Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

el-Câmiu’s-sahîhu’l-müsnedü’l-muhtasar min hadîsi Resûlillâh sallallāhu aleyhi ve sellem

İslâm Araştırmaları Dergisi, sa.42, ss.149-154, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İmam Muhammed-İmam Malik İlişkisi

Vuslat, sa.209, ss.24-27, 2018 (Hakemsiz Dergi)

Sahih i Buhari Neşirleri Seharenpuri Neşri ile II Abdülhamid Neşrinin Karşılaştırılması

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, cilt.11, ss.457-484, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sahabenin İctihad ve Reyi

Vuslat, sa.173, ss.116-120, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Resul i Ekrem Efendimizin Örnek Ahlakı

Altınoluk, sa.350, ss.19-21, 2015 (Hakemsiz Dergi)

İtikadi Konularda Haber i Vahid in Delil Olma Meselesi ve Kevseri nin Konuya Bakışı

Divan Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, cilt.19, sa.37, ss.169-187, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ehl-i Hadis ve Ehl-i Rey

HİKAV Cumartesi Seminerleri, İstanbul, Türkiye, 13 Şubat 2021

Hint Altkıtası Alimlerinin Hadis İlmine Katkıları: Mustafa el-A’xxzami Örneği

Uluslararası Muhammed Mustafa el-A’xxzami Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 19 - 20 Aralık 2018, ss.50-59

DİA HADİS MADDELERİ ÜZERİNE NOTLAR

TDV İSLÂM ANSİKLOPEDİSİ İKİNCİ EDİSYON HAZIRLIK ÇALIŞTAYI, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2019

Hadis-i Şeriflerin Dindeki Yeri

Önder Fikir Yumağı Atölyeleri, İstanbul, Türkiye, 17 Kasım 2018

İlk Dönem Hadis-Rey Tartışmaları Nasıl Anlaşılmalı

Siyer Vakfı Hadis Kitabiyatı Programı, İstanbul, Türkiye, 13 Mart 2018

Lisansüstü Düzeyde Hadis Öğretim Metotları

V. Hadis İhtisas Toplantısı ve Hadis Algısı Çalıştayı, Yozgat, Türkiye, 11 - 12 Kasım 2016

Kitap & Kitap Bölümleri

Arz Yöntemi Özelinde Hanefi Hadis Anlayışının Teşekkülü

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul, 2019

Sünnetin Değeri ve Bağlayıcılığı

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı, İstanbul, 2019

İlk Dönem Hadis Rey Tartışmaları Şeybani Örneği

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı, İstanbul, 2017

Hadiste İsnad ve Metin Tenkidi

Hadis, İbrahim Hatiboğlu, Editör, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.198-221, 2010

Ansiklopedide Bölümler