Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Health Related Qualıty Of Life And Related Factors Among Bank Call Center Employees

Nobel Medicus, cilt.12, sa.1, ss.79-86, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Türk ergenlerde internet bağımlılığı ve erteledikleri günlük yaşam aktiviteleri

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Görme Engelli Öğrencilerin Ağız Diş Sağlığı ve Doğru Diş Fırçalama Becerisi Geliştirme Programı nın Etkinliği

Turkiye Klinikleri Journal of Pediatric Nursing-Special Topics, cilt.2, sa.1, ss.38-43, 2016 (Hakemsiz Dergi)

Breast Cancer Risks and Effectiveness of BSE Training among Women Living in a District of İstanbul

The Journal of Breast Health, cilt.10, ss.154-160, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Burnout Level of a Bank s Call Centre Employee and Affecting Factors

MUSBED Journal of Marmara University Institute of Health Sciences, cilt.4, ss.216-225, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Perception of Violence and the Experiences of Students at a Secondary School for the Visually Impaired

International Journal of Basic and Clinical Studies (IJBCS), cilt.3, ss.56-66, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

What do overweight children think about obesity

Peak Journal of Public Health and Management, cilt.1, ss.9-15, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Ev Ziyaretleri İle Ev Kazalarına Yönelik Risk Faktörlerinin Belirlenmesi ve Yaşanılan Kazaların Özellikleri

Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi(STED), cilt.22, ss.226-233, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Beliefs of Teachers Toward Mental Illness

Social and Behavioral Sciences, cilt.47, ss.1146-1152, 2012 (Hakemsiz Dergi)

The Ways of Handling Stress and The Attachment Forms to Parents of University Students

Procedia - Social and Behavioral Sciences, cilt.47, ss.470-476, 2012 (Hakemsiz Dergi)

Okul temelli fiziksel etkinlik programının çocukların fiziksel etkinlik bilgi ve davranışlarına etkisi

Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, cilt.2, ss.17-28, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Ruh Sağlığı Sorunu Okullarda Zorbalık

Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi (STED), cilt.19, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğrencilerin Okul Kazalarında Güvenlik Önlemlerine Yönelik Bilgi Ve Davranış Ölçeklerinin Geçerlik Ve Güvenirliği

Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı, cilt.2, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir İlköğretim Okulunda Omaha Sistemine Göre Öğrencilerin Sağlık Problemleri Ve Hemşirelik Uygulamaları

Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, cilt.3, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Epidemiology of Unintentional Injuries in The Elementary Schools of İstanbul

Turkısh Journal of Public Health, cilt.5, ss.49-52, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Sağlığı Hemşireliği Geliştirme Projesi

Istanbul’da Milli Eğitim Dergisi, 2003 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Health Literacy of Hearing-Impaired High School Students, Some of the Problem, and their Expectations

12th European Public Health Conference, MARSİLYA, Fransa, 20 - 23 Kasım 2019, cilt.29, sa.4 Creative Commons License

Okul Yaralanmalarını Önlemede Sağlık İnanç Modeli Temelli Girişimlerin Etkisi

2.Uluslararası - 20.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi 13-17 Kasım 2018 Antalya, 13 - 17 Kasım 2018

Sağlık İnanç Modeli Temelli Yaralanma Ölçeği’nin Türkçe Geçerlik ve Güvenirliği

VIII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi – ICRE 2018, 9 - 11 Mayıs 2018

Sağlık İnanç Modeli Temelli Yaralanma Ölçeği’nin Türkçe Geçerlik ve Güvenirliği

ULEAD Annual Congress- 2018- 8th InternatonalConference on Research nEducatonICRE, Manisa, Türkiye, 9 - 11 Mayıs 2018

Görme engelli öğrencilerin fiziksel aktivite düzeyleri, hoşlanma durumları ve engel algıları

1. Ulusal, 2. Uluslar arası Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 23 - 26 Nisan 2018

İşitme Engelli Çocuğa Sahip Olan Ve Olmayan Annelerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları

1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Türkiye, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

Occupational hazards in home health care nurses

Opinions of relatives of patients with terminal cancer about palliative care, 22 - 25 Haziran 2016 identifier identifier

Problems Experienced by Home Healthcare Nurses A Qualitative Study

12th International Family Nursing Conference, 18 - 21 Ağustos 2015 identifier identifier identifier

Validity and Reliability of Turkish Version of The Family Management Measure

12th.International Family Nursing Conference, Odense, Danimarka, 18 - 21 Ağustos 2015

Transteoretik Model Temelli SEBZE MEYVE DOSTU Programının Ortaokul Öğrencilerinin Sebze Meyve Tüketimine Etkisi

“1. Ulusal halk Sağlığı Kongresi” Değişen Toplumsal Yapı, Sağlık Sistemi ve Halk Sağlığı Hemşireliği, İzmir, Türkiye, 17 - 20 Haziran 2015

Görme Engelli Öğrencilerde Uygulanan Kendi Bakımımda Engel Tanımam Programının Öz Bakım Becerileri Üzerine Etkinliği

“1. Ulusal halk Sağlığı Kongresi” Değişen Toplumsal Yapı, Sağlık Sistemi ve Halk Sağlığı Hemşireliği, İzmir, Türkiye, 17 - 20 Haziran 2015

Bir Özel İlköğretim Okulunda İstemsiz Yaralanmalar Ve Okul Devamsızlığı 2 Yıllık Retrospektif Çalışma

“1. Ulusal halk Sağlığı Kongresi” Değişen Toplumsal Yapı, Sağlık Sistemi ve Halk Sağlığı Hemşireliği, İzmir, Türkiye, 17 - 20 Haziran 2015

Görme Engeli Olan Ve Olmayan Çocuklarda Korku

17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Edirne, Türkiye, 20 - 24 Ekim 2014

Stoma Kapatılmasında Pre op ve Post op dönemde Pişik Bakımının Etkinliğinin Değerlendirilmesi

32.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve 18. Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresini, Trabzon, Türkiye, 17 - 20 Ekim 2014

Ortaöğretim Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı Bir Sorun mu

YICER -YILDIZ International Conference on Educational Research and Social Studies, İstanbul, Türkiye, 1 - 03 Eylül 2014

Attitudes Towards Old People Among Turkish University Students

IFA and TURYAK International Istanbul Initiative on Ageing “International Solidaritiy”, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2013

Uzakdoğulu Avrupalı Ve Türk Yetişkinlerin Hemşirelik Mesleğine İlişkin Düşünceleri

II. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2013

Koroziv Madde İçimine Bağlı Cerrahi Klinikte Yatan Çocuklarda Yaralanma Özellikleri Retrospektif bir çalışma

31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve 17. Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, Türkiye, 30 Eylül - 02 Kasım 2013

Global Application of Use of Easy care

The 20th IAGG World Congress of Gerontology and Geriatrics Seoul, Seoul, Güney Kore, 23 - 27 Temmuz 2013

The Easy Care Standart Is ıt suitable for use with Turkish older adults

The 20th IAGG World Congress of Gerontology and Geriatricsi, Seoul, Güney Kore, 23 - 27 Temmuz 2013

İstanbul a Farklı Kültürlerden Gelen Ailelerin Beslenme Özellikleri

II. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Haziran 2013

Kilolu Çocuklar Obezite Konusunda Ne Düşünüyorlar

4. Uluslararası Katılımlı Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, Adıyaman, Türkiye, 22 - 25 Mayıs 2013

What Do Overweıght Chıldren Thınk About Obesıty A Qualıtatıve Study

Transforming Community Health: The Nursing Impact, Edinburgh, İngiltere, 13 - 14 Mart 2013 identifier identifier identifier

Internet Addiction And Healthy Lifestyle Behaviours In Turkish Adolescents Sample Of Rural Area

Transforming Community Health: The Nursing Impact, Edinburgh, İngiltere, 13 - 14 Mart 2013

Assessment Of Chronic Illness Care In A Sample Of Turkish Patient With Chronic Illness

Transforming Community Health: The Nursing Impact, Edinburgh, İngiltere, 13 - 14 Mart 2013

The Effectiveness Of Breast Self Examination Training And The Risks Of Breast Cancer In A Sample Of Turkish Women

Transforming Community Health: The Nursing Impact, Edinburgh, İngiltere, 13 - 14 Mart 2013

Adölesanların Beslenme Ve Egzersiz Davranışlarının Belirlenmesi

15. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Bursa, Türkiye, 2 - 06 Ekim 2012

The Effect Of Workplace Noise On Life Quality In Bank Employees

5th FOHNEU Congress on Occupational Health, Tarragona, İspanya, 19 - 21 Eylül 2012

The Effect Of Noise On Job Satisfaction And Burnout In Bank Employees

5th FOHNEU Congress on Occupational Health, Tarragona, İspanya, 19 - 21 Eylül 2012

Home Accidents and Safety conditions of The Houses Concerning Home Accidents

The 1st International Clinical Nursing Research Congress, İzmir, Türkiye, 29 Mayıs - 01 Haziran 2012

Reliability and validity of the Turkish version of the Ageism Survey

The 1st International Clinical Nursing Research Congress, İzmir, Türkiye, 29 Mayıs - 01 Haziran 2012

Psychometric properties of EASY care in a sample of Turkish elderly

EASY- Care International Research and Publication Meeting, İstanbul, Türkiye, 12 - 13 Mart 2012

The Ways Of Handling Stress And The Attachment Forms To Parents Of Unıversity Students

Cyprus International Conference on Educational Research, Kıbrıs (Kktc), 8 - 10 Şubat 2012 identifier

Kazalar Kader midir?, Önlenebilir mi?”

Sağlığın Geliştirilmesi ve Hemşirelik Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 12 - 13 Ocak 2012

Adolescent Psychological Symptoms And Influential Factors

1st International Congress on Nursing Education, Research Practice, Proceedings, SELANİK, Yunanistan, 15 - 17 Ekim 2009 identifier identifier identifier

Opinions Of Clinic Nurses On Researcher Roles

1st International Congress on Nursing Education, Research Practice, SELANİK, Yunanistan, 15 - 17 Ekim 2009

Effectiveness Of The School Based Exercise Program To Promote Physical Activity Of Primary School Students

1st International Congress on Nursing Education, Research Practice, SELANİK, Yunanistan, 15 - 17 Ekim 2009

Opinions Of Turkish Women In Suburbs Of Umraniye Istanbul About Mental Illnesses

1st International Congress on Nursing Education, Research Practice, SELANİK, Yunanistan, 15 - 17 Ekim 2009

Hemşirelerin Mesleği Geliştirmeye Yönelik Bireysel Girişimleri

8. Uluslararası Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Ankara, Türkiye, 4 - 06 Haziran 2009

School Health Nursing Development Project

12thWorld Congress of Public Health, İstanbul, Türkiye, 27 Nisan - 01 Mayıs 2009

The Bullying Tendency Among thr 6 th 7 th and 8 th Grade Students in Primary School

12thWorld Congress of Public Health, İstanbul, Türkiye, 27 Nisan - 01 Mayıs 2009

Kızılay Kolu Öğrencilerine Verilen Temel İlk Yardım Eğitiminin İlkyardım Bilgilerine Etkisi

XI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Denizli, Türkiye, 23 Ekim - 26 Haziran 2007

Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Küresel Isınma İle İlgili Bilgi Ve Davranışları

6. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 29 Haziran 2007

Okul Kazalarının Epidemiyolojisi Ve Önleme Programlarının Önemi

Türkiye Kazaların Çevresel ve Teknik Araştırması Ulusal Çalıştayı, Ankara, Türkiye, 13 - 15 Haziran 2007

Hemşirelerin Hastanede Karşılaştıkları Şiddet

III. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Edirne, Türkiye, 29 - 30 Ekim 2004

Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Elektronik Sağlık Kayıtları

II.Temel Sağlık Hizmetleri Sempozyumu, Manisa, Türkiye, 7 - 08 Mayıs 2004

Devlet ve Özel Üniversitede Okuyan Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleğe Bakışı

III. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Edirne, Türkiye, 29 - 30 Nisan 2004

Hemşiresi Olan ve Olmayan İlkokul Öğrencilerinin Hemşireyi Algılayışı

III. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Edirne, Türkiye, 29 - 30 Nisan 2004

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Hastaların Yaşam Kalitelerinin İncelenmesi

1. Sağlıkta Yaşam Kalitesi Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 8 - 10 Nisan 2004

Genel Kadınların Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıkları Meslek Hastalığı Olarak Kabul edilmeli mi

II. Ulusal İş Sağlığı Ve İşyeri Hekimliği Sempozyumu, Zonguldak, Türkiye, 28 - 30 Haziran 2001

Kitap & Kitap Bölümleri

Okul Kazaları ve Okullarda Sık Görülen Yaralanmalarda İlk Yardım Protokolleri

Okul Dönemindeki Çocukların Sağlığının Geliştirilmesi, Sebahat Gözüm, Editör, Vize Yayımcılık, Ankara, ss.399-426, 2016 Creative Commons License

Okul Sağlık Kayıtları

Okul Dönemindeki Çocukların Sağlığının Geliştirilmesi, SEBAHAT GÖÜM, Editör, VİZE YAYINCILIK, Ankara, ss.154-180, 2016

Ailede İhmal ve İstismar

Aile Temelli Sağlık Yaklaşımı, Sema Kuguoglu,Birsel Canan Demirbag, Editör, Akademisyen Tıp Kitapevi, İstanbul, ss.291-301, 2015

Aile Ruh Sağlığı

Aile Temelli Sağlık Yaklaşımı, Sema Kuguoglu,Birsel Canan Demirbag, Editör, Akademisyen Tıp Kitapevi, İstanbul, ss.331-342, 2015

Ailede İhmal ve İstismar

Aile Temelli Sağlık Yaklaşımı, Kuğuoğlu Sema , Demirdağ Birsel Canan , Editör, Akademisyen Tıp Kitapevi, Ankara, ss.291-301, 2015

Hemşirelikte Kavram, Kuram ve Model Örnekleri

Davranışsal Sistem Modeli, Ayşe Ferda Ocakçı,Şule Ecevit Alpar, Editör, İstanbul Tıp Kitapevi, İstanbul, ss.131-155, 2013 Creative Commons License