Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

“el-Fıkhus-Siyâsî ve Tedâiyâtuhû fî Asri’t-Tâbiîn” Başlıklı Tebliğin Müzakeresi

İslami İlimlerin Kurucu Nesli Tabiin-1: Tabiin Kimliği ve İslami İlimlerin Tesisi Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantı, Sakarya, Turkey, 6 - 07 May 2023

Hanefi Hadis Anlayışının Teşekkülü

Siretten Sünnete Branşlar Arası Ulusal Kongre VII, 31 December 2022

Yeni Bir Hadis Usulü Arayışı Olarak Hint Alkıtası’nda Hanefi Hadis Usulü Çalışmaları

Uluslararası Günümüzde İslami İlimler Algısı Sempozyumu II İslami İlimlerde Yeni Usul Arayışları, Çanakkale, Turkey, 4 November - 05 December 2022

Ebu Yusuf'un Sünnet ve Hadis Telakkisi

Siretten Sünnete Branşlar Arası Ulusal Kongre VII, Burdur, Turkey, 26 November 2022

Beyanu Meahizi'l-Mezahibi'l-Erbaa

Sahn-ı Seman Risale Günleri, İstanbul, Turkey, 20 August 2022

Osmanlı'dan Günümüze Türkiye'de Sahih-i Buhari Tercüme ve Neşirleri

Ancient and Rare Manuscripts of the Sahih al Bukhari in World Libraries, Semerkant, Uzbekistan, 15 July 2021, pp.44-56

Risali fi hücciyyeti'l-ameli'l-mütevares

Sahn-ı Seman Risale Günleri, İstanbul, Turkey, 27 August 2021

Ehl-i Hadis ve Ehl-i Rey

HİKAV Cumartesi Seminerleri, İstanbul, Turkey, 13 February 2021

Hint Altkıtası Alimlerinin Hadis İlmine Katkıları: Mustafa el-A’zami Örneği

Uluslararası Muhammed Mustafa el-A’zami Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 19 - 20 December 2018, pp.50-59

DİA HADİS MADDELERİ ÜZERİNE NOTLAR

TDV İSLÂM ANSİKLOPEDİSİ İKİNCİ EDİSYON HAZIRLIK ÇALIŞTAYI, İstanbul, Turkey, 19 - 21 April 2019

Hadis-i Şeriflerin Dindeki Yeri

Önder Fikir Yumağı Atölyeleri, İstanbul, Turkey, 17 November 2018

İlk Dönem Hadis-Rey Tartışmaları Nasıl Anlaşılmalı

Siyer Vakfı Hadis Kitabiyatı Programı, İstanbul, Turkey, 13 March 2018

Lisansüstü Düzeyde Hadis Öğretim Metotları

V. Hadis İhtisas Toplantısı ve Hadis Algısı Çalıştayı, Yozgat, Turkey, 11 - 12 November 2016

Books & Book Chapters

İlk Dönem Hadis Tarihi

in: İlk Dönem Hadis Tarihi İbn Mace ve Sünen'i Örneği, Abdülfettah Ebu Gudde, Enbiya Yıldırım, Editor, Takdim Yayınevi, Ankara, pp.1-171, 2024

Arz Yöntemi Özelinde Hanefi Hadis Anlayışının Teşekkülü

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul, 2019

Sünnetin Değeri ve Bağlayıcılığı

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı, İstanbul, 2019

İlk Dönem Hadis Rey Tartışmaları Şeybani Örneği

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı, İstanbul, 2017

Hadiste İsnad ve Metin Tenkidi

in: Hadis, İbrahim Hatiboğlu, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.198-221, 2010

Episodes in the Encyclopedia

Metrics

Publication

33

H-Index (WoS)

1

Citiation (TrDizin)

15

H-Index (TrDizin)

2

Thesis Advisory

6

Open Access

5