Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Aralık 2020 Doçentlik Sınavı

  Nişantaşı Üniversitesi

  Doçentlik Sınavı

 • Aralık 2020 Akademik Kadroya Atama

  Erciyes Üniversitesi

  Akademik Kadroya Atama

 • Kasım 2020 Akademik Kadroya Atama

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

  Akademik Kadroya Atama

 • Haziran 2020 Doçentlik Sınavı

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

  Doçentlik Sınavı

 • Temmuz 2019 Doçentlik Sınavı

  Marmara Üniversitesi

  Doçentlik Sınavı

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

 • 2019 - Devam Ediyor International Review of Economics and Management

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2018 - Devam Ediyor Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2018 - Devam Ediyor Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2018 - Devam Ediyor Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2018 - Devam Ediyor Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2017 - Devam Ediyor Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2017 - Devam Ediyor İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2015 - Devam Ediyor ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2011 - Devam Ediyor The Journal of Financial Researches and Studies

  Değerlendirme Kurul Üyesi

Bilimsel Hakemlikler

 • Ocak 2019 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

  Hakemli Bilimsel Dergi