Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Exergetic analysis of an LPG evaporator/regulator with thermal storage

INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, cilt.42, ss.17984-17992, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A research on biogas-diesel dual fuel diesel engine

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.32, ss.919-927, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Untitled

APPLIED THERMAL ENGINEERING, cilt.65, ss.184, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Power and Efficiency Analysis of Diesel Cycle Under Alternative Criteria

ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING, cilt.39, ss.2263-2270, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

COMPARATIVE THERMODYNAMIC ANALYSIS OF DUAL CYCLE UNDER ALTERNATIVE CONDITIONS

THERMAL SCIENCE, cilt.15, ss.953-960, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Optimization of Irreversible Cogeneration Systems under Alternative Performance Criteria

INTERNATIONAL JOURNAL OF THERMOPHYSICS, cilt.30, ss.1724-1732, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Efficiency of an Otto engine under alternative power optimizations

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH, cilt.33, ss.745-752, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

THE EFFECT OF LPG USING RATIO ON PERFORMANCE AND EMISSION CHARACTERISTICS IN A SPARK IGNITION ENGINE WITH DUAL FUEL INJECTION

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.24, ss.265-273, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Dizel-biyogaz çift yakıtla çalışan bir motorda dizel yakıt miktarının emisyonlara etkisi

Pamukkale University Journal of Engineering Sciences, cilt.26, ss.683-688, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Isı Depolamalı Bir LPG Buharlaştırıcı/Regülatörünün Deneysel Analizi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.6, ss.593-609, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKİYE’DE YERLİ MARKA MOTOR VE OTOMOBİL ÜRETİM SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Journal of Current Researches on Engineering, Science and Technology (JoCREST), cilt.3, ss.49-66, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EFFECT OF TBC ON COMBUSTION PARAMETERS OF COMMON RAIL DIESEL ENGINE

INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCES ON AUTOMOTIVE AND TECHNOLOGY, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Experimental Analysis of a New LPG Evaporator/Regulator for Vehicles

Gazi University Journal of Science Part A: Engineering and Innovation, cilt.4, ss.23-36, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of CO2 ratio on emissions of dual fuel diesel engine

International Journal of Smart Grid and Clean Energy, cilt.5, ss.9-16, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ülkemizde TeknoparklarınGelişimi ve Mühendislik Eğitimindeki Rolleri.

Süleyman Demirel Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.17, ss.24-31, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Geçmişten Günümüze Otomobil Teknolojileri

Mimar ve Mühendis Dergisi, ss.60-63, 2012 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

BİYOGAZ-DİZEL ÇİFT YAKITLI MOTORDA DİZEL YAKIT MİKTARININ EGZOZEMİSYONLARINA ETKİSİ

International Multidisciplinary Congress Of Eurasia, Barcelona, İspanya, 24 - 26 Temmuz 2018

ANALYSIS OF AN AIR BLOWN LPG EVAPORATOR/REGULATOR ATVARIOUS AIR VELOCITIES

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN SCIENCE: ICAS 201713-15 September 2017, Istanbul, Turkey, 13 - 15 Eylül 2017

Thermal Feasibility of a New Evaporator Regulator to Reduce A/CLoad in LPG Powered Automobiles

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN SCIENCE: ICAS 201713-15 September 2017, Istanbul, Turkey, 13 - 15 Eylül 2017

EFFECT OF TBC ON COMBUSTION PARAMETERS OF COMMON RAIL DIESEL ENGINE

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN ENGINEERING SCIENCES: ICAES2017, Puke, Tayland, 3 Temmuz - 05 Nisan 2017

A RESEARCH ON LOW HEAT REJECTION COMMON RAIL DIESEL ENGINE

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENERGY AND THERMAL ENGINEERING: ISTANBUL 2017, İstanbul, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2017

A new evaporator regulator for lpg powered vehicles

4. European Conference On Renewable Energy Systems (ECRES), 28 - 31 Ağustos 2016

Energy and exergy analyses of an LPG evaporator regulator with thermal storage

4. European Conference On Renewable Energy Systems (ECRES), 28 - 31 Ağustos 2016

Effects of CO2 ratio on emissions of dual fuel diesel engine

2016 5th International Conference on Clean and Green Energy, Roma, İtalya, 1 - 03 Şubat 2016

Çift Yakıtlı Hidrojen Dizel Bir Motorda Yanma Karakteristiklerinini ve Egzoz Emisyonlarının İncelenmesi

Transist 8. Uluslararası Ulaşım Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı, İstanbul, Türkiye, 17 - 19 Aralık 2015, cilt.1, ss.537-546

Çift Yakıtlı Hidrojen Dizel Bir Motorda Yanma Karakteristiklerinin ve Egzoz Emisyonlarının İncelenmesi

Transist 8. Uluslararası Ulaşım Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı, İstanbul, Türkiye, 17 - 19 Aralık 2015

Ülkemizde Teknoparkların Gelişimi ve Mühendislik Eğitimindeki Rolleri

Uluslararası Katılımlı Geleceğin Mühendislik Eğitiminde Endüstri ile İşbirliği Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 01 Ocak 2012

Geleceğin Mühendis Adayları Gözü ile Eğitim Öğretim Değerlendirmesi Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Örneği

Uluslararası Katılımlı Geleceğin Mühendislik Eğitiminde Endüstri ile İşbirliği Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 01 Ocak 2012

Dörtgen kesitli serbest jetlerin akış özelliklerinin incelenmesi

1. Anadolu Enerji Sempozyumu, Elazığ, Türkiye, 22 - 24 Haziran 2011, ss.1-8

Sıkıştırma iie ateşlemeli bir motorda biyodizel dizel karışımlarının egzoz emisyonlarına etkisi

6th International Advanced Technologies Symposium, Elazığ, Türkiye, 16 Mayıs 2011 - 18 Mayıs 2012, ss.25-28

Yakıt pili teknolojilerinin otomotiv sektöründeki uygulamaları

12. Otomotiv ve Üretim Teknolojileri Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 14 - 16 Mayıs 2011

Thermal Barrier Coatings For Diesel Engines

International Scientific Conference, Gabrovo, Bulgaristan, 20 - 22 Kasım 2010, cilt.1, ss.173-177

Yol Kenarı Park Stratejisinin Trafik Yoğunluğuna ve Egzoz Emisyonlarına Etkisinin İncelenmesi

Uluslararası Otopark Politikaları ve Uygulamaları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 01 Ocak 2011

LPG CNG Yakıtlı Taşıtların Kapalı Otoparkları Kullanabilirliği

Uluslararası Otopark Politikaları ve Uygulamaları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 01 Ocak 2011

Üçgen kesitli açık jetlerin akış özelliklerinin incelenmesi

VIII. Ulusal Temiz Eneji Sempozyumu UTES'10, Bursa, Türkiye, 1 - 05 Aralık 2010

Farklı Otomobil Modellerinin Aerodinamik Özelliklerinin Araştırılması

ULIBTK’07 16. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Kayseri, Türkiye, 01 Ocak 2007, cilt.1, ss.126-133

Gelişen Teknolojinin Mesleki Eğitime Etkisi ve Otomotiv Eğitiminin Modüler Programla Yeniden Yapılanması

AB Kopenhag Süreci ve Mastriht Bildirgesi Açısından Türkiye’de Meslekî Öğretim ve Eğitimi Bekleyen Zorluklar Uluslararası Konferansı, Ankara, Türkiye, 01 Ocak 2005

Fındık Yağı Metil Esterinin Dizel Motorlarında Alternatif Yakıt Olarak Kullanımı

9. Otomotiv ve Yan Sanayi Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 01 Ocak 2005, cilt.1, ss.209-218

Otomotiv Öğretmenlerinin Hizmetiçi Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi

AB Kopenhag Süreci ve Mastriht Bildirgesi Açısından Türkiye’de Meslekî Öğretim ve Eğitimi Bekleyen Zorluklar Uluslararası Konferansı, Ankara, Türkiye, 01 Ocak 2005, cilt.1, ss.146-157

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Nitelikli Yetiştirilmesi ve Mezunlarının İstihdam İmkânları

AB Kopenhag Süreci ve Mastriht Bildirgesi Açısından Türkiye’de Meslekî Öğretim ve Eğitimi Bekleyen Zorluklar Uluslararası Konferansı, Ankara, Türkiye, 1 - 03 Ocak 2005, cilt.1, ss.124-127

Kayısı Çekirdek Yağı Metil Esterinin Dizel Motorlarında Alternatif Yakıt Olarak Kullanımı

1. Uluslararası Mesleki ve Teknik Eğitim Teknolojileri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 01 Ocak 2005, cilt.2, ss.1051-1058

Kullanılmış Kızartma Yağlarından Elde Edilen Biyomotorinin Dizel Motorlarına Uygulanması

Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları/Enerji Yönetimi Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 01 Ocak 2005, cilt.1, ss.275-285

Otomotiv Öğretmenlerinin Mesleki Özelliklerinin Hizmetiçi Eğitim İhtiyaçlarına Etkisi

1. Uluslararası Mesleki ve Teknik Eğitim Teknolojileri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 01 Ocak 2005, cilt.1, ss.225-233

Dizel Motorlarında Tutuşma Gecikmesinin Motor Şartlarına Göre Değişimi

1. Uluslararası Mesleki ve Teknik Eğitim Teknolojileri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 01 Ocak 2005, cilt.2, ss.1006-1012

Nusselt Reynolds ve Prandtl Sayıları Arasındaki İlişkinin Deneysel Olarak Araştırılması

1. Uluslararası Mesleki ve Teknik Eğitim Teknolojileri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 01 Ocak 2005, cilt.2, ss.1018-1024

Tutuşma Gecikmesinin Dizel Motor Gürültüsüne Olan Etkisinin İncelenmesi

7. Ulusal Akustik Kongresi, Türkiye, 01 Ocak 2004, cilt.1, ss.180-189

Otomotiv Mekatroniği Eğitimi

Otomotiv Teknolojileri Kongresi, Bursa, Türkiye, 01 Ocak 2004, cilt.1, ss.351-358

Bitkisel Yağ Esterlerinin Dizel Motorlarında Alternatif Yakıt Olarak Kullanımı

5. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 01 Ocak 2004, cilt.1, ss.519-528

Combustion Models for Direct Injection Diesel Engines

8th International Combustion Symposium, Ankara, Türkiye, 01 Ocak 2004, cilt.1, ss.102-111

Developments on Noise Reduction Technologies for Diesel Engines

8th International Combustion Symposium, Ankara, Türkiye, 01 Ocak 2004, cilt.1, ss.501-512

Application of Phase Change Materials to Pre Heating of Internal Combustion Engines

Proceedings of the 3rd International Advanced Technologies Symposium, Ankara, Türkiye, 01 Ocak 2003, cilt.1, ss.425-436

Exergy Analysis of an Internal Combustion Engine Using Dual Fuels Diesel Natural Gas

Proceedings of the First International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES-1), İzmir, Türkiye, 01 Ocak 2003, cilt.1, ss.319-323

Exergy Analysis in Natural Convection with Chimney Proceedings of the First International Exergy

Energy and Environment Symposium (IEEES-1), İzmir, Türkiye, 01 Ocak 2003, cilt.1, ss.345-348

Bacalı Doğal Taşınım ve Performans Analizi

3. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 01 Ocak 2003, cilt.1, ss.158-167

Çift Yakıtlı Dizel Doğal Gaz Dizel Motorunun Yanma Ürünlerinin Analizi

7. Otomotiv ve Yan Sanayi Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 01 Ocak 2001, cilt.1, ss.96-100

Gelişen Teknoloji ve Sürekli Mesleki Teknik Eğitim

16. Milli Eğitim Şurası, Ankara, 1998., Türkiye, 11 Kasım 1998