Püskürtme Avans Değişiminin Motor Performansına Etkisinin İncelenmesi


TEKİN M., GÜMÜŞ M. , DEMİR A.

5. Uluslararası Yanma Sempozyumu, 1 - 03 Ocak 1997

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri