Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Double-crash on L4 Nerve Root at Different Segments

JOURNAL OF NEUROLOGICAL SCIENCES-TURKISH, vol.33, no.4, pp.594-599, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier

Cranial Migration of Subduroperitoneal Shunt Catheter: Report of Two Cases

JOURNAL OF NEUROLOGICAL SCIENCES-TURKISH, vol.31, no.3, pp.614-618, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier

Articles Published in Other Journals

An Astonishing Extrarenal Wilms Localisation; Spinal Cord

JOURNAL OF PEDIATRIC RESEARCH, vol.9, no.2, pp.188-191, 2022 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Majör Cerrahi Geçiren Pediyatrik Hastalarda SpHb Kullanımı Azalmış Morbidite ile İlişkilidir

53. TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ ULUSAL KONGRESİ, Antalya, Turkey, 7 - 10 November 2019

PEDIATRIK KRANIOFARENGIOM TEDAVISINDE 2010-2018YILLARINDA MARMARA ÜNIVERSITESI LGK DENEYIMIMIZ

Türk Nöroşirürji Derneği 33. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 14 April 2019, vol.29, pp.179

Pineal bez yerleşimli rozet oluşturan glionöronal tümör

Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Beldibi, Antalya, 17-21 Nisan 2015., Turkey, 17 April 2015

Semptomatik sakral perinöral kistlerde cerrahi tedavi ve sonuçları Olguların değerlendirilmeleri

Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Beldibi, Antalya, 17-21 Nisan 2015., Turkey, 17 April 2015

PİNEAL BEZ YERLEŞİMLİ ROZET OLUŞTURAN GLİONÖRONALTÜMÖR

Türk Nöroşirürji Derneği, 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 21 April 2015

Vertebral kanalı tam kat geçen ve nörolojik defisite yol açmayan torakal bıçaklanma olgusu Olgu sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Beldibi, Antalya, 17-21 Nisan 2015., Turkey, 17 April 2015

POSTERİOR FOSSA METASTAZI YAPAN MİKSOPAPİLLEREPENDİMOM OLGU SUNUMU

Türk Nöroşirürji Derneği, 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 21 April 2015

Posterior fossa metastazı yapan miksopapiller ependimom Olgu sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Beldibi, Antalya, 17-21 Nisan 2015., Turkey, 17 April 2015

MENİNGOMYELOSEL AİLESİNDE YENİ BİR GEN LOKUSU 9q21 12 21 31

Türk Nöroşirürji Derneği, 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 21 April 2015

Subduroperitoneal şant kateterinin kranial migrasyonu iki olgu bildirimi

Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Beldibi, Antalya, 17-21 Nisan 2015, Turkey, 17 April 2014

Kanamamış AVm de drenaj veni nedeni ile gelişen hidrosefaliye bağlı görme kaybı

Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, Beldibi, Antalya, 4-8 Nisan 2014., Turkey, 14 April 2014

Posterior fossa yerleşimli oligodendriogliom 3 pediatrik olgu sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 08 April 2014

Spontan intraserebral hematomlarda cerrahi tedavi sonuçları ve prognoz

Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, Beldibi, Antalya, 4-8 Nisan 2014., Turkey, 04 April 2014

Posterior fossa y yerleşimli oligodendriogliom 3 pediatrik olgu sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, Beldibi, Antalya, 4-8 Nisan 2014., Turkey, 04 April 2014