Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Somut Olmayan Kültürel Miras Perspektifinden Analar, Tanrıçalar ve Anadolu

art-e, cilt.12, ss.16-25, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gelibolu Mevlevihanesi İç Mimari Tezyinat Programı

Sanat Tasarım Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.61-70, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Somut Olmayan Kültürel Miras Perspektifinden Analar, Tanrıçalar ve Anadolu

2. Somut Olmayan Kültürel Miras Çalıştayı, Isparta, Türkiye, 18 - 20 Nisan 2019, cilt.12, ss.1625

Günümüzde Kaybolmaya Yüz Tutmuş Durumdaki Cam Altı Sanatı

III. Uluslararası Türk El Dokumaları (Tekstil) ve Gelenekli Sanatlar Kongresi/Sanat Etkinlikleri, Konya, Türkiye, 30 - 31 Mayıs 2011, ss.347-354