Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE SURİYELİ ÇOCUK EMEĞİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ

İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.42, sa.1, ss.1-33, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Film Endüstrisinde Çalışma İlişkileri ve Sendikalaşma

Çalışma ve Toplum, cilt.1, sa.48, ss.199-228, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Sendikalar ve Göçmen İşçiler

Disk-Ar Dergisi, ss.40-53, 2015 (Hakemsiz Dergi)

2013 Türkiye sinde Kadın

Sosyolojik Tartışmalar, ss.31-39, 2014 (Hakemsiz Dergi)

Kapitalizm Ataerki ve Kadın Erkek Ücret Eşitsizliği

DİSK-AR Dergisi, ss.50-61, 2013 (Hakemsiz Dergi)

KAPİTALİZM ATAERKİ VE KADIN EMEĞİ

Toplum ve Hekim, cilt.27, ss.256-273, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sendikalar ve Göçmen İşçiler

10. Karaburun Bilim Kongresi, Türkiye, 2 - 06 Eylül 2015

Precariat of Proletariat The Changing Structure of Labour in Turkey

SASE (The Society for the Advancement of Socio-Economics), Londrina, Brezilya, 2 - 04 Temmuz 2015

Transformation of higher education and the future of universities inTurkey

4th International Conference on Critical Education Critical Education in The Era of Crises, Atina, Yunanistan, 23 - 26 Haziran 2014

The Changing Stucture of working class inTurkey

How Class Works 2014 Konferansı, New-York, Amerika Birleşik Devletleri, 5 - 07 Haziran 2014

Yükseköğretimde Yeniden Yapılandırma ve Yaşam Boyu Eğitim ve Sürekli Eğitim Merkezleri

5. Uluslararası Ekonomik Politik Konferansı, Kocaeli, Türkiye, 23 - 24 Ekim 2013

Otomotiv Endüstrisinde Küresel Üretim Zincirleri Türkiye Örneği

3. İzmir Ulusal Ekonomi Kongresi, Türkiye, 29 Şubat - 02 Mart 2012

Lifelong Learning in the Context of Education and Employment Policies in Turkey Continuous Education Centres

SASE (The Society for the Advancement of Socio-Economics), Madrid, İspanya, 23 - 25 Haziran 2011

Global Production Chains and Development

SASE (The Society for the Advancement of Socio-Economics), 23 - 25 Haziran 2011

Türkiye de Göçmen İşçiler ve İşgücü Piyasası Üzerine Etkileri

3. Sınıf Çalışmaları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 19 - 20 Mayıs 2007, ss.51-67

Sosyal Güvenlik Sistemlerinde Yapısal Dönüşüm Ülke Örnekleri

9.Ulusal Sosyal bilimler Kongresi, Türkiye, 7 - 09 Aralık 2005

Kitap & Kitap Bölümleri

Uluslararası Üretim Zincirleri ve Emek: Türkiye otomotiv sektörü deneyimi

Küreselleşme Kıskacında Türkiye’xxde Sermaye Birikimi, Devlet ve Emek, Pınar Bedirhanoğlu, Özlem Çelik, Hakan Mıhcı, Editör, Notabene, Ankara, ss.185-220, 2018

Uluslararası Üretim Zincirleri ve Emek: Türkiye Otomotiv Sektörü Deneyimi.

Finansallaşma Kıskacında Türkiye’de Devlet, Sermaye Birikimi ve Emek, Pınar Bedirhanoğulları, Özlem Çelik, Hakan Mıhçı, Editör, Nota Bene, İstanbul, ss.185-220, 2017

Trransformation of Higher Education and The Future of Universities in Turkey

4th International Conference on Critical Education Critical Education in The Era of Crises, George Crollios, Anastassios (Tassos) Liambas, Preikles Pavlidis, Editör, Aristotele University of Thessaloniki, Selanik, ss.318-333, 2015

Türkiye İşçi Sınıfının Maddi Varlığı ve DeğişenYapısı

Marksizm ve Sınıfflar Dünya da ve Türkiye de Sınflar ve Mücadeleleri, Sungur Savran,Kurtar Tanyılmaz ve E. Ahmet Tonak , Editör, YORDAM, İstanbul, ss.251-280, 2014

Yükseköğretimde Yeniden Yapılandırma ve Üniversitelerin “Gülen Yüzü” Sürekli Eğitim Merkezleri

Almanak 2012 2013 Analizleri, Serap Korkusuz Kurt, Editör, Sosyal Araştırmalar Vakfı, İstanbul, ss.201-224, 2014

Otomotiv Endüstrisinde Küresel Üretim Zincirleri: Türkiye Örneği

Türkiye Ekonomisinde Dönüşüm ve Yeniden Yapılanma Arayışları, Mert Ural, Dilek Seymen ve Aylin Abuk Duygulu, Editör, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir, ss.357-374, 2013

Türkiye'de Eğitim ve İstihdam Politikaları Bağlamında Hayat Boyu Öğrenme: Sürekli Eğitim Merkezleri

Metalaşma ve İktidarın Baskısında Üniversite, Fuat Ercan ve Serap Korkusuz Kurt, Editör, SAV, İstanbul, ss.475-497, 2011

Türkiye’xxde Eğitim ve İstihdam Politikaları Bağlamında Yaşam Boyu Eğitim ve Sürekl Eğitim Merkezleri

Metalaşma ve İktidar Baskısındaki Üniversite, Ercan Fuat, Kurt Korkusuz Serap, Editör, SAV, İstanbul, ss.475-499, 2011

Türkiye'de Göçmen İşçiler ve İşgücü Piyasası Etkileri

Türkiye de Yabancı İşçiler, Aylan Arı, Editör, Derin yayınevi, İstanbul, ss.129-155, 2007

Bulgaristan Göçmeni Kadınların Çalışma Yaşamına Bakış Açıları

Kapitalizm ve Türkiye II, Fuat Ercan ve Yüksel Akkaya, Editör, Dipnot yayınları, Ankara, ss.87-108, 2005