Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Double-crash on L4 Nerve Root at Different Segments

JOURNAL OF NEUROLOGICAL SCIENCES-TURKISH, cilt.33, sa.4, ss.594-599, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Neural tube defect family with recessive trait linked to chromosome 9q21.12-21.31

CHILDS NERVOUS SYSTEM, cilt.31, sa.8, ss.1367-1370, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Cranial Migration of Subduroperitoneal Shunt Catheter: Report of Two Cases

JOURNAL OF NEUROLOGICAL SCIENCES-TURKISH, cilt.31, sa.3, ss.614-618, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Majör Cerrahi Geçiren Pediyatrik Hastalarda SpHb Kullanımı Azalmış Morbidite ile İlişkilidir

53. TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ ULUSAL KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 7 - 10 Kasım 2019

PEDIATRIK KRANIOFARENGIOM TEDAVISINDE 2010-2018YILLARINDA MARMARA ÜNIVERSITESI LGK DENEYIMIMIZ

Türk Nöroşirürji Derneği 33. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2019, cilt.29, ss.179

Pineal bez yerleşimli rozet oluşturan glionöronal tümör

Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Beldibi, Antalya, 17-21 Nisan 2015., Türkiye, 17 Nisan 2015

POSTERİOR FOSSA METASTAZI YAPAN MİKSOPAPİLLEREPENDİMOM OLGU SUNUMU

Türk Nöroşirürji Derneği, 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2015

PİTÜİSİTOM KRANİOFARENGİOMU ANDIRAN NADİR BİR GLİALTÜMÖR OLGUSU

Türk Nöroşirürji Derneği, 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2015

Semptomatik sakral perinöral kistlerde cerrahi tedavi ve sonuçları Olguların değerlendirilmeleri

Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Beldibi, Antalya, 17-21 Nisan 2015., Türkiye, 17 Nisan 2015

PİNEAL BEZ YERLEŞİMLİ ROZET OLUŞTURAN GLİONÖRONALTÜMÖR

Türk Nöroşirürji Derneği, 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2015

Vertebral kanalı tam kat geçen ve nörolojik defisite yol açmayan torakal bıçaklanma olgusu Olgu sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Beldibi, Antalya, 17-21 Nisan 2015., Türkiye, 17 Nisan 2015

Posterior fossa metastazı yapan miksopapiller ependimom Olgu sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Beldibi, Antalya, 17-21 Nisan 2015., Türkiye, 17 Nisan 2015

MENİNGOMYELOSEL AİLESİNDE YENİ BİR GEN LOKUSU 9q21 12 21 31

Türk Nöroşirürji Derneği, 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2015

Subduroperitoneal şant kateterinin kranial migrasyonu iki olgu bildirimi

Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Beldibi, Antalya, 17-21 Nisan 2015, Türkiye, 17 Nisan 2014

Kanamamış AVm de drenaj veni nedeni ile gelişen hidrosefaliye bağlı görme kaybı

Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, Beldibi, Antalya, 4-8 Nisan 2014., Türkiye, 14 Nisan 2014

Posterior fossa yerleşimli oligodendriogliom 3 pediatrik olgu sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 08 Nisan 2014

Spontan intraserebral hematomlarda cerrahi tedavi sonuçları ve prognoz

Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, Beldibi, Antalya, 4-8 Nisan 2014., Türkiye, 04 Nisan 2014

Posterior fossa y yerleşimli oligodendriogliom 3 pediatrik olgu sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, Beldibi, Antalya, 4-8 Nisan 2014., Türkiye, 04 Nisan 2014