Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Kıdem Tazminatı Fonu Kanunu Yine Çıkmayacak

Yaklaşım, vol.27, 2019 (Other Refereed National Journals)

Emekli Olduktan Sonra Çalışan İşçi Kıdem Tazminatı Alabilir mi?

Yaklaşım, vol.27, 2019 (Other Refereed National Journals)

Normal Çalışma Süresi ve Özelliği Olan İşlerde Çalışma Süresi

YAKLAŞIM, vol.26, pp.129-133, 2018 (Other Refereed National Journals)

Süresi Belirsiz İş Sözleşmesinin Feshi ve Yeni İş Arama İzni

Yaklaşım, vol.26, pp.133-138, 2018 (Other Refereed National Journals)

Bedelli Askerlikte Kıdem Tazminatı Ödenecek mi?

Yaklaşım, vol.26, pp.117-118, 2018 (Other Refereed National Journals)

İş Sözleşmesinin Sona Ermesine İlişkin Meseleler

Yaklaşım, vol.26, pp.128-132, 2018 (Other Refereed National Journals)

Sözleşmenin İşçi Tarafından Haklı Sebeple Derhal Feshi

Yaklaşım, vol.26, pp.132-137, 2018 (Other Refereed National Journals)

Terör Örgütü Üyesi Olduğundan Şüphelenilen İşçi İşten Çıkartılabilir mi?

Yaklaşım, vol.26, pp.149-152, 2018 (Other Refereed National Journals)

4857 Sayılı İş Kanunu Bakımından Mevsimlik İşçiler

Yaklaşım, vol.26, pp.121-125, 2018 (Other Refereed National Journals)

Arabuluculuk İş Uyuşmazlıklarına Çözüm Olacak mı?

Yaklaşım, vol.26, pp.238-241, 2018 (Other Refereed National Journals)

Doğum Borçlanması Üzerine

Yaklaşım, pp.143-146, 2017 (Other Refereed National Journals)

İşçinin Rekabet Etmeme ve Sır Saklama Borcu

Yaklaşım, pp.150-151, 2017 (Other Refereed National Journals)

İşçinin Haftalık Dinlenme Hakkı Kalktı mı?

Yaklaşım, pp.109-111, 2017 (Other Refereed National Journals)

Yargıtay’dan Mobbing Konusunda Önemli Bir Karar

Yaklaşım, pp.119-121, 2017 (Other Refereed National Journals)

İşçi Ücretinin Haczi

Yaklaşım, pp.121-124, 2017 (Other Refereed National Journals)

Emeklilik Sebebiyle Ödenecek Kıdem Tazminatı Konusunda Bazı Meseleler

Yaklaşım, pp.141-144, 2017 (Other Refereed National Journals)

Eşit İşe Eşit Ücret İlkesi

Yaklaşım, pp.140-143, 2017 (Other Refereed National Journals)

Bireysel Emeklilik Sistemine Devlet Katkısı ve Otomatik Katılım

Yaklaşım, pp.121-125, 2017 (Other Refereed National Journals)

İşyeri Hekimi Çalıştırma Zorunluluğu

Tıp Hukuku Dergisi, vol.6, pp.241-253, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

İşçinin Ücretinin Düşürülmesi ve Yargıtay Uygulaması

Yaklaşım, pp.121-128, 2016 (Other Refereed National Journals)

Bireysel Emeklilik Sisteminde Son Gelişmeler

Toprak İşveren Dergisi, pp.18-21, 2016 (National Non-Refereed Journal)

Yabancıların Çalıştırılması Konusundaki Yeni Esaslar

Yaklaşım, pp.133-136, 2016 (Other Refereed National Journals)

Kıdem Tazminatı Fonu Kurulabilir mi

Mali Çözüm, pp.13-23, 2016 (Other Refereed National Journals)

Bahçenizde Elma Toplayan İşçi Ağaçtan Düşerse

Yaklaşım, pp.111-115, 2016 (Other Refereed National Journals)

Genel Müdür Konumunda Çalışan İşçinin İş Hukuku Bakımından Durumu

Yaklaşım, pp.90-92, 2016 (Other Refereed National Journals)

Geçici İş İlişkisinde 6715 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler

Yaklaşım, pp.110-114, 2016 (Other Refereed National Journals)

İşyerindeki Ayırımcılığa ve Mobbinge Yüksek Para Cezaları Geldi

Yaklaşım, pp.111-116, 2016 (Other Refereed National Journals)

İşkur İşbaşı Eğitim Programındaki Değişiklikler

Yaklaşım, pp.148-153, 2016 (Other Refereed National Journals)

Evlenelim Çoğalalım Düzenlemeleri

Yaklaşım, pp.162-166, 2016 (Other Refereed National Journals)

Denemesi Bedava Değil

Yaklaşım, pp.130-132, 2016 (Other Refereed National Journals)

Süresi Belirsiz Sözleşmenin Eshinde İşçinin Yeni İş Arama İzni

Yaklaşım, pp.136-139, 2016 (Other Refereed National Journals)

İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Kadın İşçilerin Hakları ve Korunması

YAKLAŞIM, vol.23, pp.148-152, 2015 (Other Refereed National Journals)

Sigortasız Çalıştırılanlar İçin Son Çare Hizmet Tespiti Davası

YAKLAŞIM, vol.23, pp.122-126, 2015 (Other Refereed National Journals)

İşçi Miktarını Kesin Olarak Bilemediği Alacaklarını Dava Edebilir mi

YAKLAŞIM, vol.23, pp.253-256, 2015 (Other Refereed National Journals)

İşçinin Yıllık Ücretli İzin Hakkına İlişkin Bazı Meseleler

YAKLAŞIM, vol.23, pp.124-128, 2015 (Other Refereed National Journals)

Part Time Çalışanların Yıllık Ücretli İzin Hakkı

YAKLAŞIM, vol.23, pp.118-120, 2015 (Other Refereed National Journals)

6645 Sayılı Kanunla Gelen İş Kanunu Değişiklikleri

YAKLAŞIM, vol.23, pp.116-119, 2015 (Other Refereed National Journals)

İşçinin Görev Yerinin Değiştirilmesi Mümkün müdür

YAKLAŞIM, vol.23, pp.131-134, 2015 (Other Refereed National Journals)

Kıdem Tazminatında Kıdemin ve Tazminatın Hesaplanması

YAKLAŞIM, vol.23, pp.146-152, 2015 (Other Refereed National Journals)

Doğum ve Süt İzninde İşçi ve Memur Kadınlar Arasında Eşitsizlik Var

YAKLAŞIM, vol.23, pp.137-139, 2015 (Other Refereed National Journals)

Yargıtay Kararları Işığında Çalışma Belgesi ve İbraname

YAKLAŞIM, vol.23, pp.132-138, 2015 (Other Refereed National Journals)

Kanser Tedavisi ve Sosyal Güvenlik Sistemimiz

YAKLAŞIM, pp.131-132, 2014 (Other Refereed National Journals)

Kadının Sosyal Güvenliği Yok

MESS Sicil İş Hukuku Dergisi, vol.0, pp.179-188, 2012 (National Non-Refereed Journal)

GSS Bir Sigorta Değil Sağlık Vergisidir

MESS Mercek, vol.0, pp.1, 2012 (National Non-Refereed Journal)

4 b liliğe Veda Ya Da İsteyene Hem 4 a Hem 4 b

MESS Sicil İş hukuku Dergisi, vol.0, pp.215-220, 2011 (National Non-Refereed Journal)

Prim İndirimi Genelgesi Kanunu Aşıyor

MESS Sicil İş Hukuku Dergisi, vol.0, pp.249-252, 2010 (National Non-Refereed Journal)

Sosyal Sigortalarca Karşılananlar Dışında Kalan Zararların İşverene Ödetilmesi İlkesi

MESS Sicil İş Hukuku Dergisi, vol.0, pp.226-229, 2009 (National Non-Refereed Journal)

SGK Bizi Gözetliyor

MESS Sicil İş Hukuku Dergisi,, vol.0, pp.174-180, 2009 (National Non-Refereed Journal)

Sigortalı Mıyız İp Cambazı Mı

MESS İş Hukuku Dergisi, vol.0, pp.158-163, 2008 (National Non-Refereed Journal)

Basın İş Sözleşmesinin Sona Ermesi ve Kıdem Tazminatı

Çalışma ve Toplum Dergisi, vol.2, pp.11-29, 2008 (Other Refereed National Journals)

Yeni Sosyal Güvenlik Düzeni Acaba Kimi Memnun Edecek

MESS Mercek, vol.0, pp.1, 2008 (National Non-Refereed Journal)

SSK lıların Adı 4 a lı Oldu

MESS Mercek, vol.0, pp.1, 2006 (National Non-Refereed Journal)

Toplu İşçi Çıkarmada Dikkat Edilecek Hususlar

Yaklaşım, 2005 (Other Refereed National Journals)

4447 Sayılı Kanunla Yapılan Bir Sosyal Güvenlik Reformu Değildir

Basisen Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası Dergisi, pp.14-17, 1999 (National Non-Refereed Journal)

İşsizlik Sigortası Kanunu nun Getirdiği YeniYükümlülükler

MESS Mercek, vol.0, pp.21-28, 1999 (National Non-Refereed Journal)

Dünyada ve Türkiye de İssizlik Sİgortası

Çimento İşveren DErgisi, vol.6, pp.8-14, 1992 (National Non-Refereed Journal)

Son Teşmil Kararları Hakkında Düşünceler

İş Hukuku Dergisi, vol.1, pp.589-593, 1991 (National Non-Refereed Journal)

Sosyal Sigortalarda Hizmet Borçlanması

Marmara Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.4, pp.685-712, 1987 (Other Refereed National Journals)

Dünyada ve Türkiye’de Emeklilik Yaşı Uygulamaları

İktisat ve Maliye, vol.33, 1986 (Other Refereed National Journals)

Dünyada ve Türiye’de Emeklilik Yaşı Uygulamaları

İşveren, 1986 (National Non-Refereed Journal)

Bireysel İş Hukuku Açısından Kapıcıların Hukuki Durumu

Yargıtay, pp.130-155, 1985 (National Non-Refereed Journal)

Avrupa Konseyi Çerçevesinde Göçmen İşçilerin Sosyal Güvenliği

Yargıtay, vol.9, pp.239-252, 1983 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İşverenin İşçiyi Koruma Borcu

International Congresss of Management, Economy and Policy, İstanbul, Turkey, 1 - 02 December 2018, pp.911-920

TÜRK İŞ HUKUKUNDA MEVSİMLİK İŞÇİLERİN HAKLARI VE YARGITAY UYGULAMASI

16.ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, ÇİMKENT, Kazakhstan, 4 - 06 September 2018

İŞSİZLİĞİN AZALTILMASI İÇİN ÖNEMLİ BİR ARAÇ TÜRKİYE İŞ KURUMU NUN İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI

14. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi 22 – 23 Ağustos 2016, Gostivar, Macedonia, 22 - 23 August 2016, pp.572-578

Kıdem Tazminatı ve Kıdem Tazminatı Fonu

Emeğin Hukuku Kurultayı, Ankara, Turkey, 27 - 28 May 2015, pp.247-278

TÜRK HUKUKUNDA KIDEM TAZMİNATI VE VERGİLENDİRİLMESİ

13. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Baku, Azerbaijan, 28 - 30 October 2015, pp.1-12

Korumalı İşyerleri Türkiye ve Macaristan Uygulaması Sheltered Workshops Turkey And Hungary Application

7. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongres, Kaposvar, Hungary, 25 - 30 August 2015, pp.853-864

Kazanılmış Haklar Bağlamında Uzun Vadeli Sigortalar ve 5510 Sayılı Yasa Uygulamasında Çıkacak Sorunlar

“Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunları ve Gerçekler Sempozyumu” İstanbul Barosu- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İstanbul., İstanbul, Turkey, 26 - 28 November 2007

Kazanılmış Haklar Bakımından Yeni Sosyal Güvenlik Mevzuatı

Yeni Düzenlemeler Çerçevesinde Sosyal Güvenlik Semineri, Kamu İşverenleri Sendikası Ankara, Ankara, Turkey, 29 November - 01 December 2006

Sosyal Güvenlik Reformu Çerçevesinde Sosyal Sigortalar Kurumu nun Yeniden Yapılanması Hakkında Rapor

Türkiye İşçi Emeklileri Cemiyetinin 13. Genel Kuruluna Sunulan Çalışma Raporu, 8-9 Ocak l997 Ankara, Ankara, Turkey, 8 - 10 January 1995, pp.240-261

Sosyal Sigortalar Açısından Yargıtayın l993 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi

Yargıtayın İş Hukukuna İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi 1993, İstanbul, Turkey, 01 January 1994, pp.185-202

Sosyal Sigorta Türleri Açısından Yargıtayın 1991 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi

Sosyal Sigorta Türleri Açısından Yargıtayın 1991 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi”, İstanbul, Turkey, 01 January 1993

Sosyal Güvenliğin Finansmanı

Sosyal Güvenlik Kurultayı, Türkiye İşçi Emeklilikleri Cemiyeti Yayını, Ankara, Turkey, 1 - 03 January 1992, pp.67-79

Emeklilik Mevzuatından Kaynaklanan Sorunlar

İşçi Emeklilerinin Sosyal Güvenlik Sorunları Sempozyumu, Türkiye İşçi Emeklileri Cemiyeti Yayını, Ankara, Turkey, 1 - 03 January 1991, pp.61-76

Sosyal Sigortaların Genel Hükümleri ve Primler Açısından Yargıtayın l989 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi

Yargıtayın İş Hukukuna İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi 1989, (İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Millî Komitesi Yayını, İstanbul, Turkey, 01 January 1991, pp.189-201

Banka ve Sigorta Şirketleri Sandıklarının Sosyal Güvenlik Hukuku Açısından Durumu ve Sandıkların SSK na Devri Sorunu

Sosyal Güvenlik ve Banka-Sigorta Şirketleri Sandıkları ve Uygulamadaki Sorunları Sempozyumu,Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, İstanbul, Turkey, 1 - 03 March 1990, pp.115-125

Sosyal Sigortaların Genel Hükümleri ve Primler Açısından Yargıtayın l988 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi

Yargıtayın İş Hukukuna İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi 1988, (İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Millî Komitesi Yayını), Ankara, Turkey, 1 - 03 January 1990, pp.206-231

Sosyal Sigortalarda Emekliliğe Hak Kazanma Koşullarına İlişkin Bazı Sorunlar

Marmara Üniversitesi ile Personel Yöneticileri Derneği’nin Düzenlediği Emeklilik Sorunları Seminerine Sunulan Tebliğ, Ankara, Turkey, 1 - 03 March 1989

Books & Book Chapters

Genel Gerekçeleriyle Notlu İş Hukuku Mevzuatı

Beta Basıkm Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 2017

Meslek Yüksekokulları için Genel Hukuk

Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 2017

Sosyal Sigortalar Uygulaması

Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş, İstanbul, 2017

Gerekçeli ve İçtihatlı İş Kanunu Yorumu

Parametre Eğitim Yayıncılık Yaklaşım Yayınları İstanbul Temsilciliği, Ankara, 2015