Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1996 - 2003 Doktora

  Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Türkiye

 • 1992 - 1996 Yüksek Lisans

  Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Mezhepleri Tarihi (Yl) (Tezli), Türkiye

 • 1987 - 1992 Lisans

  Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2003 Doktora

  Zeydiyye-Mu’tezile Etkileşimi ve Kasım er-Ressi

  Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

 • 1996 Yüksek Lisans

  Hicri üçüncü asırda Şii-Mu`tezili İmamet tartışmaları ve İskafi’nin yeri

  Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü