Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Muallimhane-i Nüvvab’xxdan Medresetü’xxl-kudat’xxa Osmanlının Son Döneminde Kadı Yetiştiren Okullar

İslam hukuku araştırmaları dergisi, ss.411-442, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EBÛ HANÎFE (R.A.)’İN İSTİHSÂNÜ’N-NASS ANLAYIŞIÇERÇEVESİNDE SÜNNETE VERDİĞİ ÖNEM [SERAHSÎ’NİN ELMEBSÛTÖRNEĞİ]

İhya Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi, cilt.4, ss.6-25, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tefakkuh ve Tasavvuf

Semerkand, ss.68-82, 2018 (Hakemsiz Dergi)

Gönül Dünyasının Baharı

Semerkand Aile, cilt.12, ss.6-9, 2018 (Hakemsiz Dergi)

Türkçe Telif Edilen Fıkıh İlmi/İslam Hukuku Tarihi Çalışmaları

TALİD, cilt.12, ss.127-145, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fıkıh ve Anlambilim-Hanefî Usulcülerine Göre Nazmın Delaleti

Koocaeli İlahiyat Dergisi, cilt.1, ss.110-114, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ZEKÂTIN MAHİYETİ VE VERGİ İLE MÜNASEBETİ

DİN VE HAYAT, ss.55-58, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tafakkuh ile Tasavvuf’xxun Münasebeti

OŞ DEVLET ÜNİVERSİTESİ ARAŞAN SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLMÎ DERGİSİ, ss.38-56, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ORTA ASYALI HANEFÎ FAKİHİ SİRÂCEDDİN ALİ B OSMÂN EL ÛŞÎ NİN EL FETÂVA S SİRÂCİYYE ADLI ESERİ VE BAZI FIKHÎ GÖRÜŞLERİ

Ihya Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi, cilt.2, ss.53-77, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Müessesâtü talîmi l âlî ve devruhâ fi n nahdâti t Türkiyye

Dirasâtü'l-İslâm ve'l-alemu'lmuasır, ss.65-75, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Importance Of Privacy To Prevent Sexual Abuse Of Children

Öneri, cilt.10, ss.151-156, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

el Bâkillanî ye Atıfları Çerçevesinde el Gazzâlî nin Fıkıh Usûlünde Muhakkikliği

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.32, ss.39-75, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mir ât ı Mecelle de Belirtilen Mecelle Kaynakları

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, cilt.20, ss.87-105, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hukuka Aykırılık Kavramının Fıkıh İlmi Açısından Değerlendirilmesi

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, cilt.13, ss.305-312, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fıkıh İlmi İslam Hukuk Tarihi Kaynakları ve Çalışmaları Üzerine Bir Derleme Denemesi

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, cilt.7, ss.365-396, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İslâm Muhakeme Hukukunda Davanın Şartları ve Muhakeme Süreci

EKEV Akademi Dergisi, cilt.9, ss.117-134, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Din Adına Konuşmanın Fıkıh Tafakkuh Açısından Değerlendirilmesi

DINBILIMLERI AKADEMIK ARASTIRMA DERGISI-JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN RELIGIOUS SCIENCES, cilt.5, ss.159-178, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Zâhir Bâtın Dayanışması Mutasavvıf Mevlânâ Hâlid ile Fakîh İbn Abidîn Örneği

Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, cilt.6, ss.123-136, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Din Adına Konuşmak

Semerkand Dergisi, cilt.1, ss.8-17, 1999 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Tafakkuh

4. İlmi, Kültürel Araştırma ve Düşünce Toplantısı, Ankara, Türkiye, 08 Ekim 2017

Hac ve Umre İbadetinin İnanan İnsanlar Üzerindeki Etkileri

ABD’xxdeki Müslüman Türk Derneğinin Yaz Etkinliği, Washington, Kiribati, 30 Haziran - 03 Temmuz 2017

”Günümüz Fıkhî-İktisadî Problemlerin Değerlendirilmesinde Fıkıh Mirasımız İle İlişki Biçimimiz” isimli tebliğin müzakeresi

XIV. İslam Hukuku Anabilim Dalı Koordinasyon Toplantısı ile “Günümüz İktisadî Meseleleri ve Fıkıh Mirasımız” Sempozyumu, Sakarya, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2017

Hz. Peygamber ve Güven Toplumu

Kutlu Doğum Haftası, Amasya/Merzifon, Türkiye, 20 Nisan 2017

Fetva ve Önemi

Bir Konu Bir Konuk, İstanbul/Esenler, Türkiye, 17 Ocak 2017

Zikir

TRT 1, İstanbul, Türkiye, 18 Haziran 2016 identifier identifier

Mezhep İmamlarına ve Ulemâya Saygı

Uluslararası Sempozyum-Sosyal Problemlere Peygamber Yolundan Çözümler 5-6 Mayıs 2012, Gaziantep, Türkiye, 06 Mayıs 2012, ss.1-7

Halid el Bağdâdî nin Kesb ve Rabıta Risaleleri Çerçevesinde Ruhânî İmdat ve Tasarrufun Boyutları

Uluslararası Mevlana Halid-i Bağdâdî Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 11 - 13 Haziran 2010, ss.101-110

Genel Anlamda Mahremiyetin Kaynağı ve Cinsel İstismarı Önleyici Bir Unsur Olarak Aile İçi Mahremiyet Duygusunun Önemi

Çocuk Sorunları ve İslam Sempozyumu 30 Eylül- 2 Ekim 2005, İstanbul, Türkiye, 30 Eylül - 02 Ekim 2005, ss.199-212

Çaykara lı Numanzadeler 17 ve 18 Yüzyıllarda Çaykara nın İlmî ve Kültürel Atmosferini Gösteren Bir Örnek

Çaykara’xxnın Manevi ve Kültürel Değerleri Sempozyumu 16-19 Temmuz 2002, Trabzon, Türkiye, 16 - 19 Temmuz 2002, ss.457-467

Kitap & Kitap Bölümleri

Ansiklopedide Bölümler

DİA Sorumluluk

Türkiye Diyanet Vakfı, ss., 2009

DİA Mübâşeret

Türkiye Diyanet Vakfı, ss., 2006

DİA Malik b Şerâhil

Türkiye Diyanet Vakfı, ss., 2003

DİA Mâsercisî

Türkiye Diyanet Vakfı, ss., 2003

DİA İbnü l Gars

Türkiye Diyanet Vakfı, ss., 2000

DİA İbnü l Kerekî

Türkiye Diyanet Vakfı, ss., 2000

DİA İbn Kâdi l Cebel

Türkiye Diyanet Vakfı, ss., 1999

DİA İbnü l Bennâ el Bağdâdî

Türkiye Diyanet Vakfı, ss., 1999

DİA İbn Şa bân

Türkiye Diyanet Vakfı, ss., 1999