan-ı Kebir'de Mevlananın Eğitim Görüşü

Usta M.

M.Ü İlahiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1995