Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ehl-i Hadis ve Ehl-i Rey

HİKAV Cumartesi Seminerleri, İstanbul, Turkey, 13 February 2021

Hint Altkıtası Alimlerinin Hadis İlmine Katkıları: Mustafa el-A’zami Örneği

Uluslararası Muhammed Mustafa el-A’zami Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 19 - 20 December 2018, pp.50-59

DİA HADİS MADDELERİ ÜZERİNE NOTLAR

TDV İSLÂM ANSİKLOPEDİSİ İKİNCİ EDİSYON HAZIRLIK ÇALIŞTAYI, İstanbul, Turkey, 19 - 21 April 2019

Hadis-i Şeriflerin Dindeki Yeri

Önder Fikir Yumağı Atölyeleri, İstanbul, Turkey, 17 November 2018

İlk Dönem Hadis-Rey Tartışmaları Nasıl Anlaşılmalı

Siyer Vakfı Hadis Kitabiyatı Programı, İstanbul, Turkey, 13 March 2018

Lisansüstü Düzeyde Hadis Öğretim Metotları

V. Hadis İhtisas Toplantısı ve Hadis Algısı Çalıştayı, Yozgat, Turkey, 11 - 12 November 2016

Books & Book Chapters

Arz Yöntemi Özelinde Hanefi Hadis Anlayışının Teşekkülü

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul, 2019

Sünnetin Değeri ve Bağlayıcılığı

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı, İstanbul, 2019

İlk Dönem Hadis Rey Tartışmaları Şeybani Örneği

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı, İstanbul, 2017

Hadiste İsnad ve Metin Tenkidi

in: Hadis, İbrahim Hatiboğlu, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.198-221, 2010

Episodes in the Encyclopedia