General Information

Institutional Information: Faculty Of Theology, Basic Islamic Sciences, Department Of Qur'anic Commentary
Research Areas: Theology

Metrics

Publication

65

Citiation (TrDizin)

4

H-Index (TrDizin)

1

Thesis Advisory

16

Open Access

16

Biography

Murat SÜLÜN (İzmit - Kocaeli / 1968). 

DİB'na bağlı Bayrampaşa Yeşilcami Kur'an Kursu'nda hafızlık yapıp, Kırâât-ı Aşere okudu; klasik Arapça eğitimi aldı. Bakırköy İmam-Hatip Lisesi'nden (1987) ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden (1991) mezun oldu. Marmara Üniversitesi  Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Mefatihu'l-Gayb Tefsirinin 15, 16, 31 ve 32. ciltlerinin Fihristi (1993) başlıklı teziyle yüksek lisansını, Kur'an-ı Kerim Açısından İman Amel İlişkisi -İnanış ve Davranış İfade Eden Kavramların Tefsir ve Tahlili- (1999) başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. Türk Toplumunun Kur'an-ı Kerim Kültürü (2006) başlıklı takdim çalışmasıyla doçent, Kur'an Kılavuzu - Mutlak Gerçeğin Sesi (2011) takdim çalışmasıyla profesör unvanı aldı. Halen, Marmara  Üniversitesi İlahiyat  Fakültesi’nde Tefsir Profesörü olarak çalışmaktadır. 

Araştırmaları Kur'an çeviri teknikleri, Kur'an kavramları, Kur'an Tarihi, Kur'an - Sanat İlişkileri üzerinde yoğunlaşştır. Bir grup akademisyen ile birlikte, Keşşaf Tefsiri'ni Türkçeye kazandırmaktadır. 6 cilt olarak planlanan çevirinin ilk 5 cildi neşredilmiştir (T.C. Kültür Bakanlığı'na bağlı Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı). Kur'an'daki yaklaşık 1800 kelime kökünü "Kur'an’ın Kelime Hazinesi" adı altında bir ekiple birlikte neşre hazırlamakta;  İslâmî İlimler Araştırma Vakfı’nda (İSAV) 15 yıldır Keşşâf okutmakta; Kur’ân Çalışmaları Vakfı’nda 5 yıldır Tefsir seminerleri vermektedir.