Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Sendikalar ve Göçmen İşçiler

Disk-Ar Dergisi , pp.40-53, 2015 (Non Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sendikalar ve Göçmen İşçiler

10. Karaburun Bilim Kongresi, İzmir, Turkey, 2 - 06 September 2015 Sustainable Development

Precariat of Proletariat The Changing Structure of Labour in Turkey

SASE (The Society for the Advancement of Socio-Economics), London, United Kingdom, 2 - 04 July 2015

Transformation of higher education and the future of universities inTurkey

4th International Conference on Critical Education Critical Education in The Era of Crises, Athens, Greece, 23 - 26 June 2014

The Changing Stucture of working class inTurkey

How Class Works 2014 Konferansı, New York, United States Of America, 5 - 07 June 2014

Türkiye ye Düzensiz Emek Göçü ve İnşaat Sektöründe Göçmen İstihdamı

Ulusal Harran Ekonomi Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 23 - 24 October 2014 Sustainable Development

Yükseköğretimde Yeniden Yapılandırma ve Yaşam Boyu Eğitim ve Sürekli Eğitim Merkezleri

5. Uluslararası Ekonomik Politik Konferansı, Kocaeli, Turkey, 23 - 24 October 2013

Otomotiv Endüstrisinde Küresel Üretim Zincirleri Türkiye Örneği

3. İzmir Ulusal Ekonomi Kongresi, İzmir, Turkey, 29 February - 02 March 2012

Global Production Chains and Development

SASE (The Society for the Advancement of Socio-Economics), Madrid, Spain, 23 - 25 June 2011

Türkiye de Göçmen İşçiler ve İşgücü Piyasası Üzerine Etkileri

3. Sınıf Çalışmaları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 19 - 20 May 2007, pp.51-67 Sustainable Development

Sosyal Güvenlik Sistemlerinde Yapısal Dönüşüm Ülke Örnekleri

9.Ulusal Sosyal bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 7 - 09 December 2005

Bulgaristan Göçmeni Kadınların Çalışma Yaşamına Bakış Açıları

8. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 3 - 05 December 2003

Books & Book Chapters

Uluslararası Üretim Zincirleri ve Emek: Türkiye otomotiv sektörü deneyimi

in: Küreselleşme Kıskacında Türkiye’xxde Sermaye Birikimi, Devlet ve Emek, Pınar Bedirhanoğlu,Özlem Çelik,Hakan Mıhcı, Editor, Notabene, Ankara, pp.185-220, 2018

Uluslararası Üretim Zincirleri ve Emek: Türkiye Otomotiv Sektörü Deneyimi.

in: Finansallaşma Kıskacında Türkiye’de Devlet, Sermaye Birikimi ve Emek, Pınar Bedirhanoğulları,Özlem Çelik,Hakan Mıhçı, Editor, Nota Bene, İstanbul, pp.185-220, 2017

Trransformation of Higher Education and The Future of Universities in Turkey

in: 4th International Conference on Critical Education Critical Education in The Era of Crises, George Crollios, Anastassios (Tassos) Liambas, Preikles Pavlidis, Editor, Aristotele University of Thessaloniki, Selanik, pp.318-333, 2015

Türkiye İşçi Sınıfının Maddi Varlığı ve DeğişenYapısı

in: Marksizm ve Sınıfflar Dünya da ve Türkiye de Sınflar ve Mücadeleleri, Sungur Savran,Kurtar Tanyılmaz ve E. Ahmet Tonak , Editor, YORDAM, İstanbul, pp.251-280, 2014

Yükseköğretimde Yeniden Yapılandırma ve Üniversitelerin “Gülen Yüzü” Sürekli Eğitim Merkezleri

in: Almanak 2012 2013 Analizleri, Serap Korkusuz Kurt, Editor, Sosyal Araştırmalar Vakfı, İstanbul, pp.201-224, 2014

Otomotiv Endüstrisinde Küresel Üretim Zincirleri: Türkiye Örneği

in: Türkiye Ekonomisinde Dönüşüm ve Yeniden Yapılanma Arayışları, Mert Ural, Dilek Seymen ve Aylin Abuk Duygulu, Editor, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir, pp.357-374, 2013

Türkiye'de Eğitim ve İstihdam Politikaları Bağlamında Hayat Boyu Öğrenme: Sürekli Eğitim Merkezleri

in: Metalaşma ve İktidarın Baskısında Üniversite, Fuat Ercan ve Serap Korkusuz Kurt, Editor, SAV, İstanbul, pp.475-497, 2011

Türkiye’xxde Eğitim ve İstihdam Politikaları Bağlamında Yaşam Boyu Eğitim ve Sürekl Eğitim Merkezleri

in: Metalaşma ve İktidar Baskısındaki Üniversite, Ercan Fuat, Kurt Korkusuz Serap, Editor, SAV, İstanbul, pp.475-499, 2011

Türkiye'de Göçmen İşçiler ve İşgücü Piyasası Etkileri

in: Türkiye de Yabancı İşçiler, Aylan Arı, Editor, Derin Yayınları, İstanbul, pp.129-155, 2007

Bulgaristan Göçmeni Kadınların Çalışma Yaşamına Bakış Açıları

in: Kapitalizm ve Türkiye II, Fuat Ercan ve Yüksel Akkaya, Editor, Dipnot yayınları, Ankara, pp.87-108, 2005 Sustainable Development

Metrics

Publication

40

H-Index (WoS)

1

Thesis Advisory

5

Open Access

6
UN Sustainable Development Goals