Education Information

Education Information

 • 2010 - 2015 Doctorate

  Ankara University, Instıtute Of Educatıonal Scıences, Turkey

 • 2007 - 2009 Postgraduate

  Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme (Yl) (Tezli), Turkey

Dissertations

 • 2015 Doctorate

  Çok değişkenlik kaynaklı Rasch ölçme modeli ve hiyerarşik puanlayıcı modeli ile kestirilen parametrelerin karşılaştırılması

  Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English