Doç.Dr.

ASAF MURAT ALTUĞ


İşletme Fakültesi

İşletme Bölümü

Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2001 - 2008

2001 - 2008

Doktora

Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Türkiye

1999 - 2001

1999 - 2001

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Türkiye

1994 - 1999

1994 - 1999

Lisans

İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2008

2008

Doktora

Firma rekabet edebilirliği ve maliyet yönetimi

Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi

2001

2001

Yüksek Lisans

Entellektüel Mülkiyet Haklarının Gelişimi ve Ticari Markaları Değerleme Yaklaşımları

Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

Fransızca

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü

2009 - 2018

2009 - 2018

Öğretim Görevlisi

Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Muhasebe Bilgi Sistemleri

Lisans

Lisans

Genel Muhasebe-I

Lisans

Lisans

Maliyet Muhasebesi

Yönetilen Tezler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2014

2014

Muhasebe Bilgi Sistemleri

Altuğ A. M.

Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi/ SBArD, sa.23, ss.57-85, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2008

2008

Çevre Kaltesi ve Çevre Muhasebesi

ALTUĞ A. M.

Marmara Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, cilt.24, ss.259-284, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Firm’s Competitiveness in Global Economy and Cost (Stracture) Management

ALTUĞ A. M. , AYBOĞA M. H. , Karadağ E.

GLOBE/ Global Conference on Business and Economics, Sarasota, 4 - 08 Temmuz 2018, ss.149-157

2014

2014

The Future Impact of Environmentan Accounting Information Systemsin the Global Economic Crisis

GÖKDENİZ A. Ü. , ALTUĞ A. M.

2ndInternational Symposium on Accounting and Finance ISAF, Bursa, Türkiye, 29 Mayıs 2014, ss.17-28

Ödüller

Haziran 2018

Haziran 2018

Best Paper Award

Anahei -Association Of North America Higher Education NternationalJüri Üyelikleri

Şubat-2015

Şubat 2015

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Temmuz-2014

Temmuz 2014

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - Marmara Üniversitesi