Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ambalaj Atıklarının Belediyeye Teslim Yükümlülüğü Üzerine Bir Değerlendirme

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.14, ss.75-39, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yapı Kayıt Belgesi

İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.5, ss.15-92, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2547 Sayılı Kanun’un 35’inci Maddesi Kapsamında Alınan Taahhüt Ve Kefalet Senetleri Üzerine Bir İnceleme

T.C.MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.21, ss.559-593, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aile Hekimlerinin Hukuki Statüsü

İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.113-156, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İdari Yargıda Davanın Konusuz Kalması

İdari Yargılama Usulü Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 25 Şubat 2019, ss.4-5

İdarenin Sağlık Hizmetinin Organizasyonundan Kaynaklanan Sorumluluğu

Sağlık Hukukunda Güncel Sorunlar No: 1- Sorumluluk Sempozyum, İstanbul, Türkiye, 23 Ocak 2019, ss.7-9

Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Cumhurbaşkanı-Bakan İlişkisi

Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Yürütme Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 30 Kasım 2018, ss.35-56

Kitap & Kitap Bölümleri