Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Dini Hükümlerde İmtihan Boyutu

Din ve Hayat , vol.13, no.41, pp.16-19, 2020 (Non Peer-Reviewed Journal)

Osmanlı’da Ölüm Cezası

Yeni Türkiye , no.45, pp.148-161, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Matbuat Dönemi Mushaf Kitabeti Çalışmalarında Şehabüddin Mercani

Doğumunun 200.Yılında Şehabettin Mercani: İslam Tefekküründe Tecdit ve İhya Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 17 - 18 December 2018

İbnü’l-Cezerî’nin Tecvid İlmine Dair Çalışmaları:Müzakere

Uluslararası İbnü’l-Cezerî Sempozyumu, Bursa, Turkey, 1 - 04 November 2018

Dini Hükümlerin Genel Gayelerinin Ceza Hukuku ile İlişkisi

Asoscongress V. Uluslararası Din Bilimleri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 25 - 27 October 2018, pp.12

Books & Book Chapters

Episodes in the Encyclopedia

Death Penalty

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.4, 2007 Creative Commons License

Metrics

Publication

22

H-Index (WoS)

5

H-Index (Scopus)

5

Thesis Advisory

5

Open Access

7
UN Sustainable Development Goals