Mukayeseli Hukukta Ölüm Cezası ve İslam Hukuku Açısından Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Maşalı M.

Emin Yayınları, Bursa, 2011

  • Yayın Türü: Kitap / Diğer
  • Basım Tarihi: 2011
  • Yayınevi: Emin Yayınları
  • Basıldığı Şehir: Bursa

Özet

Ölüm cezasının bugüne uzanan tarihi seyri, lehinde ve aleyhinde ileri sürülen argümanlar, bunların İslâm hukuk düşüncesine yansımaları ya da İslâm hukuk doktrini içinde bu tartışmaların karşılığı incelenmiştir.

The historical course of the death penalty, the arguments put forward in favor of and against it, their reflections on Islamic legal thought or the equivalent of these debates in Islamic law doctrine are examined.