Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Academic Motivation Levels of Technical High Students

PROCEDI SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES, pp.282-288, 2013 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Articles Published in Other Journals

Başarısızlık Nedenleri ve Sınav Kaygısı (İstanbul-Zeytinburnu İlçesi Örneği) / Reasons of Failure and Exam Anxiety (Examples of İstanbul-Zeytinburnu District)

Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, Electronic Journal of Social Sciences, vol.2, no.3, pp.111-143, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çoklu Zekâ Teorisi ve Eğitimde Uygulamaları

Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.1, pp.1-17, 2018 (Other Refereed National Journals)

Demographic Factors and Communal Mastery as Predictors of Academic Motivation and Test Anxiety

Journal of Education and Training Studies, vol.3, no.3, pp.1-12, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

EMPATİ VE SOSYAL ZEKÂ

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.4, no.34, pp.185, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Teknik Öğretmenlere Göre meslek Lisesi Öğrencilerinin Rehberlik Gereksinimleri

Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Dergisi., vol.22, pp.171-184, 2005 (Other Refereed National Journals)

Öğrenme ve Öğretme Süreçlerinde Algılamanın Yeri ve Önemi

Yaşadıkça Eğitim Dergisi., vol.62, no.4, pp.19-21, 1999 (Other Refereed National Journals)

Açık Kaygı Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliği ile İlgili bir Çalışma

Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.9, pp.203-218, 1999 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

students opinion about psychological counselling an guidance services

International Conference on New Horizons in Education, Paris, France, 18 - 20 August 2018

Ergenlerde Bağlanma Stilleri ve Akran Baskının Risk Alma Davranışı Üzerine Etkisi

ICPESS (International Congress on Politic, Economic and Social Studies), Venice, Italy, 16 June 2018

Okul yönetici ve öğretmenlerin rehberik hizmetlerine ilişkin metaforik algılarının incelenmesi

International Congress on Political, Economic and Social Studies, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 19 - 22 May 2017

Vocational Self Efficacy and Academic Motivation Levels

INTE 2013 International Conference on New Horizons in Education, ROMA, Italy, 25 - 27 June 2013, vol.2, pp.1748-1756

Academic Motivation Levels of High School Students

INTE 2013 International Conference on New Horizons in Education, ROMA, Italy, 25 - 27 June 2013, vol.1, pp.27-33

Türkiye ve Almanya da Vardiyalı Çalışan Türk İşçilerinde Stres ve Başetme Yaklaşımları

9. Ulusal Ergonomi Kongresi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Turkey, 16 - 18 October 2003

The Effect of Different Learning Styles on Mathematics Anxiety

26th International Conference of International STAR Conference, Stress and Anxiety Research Society, Halle, Germany, 21 - 23 July 2005

Üniversite Gençliğinin Sorunlarını İncelemeye Yönelik bir Çalışma

VI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi., Ankara, Turkey, 20 - 22 September 2000

The Psychological and Educational Impacts of the Marmara Earthquake On The Science Education University Students in Turkey

20th of Internatıonal Conferance of the Stress and Anxıety Research Society, Bratislava, Slovakia, 20 - 22 July 2000

Books & Book Chapters

Metaphorical Perceptions of School Administrators and Teachers on School Based Guidance Services.

in: An Overview of Technology, Guidance and Leadership in Terms of Education., Bağcı, Hakkı, Editor, Cambridge Scholars Publishing., pp.59-80, 2019

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİYLE İLGİLİ ÖĞRENCİGÖRÜŞLERİ (İMKB KIZ MESLEK LİSESİ ÖRNEĞİ)

in: Eğitim Bilimleri Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar, Tarkan Yazıcı, Onur Hayırlı, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.7-18, 2018