Education Information

Education Information

 • 1990 - 1997 Doctorate

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Turkey

 • 1981 - 1985 Postgraduate

  Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü, Turkey

 • 1976 - 1981 Undergraduate

  Hacettepe Üniversitesi, Ev Ekonomisi Yüksekokulu, Turkey

Dissertations

 • 1997 Doctorate

  İş kazaları ile stres, kaygı ve öfke kavramları arasındaki ilişkinin incelenmesi: 9 Türk ve 2 İngiliz tekstil fabrikasında yapılan bir araştırma

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı

 • 1985 Postgraduate

  Ortaokul dönemindeki çocuklarda antropometrik ölçümlerin farklılaşmasının incelenmesi

  Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü