Püskürtme Avans Değişiminin Motor Performansına Etkisinin İncelenmesi


TEKİN M., GÜMÜŞ M. , DEMİR A.

5. Uluslararası Yanma Sempozyumu, 1 - 03 Ocak 1997