Prof. Dr. Muhammed Nâsîrî’nin “Tatavvuru Mefhumi’s-Sünne ve Alâkatuhû bi Hücciyyetihâ: İstismâru’l-Verâse ve’l-Mezâhibi’l-Fıkhiyye fî Tesbîti’l-Hücciyye” Başlıklı Tebliğinin Müzakeresi


ÖZŞENEL M.

Uluslararası Sünnetin Otoritesi Sempozyumu, Sakarya, Turkey, 16 - 17 March 2019

  • Publication Type: Conference Paper
  • City: Sakarya
  • Country: Turkey