Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Osmanlı Kuruluş Devri Fakihlerinden Alâeddin Esved’in Hayatı ve Eserleri

İhya Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi, vol.7, no.1, pp.321-343, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tazminat Hukuku Açısından Fıkıh İlminde Sorumluluk Anlayışının Gelişimi, Hanefi Mezhebinde İki Örneğin İncelenmesi

İhya Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi, vol.7, no.1, pp.91-111, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Muallimhane-i Nüvvab’xxdan Medresetü’xxl-kudat’xxa Osmanlının Son Döneminde Kadı Yetiştiren Okullar

İslam hukuku araştırmaları dergisi, no.34, pp.411-442, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

EBÛ HANÎFE (R.A.)’İN İSTİHSÂNÜ’N-NASS ANLAYIŞIÇERÇEVESİNDE SÜNNETE VERDİĞİ ÖNEM [SERAHSÎ’NİN ELMEBSÛTÖRNEĞİ]

İhya Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi, vol.4, pp.6-25, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tefakkuh ve Tasavvuf

Semerkand, pp.68-82, 2018 (Non-Refreed Journal)

Gönül Dünyasının Baharı

Semerkand Aile, vol.12, no.151, pp.6-9, 2018 (National Non-Refereed Journal)

Türkçe Telif Edilen Fıkıh İlmi/İslam Hukuku Tarihi Çalışmaları

TALİD, vol.12, pp.127-145, 2017 (Other Refereed National Journals)

Fıkıh ve Anlambilim-Hanefî Usulcülerine Göre Nazmın Delaleti

Koocaeli İlahiyat Dergisi, vol.1, pp.110-114, 2017 (Other Refereed National Journals)

ZEKÂTIN MAHİYETİ VE VERGİ İLE MÜNASEBETİ

DİN VE HAYAT, pp.55-58, 2016 (Other Refereed National Journals)

Tafakkuh ile Tasavvuf’xxun Münasebeti

OŞ DEVLET ÜNİVERSİTESİ ARAŞAN SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLMÎ DERGİSİ, pp.38-56, 2016 (Other Refereed National Journals)

ORTA ASYALI HANEFÎ FAKİHİ SİRÂCEDDİN ALİ B OSMÂN EL ÛŞÎ NİN EL FETÂVA S SİRÂCİYYE ADLI ESERİ VE BAZI FIKHÎ GÖRÜŞLERİ

Ihya Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi, vol.2, pp.53-77, 2016 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Müessesâtü talîmi l âlî ve devruhâ fi n nahdâti t Türkiyye

Dirasâtü'l-İslâm ve'l-alemu'lmuasır, pp.65-75, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Importance Of Privacy To Prevent Sexual Abuse Of Children

Öneri, vol.10, pp.151-156, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Mir ât ı Mecelle de Belirtilen Mecelle Kaynakları

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, vol.20, pp.87-105, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

el Bâkillanî ye Atıfları Çerçevesinde el Gazzâlî nin Fıkıh Usûlünde Muhakkikliği

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.32, pp.39-75, 2012 (Other Refereed National Journals)

Hukuka Aykırılık Kavramının Fıkıh İlmi Açısından Değerlendirilmesi

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, vol.13, pp.305-312, 2009 (Other Refereed National Journals)

Fıkıh İlmi İslam Hukuk Tarihi Kaynakları ve Çalışmaları Üzerine Bir Derleme Denemesi

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, vol.7, pp.365-396, 2006 (Other Refereed National Journals)

İslâm Muhakeme Hukukunda Davanın Şartları ve Muhakeme Süreci

EKEV Akademi Dergisi, vol.9, pp.117-134, 2005 (Other Refereed National Journals)

Din Adına Konuşmanın Fıkıh Tafakkuh Açısından Değerlendirilmesi

DINBILIMLERI AKADEMIK ARASTIRMA DERGISI-JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN RELIGIOUS SCIENCES, vol.5, pp.159-178, 2005 (Other Refereed National Journals)

Zâhir Bâtın Dayanışması Mutasavvıf Mevlânâ Hâlid ile Fakîh İbn Abidîn Örneği

Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, vol.6, pp.123-136, 2005 (Other Refereed National Journals)

Din Adına Konuşmak

Semerkand Dergisi, vol.1, pp.8-17, 1999 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Mâverâünnehir Müslüman Toplumu Mayalayan Tefakkuh Anlayışı veİbadetlerin Birlikte İhya Edilişinde Tezahürü

İlim Menbaı Mâverâünnehir Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 10 November 2020, pp.37-43

Ailede Huzur için Eşlerin Birbirlerinin Hataları Konusunda Gece Olmaları

Huzur Meclisleri-16, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 20 December 2017

Haddini Bilmek Kadar İrfan Olmaz

Huzur Meclisleri-15, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 13 December 2017

Allah’ın Koymuş Olduğu Ölçülerle Yaşamak

Huzur Meclisleri-14, GaziMağusa-Tatlısu, Cyprus (Kktc), 06 December 2017

Allah Kullarından Tevbe İster

Huzur Meclisleri-13, İskele-Çayırova, Cyprus (Kktc), 01 November 2017

Allah’ın Müminlerle olan Sözleşmesi

Huzur Meclisleri -12, Girne Karşıyaka, Cyprus (Kktc), 25 October 2017

Günlük Hayatta Ahiret İnancının Önemi

Huzur Meclisleri -11, Girne, Cyprus (Kktc), 18 October 2017

Tafakkuh

4. İlmi, Kültürel Araştırma ve Düşünce Toplantısı, Ankara, Turkey, 08 October 2017

Huzurlu Yaşamak İçin Allah’xxın Huzurunda Olduğumuzu Fark Etmek

Huzur Meclisleri -10, Girne, Cyprus (Kktc), 04 October 2017

Hac ve Umre İbadetinin İnanan İnsanlar Üzerindeki Etkileri

ABD’xxdeki Müslüman Türk Derneğinin Yaz Etkinliği, Washington, Kiribati, 30 June - 03 July 2017

”Günümüz Fıkhî-İktisadî Problemlerin Değerlendirilmesinde Fıkıh Mirasımız İle İlişki Biçimimiz” isimli tebliğin müzakeresi

XIV. İslam Hukuku Anabilim Dalı Koordinasyon Toplantısı ile “Günümüz İktisadî Meseleleri ve Fıkıh Mirasımız” Sempozyumu, Sakarya, Turkey, 28 - 30 April 2017

Hz. Peygamber ve Güven Toplumu

Kutlu Doğum Haftası, Amasya/Merzifon, Turkey, 20 April 2017

Fetva ve Önemi

Bir Konu Bir Konuk, İstanbul/Esenler, Turkey, 17 January 2017

Zikir

TRT 1, İstanbul, Turkey, 18 June 2016 identifier identifier

Mezhep İmamlarına ve Ulemâya Saygı

Uluslararası Sempozyum-Sosyal Problemlere Peygamber Yolundan Çözümler 5-6 Mayıs 2012, Gaziantep, Turkey, 06 May 2012, pp.1-7

Halid el Bağdâdî nin Kesb ve Rabıta Risaleleri Çerçevesinde Ruhânî İmdat ve Tasarrufun Boyutları

Uluslararası Mevlana Halid-i Bağdâdî Sempozyumu, Ankara, Turkey, 11 - 13 June 2010, pp.101-110

Genel Anlamda Mahremiyetin Kaynağı ve Cinsel İstismarı Önleyici Bir Unsur Olarak Aile İçi Mahremiyet Duygusunun Önemi

Çocuk Sorunları ve İslam Sempozyumu 30 Eylül- 2 Ekim 2005, İstanbul, Turkey, 30 September - 02 October 2005, pp.199-212

Çaykara lı Numanzadeler 17 ve 18 Yüzyıllarda Çaykara nın İlmî ve Kültürel Atmosferini Gösteren Bir Örnek

Çaykara’xxnın Manevi ve Kültürel Değerleri Sempozyumu 16-19 Temmuz 2002, Trabzon, Turkey, 16 - 19 July 2002, pp.457-467

Books & Book Chapters

Episodes in the Encyclopedia

DİA Sorumluluk

Türkiye Diyanet Vakfı, pp., 2009

DİA Mübâşeret

Türkiye Diyanet Vakfı, pp., 2006

DİA Malik b Şerâhil

Türkiye Diyanet Vakfı, pp., 2003

DİA Mâsercisî

Türkiye Diyanet Vakfı, pp., 2003

DİA İbnü l Gars

Türkiye Diyanet Vakfı, pp., 2000

DİA İbnü l Kerekî

Türkiye Diyanet Vakfı, pp., 2000

DİA İbn Kâdi l Cebel

Türkiye Diyanet Vakfı, pp., 1999

DİA İbnü l Bennâ el Bağdâdî

Türkiye Diyanet Vakfı, pp., 1999

DİA İbn Şa bân

Türkiye Diyanet Vakfı, pp., 1999