Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

  • 2019 International Congress on Political, Economic and Management Sciencens (ICPEMS)

    Çalışma Grubu

    Sarajevo, Bosna-Hersek