Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Elimination by Gamification the 5th Grade Students’Misconceptions about the Matter and Phase Change

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, cilt.14, sa.2, ss.1278-1310, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Analysis of 2016 LYS and YGS Physics Questions According to Bloom Taxonomy and Outcomes in the Curriculum

CUKUROVA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION JOURNAL, cilt.47, sa.2, ss.798-832, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Bilimsel Okuryazarlıkta İlk Adım Akademik Bilgi Düzeylerinin BilimSözde Bilim Ayrımı Bağlamında Geliştirilmesi

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.446-476, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen Öğrenimi Ve Öğretimine Yönelik İnanışları

Trakya Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.127-144, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ortaokullarda Fen Bilimleri Eğitimi

ORTAOKULLARDA SORUNLAR, Türkiye, 7 - 09 Ocak 2015

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Anket Uygulamaları Hakkındaki Görüşleri

Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi, İstanbul, Türkiye, 30 - 31 Mayıs 2014

Bilim Sözde Bilim Ayrımı Bağlamında Planlanmış Öğretim Sürecinin Ortaokul Öğrencilerinin Akademik Bilgi Düzeylerine Etkisi

International Conference on Education in Mathematics, Science and Technology (ICEMST), 16 - 18 Mayıs 2014

Bilim Sözde Bilim Ayrımı Bağlamının Ortaokul Öğrencilerinin Bilimsellik Algılarının Gelişimine Etkisi

Uluslararası Eğitimde Değişim ve Yeni Yönelimler Sempozyumu, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2013

Optikte Yansıma Olayı Üzerine Bir Durum Çalışması

I. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, Türkiye, 12 - 14 Eylül 2013

Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Bazı Astronomi Kavramlarının Gelişiminin İncelenmesi

X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Türkiye, 27 - 30 Haziran 2012

Kitap & Kitap Bölümleri