Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Matbuat Dönemi Mushaf Kitabeti Çalışmalarında Şehabüddin Mercani

Doğumunun 200.Yılında Şehabettin Mercani: İslam Tefekküründe Tecdit ve İhya Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 17 - 18 December 2018

İbnü’l-Cezerî’nin Tecvid İlmine Dair Çalışmaları:Müzakere

Uluslararası İbnü’l-Cezerî Sempozyumu, Bursa, Turkey, 1 - 04 November 2018

Dini Hükümlerin Genel Gayelerinin Ceza Hukuku ile İlişkisi

Asoscongress V. Uluslararası Din Bilimleri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 25 - 27 October 2018, pp.12

Books & Book Chapters

Episodes in the Encyclopedia

Death Penalty

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.4, 2007 Creative Commons License