General Information

Institutional Information: Faculty Of Arts And Sciences, German Language And Literature, Department Of German Language And Literature

Metrics

Publication

47

Project

9

Thesis Advisory

8

Open Access

5
UN Sustainable Development Goals

Biography

Leyla Coşan

 

Almanya’da doğan Leyla Coşan ilk ve orta öğrenimini burada tamamlar. 1989-1993 yılları arasında Marmara Üniversitesi Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı’nda Lisans eğitimi alır. Aynı yıl Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne Araştırma Görevlisi olarak atanır. Yüksek lisansını 1996’da,  doktorasını ise 2000’de tamamlar. 2010 yılında doçent, 2015’te profesörlük unvanını alır.

Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanlığı ile fakülte ve yönetim kurulu üyeliği yapar. 2014 yılından bu yana Marmara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı ve 2018 yılından itibaren Alman Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığı görevi devam etmektedir.

Frauenliteratur der 70er Jahre in Deutschland und in der Türkei (Frankfurt: Peter Lang, 2009); Tanrım Bizi Türklerden Koru! 16. Yüzyılda Almanların Türklerden Korunmak için Yazdığı Dualar. Türklere Karşı Yazılan Vaazların Değerlendirmesiyle Birlikte (İstanbul: Yeditepe, 2009); Kıyamet Alâmeti Türkler. 16.-17. Yüzyıllarda Türklerle İlgili Mucizevi İşaret Haberleri (İstanbul: Yeditepe, 2012), Esaretten Vaftize (İstanbul: Yeditepe, 2018) isimli akademik kitapların yanında bu konular üzerine birçok kitaba bölüm, makale ve tebliğ kaleme almıştır.

 

 

 

Contact