Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

English Language Teacher Education from the Lens of Critical Pedagogy

European Journal of Social Science Education and Research, cilt.7, sa.3, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Non-native EFL Students’xx Reflections on Their accented English: A Turkish Case

JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITIES SCIENCES RESEARCH, cilt.5, sa.30, ss.3974-3983, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A SOCIOLINGUISTIC INVESTIGATION ON (IM)POLITE EMAIL REQUESTS OF TURKISH EFL STUDENTS

The Journal of International Lingual, Social and Educational Sciences, cilt.3, sa.2, ss.191-207, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Integration of Technology Through Digital Portfolios in Transformative Foreign Language Teacher Education for Professional Development

European Journal of Language and Literature, cilt.3, sa.3, ss.119-129, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Student Teachers’ Learning and Professional Development in Second Language Teacher Education.

European Journal of Language and Literature, cilt.7, sa.1, ss.13-21, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pre-Service Teachers’ Views on the Presentation of Culture in EFL Coursebooks

Educational Policy Analysis and Strategic Research, cilt.8, sa.1, ss.38-55, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The impact of teacher questions on student learning in EFL.

Journal of Educational and Instructional Studies in the World, cilt.2, sa.2, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yirmibirinci yüzyıl ve sonrasında yabancı dil eğitimi: Yöntemlere karşı izlenceler

Türkiye Özel Okullar Birliği Dergisi, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A content analysis related to the cross-cultural/intercultural elements used in EFL coursebooks

Sino-US English Teaching,, cilt.7, sa.1, ss.16-24, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A content analysis on vocabulary presentation in coursebooks

Ozean Journal of Social Science, cilt.2, sa.1, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

”Teaching 3-8”: meeting the standards for initial teacher training andinduction

European Journal of Teacher Education, cilt.29, sa.4, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme

Fenerbahçe Dergisi, cilt.1, sa.1, 2003 (Hakemsiz Dergi)

Anneme İngilizce Öğrenmeyi Sevdiğimi Söylemeyin, O benim Hala Worksheet Doldurduğumu Sanıyor

Oxford Journal of Teaching English, cilt.3, sa.8, ss.15-19, 2000 (Hakemsiz Dergi)

ELT teacher and training

Oxford Journal of Teaching English, cilt.2, sa.4, ss.21-22, 1997 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Material production

Turkish Ministry of Education Teacher-training Seminars, Türkiye, 25 Haziran 2020

Material evaluation, analysis, and design

Turkish Ministry of Education Teacher-training Seminars, Türkiye, 24 Haziran 2020

Telling, reading, and creating stories in English Language Teaching

Turkish Ministry of Education Teacher-training Seminars, Türkiye, 05 Mart 2020

21. yüzyılda Köy Enstitülerine pedagojik bakış. [A pedagogical overview on the Village Institutes]

Bilim, Sanat ve Düzenleme Köyü Konferansı [Science, Art and Design Village Conference], Türkiye, 19 Şubat 2020

Implementing critical thinking strategies based on Bloom’s original and revised taxonomies in EFL classes

Conference of Hidden Dynamics in Foreign Language Education, Türkiye, 8 - 09 Ocak 2020

Contemporary foreign language teaching approaches

ELT In-service-training Programme, Türkiye, 18 Kasım 2019

Integration of 21st century schools into the language skills

ELT In-service-training Programme, Türkiye, 18 Kasım 2019

Evaluating writing through critical reflection: Self-improvement in a transformative context

Advanced English Training Programme Conference, Türkiye, 11 Eylül 2019

Defining English as a Foreign Language (EFL) coursebooks as student teachers in second language teacher education

th International Language In Focus (LIF) Conference: Language, Research and Teaching in the 21st Century, 2 - 04 Mayıs 2019

Resident characters as cultural identities in English as a Foreign Language (EFL) coursebooks in second language teacher education

6th International Language In Focus (LIF) Conference: Language, Research and Teaching in the 21st Century, 2 - 04 Mayıs 2019

Challenges of becoming teachers in the 21st century

5th International Afro-Eurasian Research Conference, 18 - 22 Nisan 2019

Reflections on the necessity of EFL coursebooks in foreign language teaching programmes

5th International Conference on Teaching and Learning English as an Additional Language, 12 - 14 Nisan 2019

Peer feedback for professional identity development in foreign language teacher education from the social representations’ perspective

5th International Conference on Teaching and Learning English as an Additional Language, 12 - 14 Nisan 2019

Intercultural communication for creativity

A European Union Project- Conferences, Türkiye, 13 Şubat 2019

21st century skills and intercultural communication

3rd Language Academy Conference [MEB Lisan Akademisi Öğretmen Eğitimi Konferansları], Türkiye, 10 Ocak 2019

The impact of critical feedback on student teachers’ professional development

4th Multidisciplinary Studies Congress (MULTICONGRESS), 18 - 19 Ekim 2018

Introduction to foreign language learning

Foreign Language Education Seminars, Türkiye, 06 Ekim 2018

EFL teacher-training: Theory, practice, application and applications

Teacher-training seminars (2-week seminars), Türkiye, 13 - 31 Ağustos 2018

21st century skills in EFL

Ministry of Education 2nd Language Academy Conference [MEB Lisan Akademisi Öğretmen Eğitimi Konferansları], Türkiye, 24 Mart 2018

Motivation: the marriage of the brain and the heart

Foreign Language Education Seminars, Türkiye, 06 Ocak 2018

Exploration of cultural identity in English (as a Foreign Language) coursebooks through resident characters

5th Global Conference on Linguistics and Foreign Language Teaching (LINELT), 9 - 11 Kasım 2017

Integration of critical reflection and constructive peer feedback into transformative second language teacher education

5th Global Conference on Linguistics and Foreign Language Teaching (LINELT), 9 - 11 Kasım 2017

21st century Skills and EFL

Ministry of Education 2nd Language Academy Conference [MEB Lisan Akademisi Öğretmen Eğitimi Konferansları], Türkiye, 28 Ekim 2017

Integration of technology through digital portfolios in transformative foreign language teacher education

13th International Conference on Social Sciences European Centre for Science Education and Research, 6 - 07 Ekim 2017

Second Language Acquisition [İkinci Dil Edinimi]

Vega Schools EFL Conferences, Türkiye, 30 Eylül 2017

Theory and practice in EFL classes

EFL Teacher Training Seminars, Türkiye, 15 Ağustos - 15 Eylül 2017

Transformative teacher education in the 21st century:Teacher educators and pre-service teachers’xx expectations

International Conference on Lifelong Education and Leadership (ICLEL), 12 - 14 Eylül 2017

EFL student teachers’ lifelong expectations and aspirations for their practised professional identities

International Conference on Lifelong Education and Leadership (ICLEL), 12 - 14 Eylül 2017

An EFL methodology update for material writing in EFL

Writers’ Retreats Seminars and Workshops, Türkiye, 24 - 28 Ağustos 2017

Graduate students’ professional development and growth in EFL teacher education

8th International Graduate Education Symposium (IGES), 11 - 12 Mayıs 2017

Integration of 21st century skills in lesson planning in English as a foreign language (EFL) teacher education

6th Cyprus International Conference on Educational Research (CYICER), 4 - 06 Mayıs 2017

Foreign language acquisition and learning

Foreign Language Education Seminars, Türkiye, 29 Nisan 2017

The impact of a reflective practicum component on developing teacher education programmes of EFL

3rd International Symposium on Language Education and Teaching (ISLET), 20 - 23 Nisan 2017

Perceptions of foreign language teachers on their Professional development through teaching with digital materials

3rd International Symposium on Language Education and Teaching (ISLET), 20 - 23 Nisan 2017

The impact of critical thinking practice on EFL student teachers’ professional self-awareness

3rd International Symposium on Language Education and Teaching (ISLET), 20 - 23 Nisan 2017

Intercultural communication and EFL

1stMinistry of Education Language Academy Conference [MEB Lisan Akademisi Öğretmen Eğitimi Konferansları], Türkiye, 14 Ocak 2017

Integration of 21st century skills into foreign language teaching

1stMinistry of Education Language Academy Conference [MEB Lisan Akademisi Öğretmen Eğitimi Konferansları], Türkiye, 14 Ocak 2017

Theory and Practice in EFL

Foreign Language Teacher Training Seminars, Türkiye, 15 Ağustos - 15 Eylül 2016

Constructing professional identities as non-native speaker teachers

Conference of Educational Role of Language (ERL): Learn to speak, speak to learn, 9 - 10 Haziran 2016

A longitudinal comparative study on EFL student teachers’ perceptions and views about professional development

1st International Scientific Researches Congress, Humanity and Social Sciences (IBAD 2016), 19 - 22 Mayıs 2016

Foreign Language education in the 21st century

Vega Private Schools Seminars, Türkiye, 02 Nisan 2016

The impact of nativism and non-nativism on EFL student teachers’ identity construction

th Cyprus International Conference on Educational Research (CICER), 31 Mart - 02 Nisan 2016

Deneyimsiz Öğretmenlerin Kimlik Çelişkileri (Identity Conflicts Of Novice EFL Teachers)

Uluslararası Eğitimde Disiplinlerarası Araştırma Konferansı (International Conference on Interdisciplinary Research in Education, ICOINE), 29 - 31 Ekim 2014

Foreign language acquisition in early childhood

Avrupa Schools Parents Seminars, Türkiye, 27 Şubat 2014

Foreign Language acquisition

Seminars and workshops for parents, Türkiye, 20 - 21 Kasım 2013

Teacher training

seminars and workshops for foreign language teachers, Türkiye, 19 Ağustos - 06 Eylül 2013

Professional identity formation and development of pre-service teachers/student teachers in teacher education.

Birinci İngiliz Dili Öğretimi Konferansı (1st International English Language Teaching Conference), 08 Mayıs 2013

Yabancı dil öğretmenlerinin öğretmenin mesleki gelişimi konusundaki görüş ve algıları (Foreign language teachers’ views and perceptions about professional development of teachers)

Uluslararası Eğitimide Disiplinlerarası Araştırma Konferansı (International Conference on Interdisciplinary Research in Education), 30 Ocak - 01 Şubat 2013

Pre-service teachers’ views on the cultural presentations of English (as a foreign language) coursebooks.

1st Cyprus International Congress of Education Research-International Studies and New Approaches in Education (CICER), 6 - 09 Aralık 2012

The principles of foreign language education

Parents Seminars, Türkiye, 24 Mayıs 2012

The impact of teacher questions on student learning in EFL

3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications (ICONTE) Conference, 26 - 28 Nisan 2012

Holistic Learning

International Education and the Brain Symposium. The Association of Turkish Private Schools Union [Uluslararası Eğitim ve Beyin Konferansı, Türk Özel Okullar Birliği Derneği], 3 - 05 Şubat 2011

Bütünsel Öğrenme [Holistic Learning]

Uluslararası Eğitim ve Beyin Sempozyumu [ International Education and the Brain Symposium], 3 - 05 Şubat 2011

The Relationship between Foreign Language Learning and the Brain.

Uluslararası Eğitim ve Beyin Sempozyumu (International Education and the Brain Symposium), 3 - 05 Şubat 2011

The curricula of the Village Institutes

1st National Republic and Education Conference. [Köy Enstitüsü Müfredatları. Birinci Ulusal Cumhuriyet ve Eğitim Paneli.], Türkiye, 23 - 24 Kasım 2010

Köy Enstitüsü Müfredatları [The Curricula of the Village Institutes]

Birinci Ulusal Cumhuriyet ve Eğitim Paneli [1st National Republic and Education Panel], Türkiye, 23 - 24 Kasım 2010

Türkiye’de öğretmen yetiştirme politikaları ve Köy Enstitüleri

Eğitbilim Işığında Köy Enstitüleri Sempozyumu, Türkiye, 16 Nisan 2009

Teacher education policies in Turkey and the Village Institutes

The Symposium of Village Institutes in the Light of Educational Sciences, Türkiye, 16 Nisan 2009

Interpretations of prospective teachers on EFL methods through cultural drama (Öğretmen adaylarının kültürel drama yolu ile İngilizce Öğretim Yöntemleri üzerine yorumları)

IATEFL Annual Conference (Uluslararası İngilizceyi Yabancı Dil Olarak Öğretme Topluluğu Yıllık Konferansı), 1 - 04 Nisan 2009

A unique model in teacher education for the world Turkish Village Institutes (Dünya öğretmen eğitimi için özgün bir model: Türk Köy Enstitüleri)

33rd ATEE Conference in Brussels “Teacher Education: facing the InterculturalDialogue”, 23 - 28 Ağustos 2008

The curricula of the Village Institutes from the philosophical and methodological perspectives

68th Anniversary Conference for Village Institutions (68. Geleneksel Köy Enstitüleri Konferansı), Türkiye, 17 - 18 Nisan 2008

Güncel öğretmen yetiştirme felsefe ve yöntemleri açısından Köy Enstitüsü izlenceleri (The curricula of the Village Institutes from the perspective of contemporary teacher-education philosophy and methods)

Eğitim Mirasımız: Köy Enstitüleri, Uygulanabilirlikleri ve Örnek Olarak Model Çalışmaları (Our Education Heir: The Village Institutes, Their Applicability and Sample Studies as Models Symposium, Türkiye, 17 - 18 Nisan 2008

Coursebooks in foreign language teaching from the methodological perspective

The Conference of Coursebook Use in Foreign Language Teaching, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2007

Are ELT coursebooks real agents of change?

Annual TESOL Greece Convention, 8 - 19 Mart 2006

Could ELT coursebook series have teacher’s book written in native languages? : A case study from Turkey

The 3rd International postgraduate Conference in Linguistics and Language Teaching, 20 Ekim 2005

Critical thinking in ELT

Istanbul Technical University (ITUELT) ELT Conference: Skills and Strategies, Türkiye, 2 - 03 Haziran 2005

Foreign Language education in early childhood

Early Childhood Conference, Türkiye, 30 Nisan 2005

Critical Thinking in ELT Classes

Annual TESOL ELT Conference, 19 - 20 Mart 2005

Teaching and learning English in a brain compatible way

6th Annual ELT Conference: Partnership for Prosperous Performance, Türkiye, 12 Mart 2005

Increasing Student Achievement

ELT Convention: Facing Challenges in ELT, Türkiye, 13 Nisan 2002

The best recipe for the vegetable soup: The Eclectic Approach

The 4th International ELT Conference: Achieving a Coherent Curriculum: Key Elements, Methods, and Principles, 18 - 20 Mayıs 1999

English language teaching in Turkey: The teacher [Türkiye’de İngilizce Öğretimi: Öğretmen]

The Symposium of Foreign Language Education in the 75th year of the Turkish Republic, Türkiye, 05 Mayıs 1999

Fun ways to use texts

ELT Conference: Primary Connections, Türkiye, 12 Ekim 1996

Kitap & Kitap Bölümleri

Critical Thinking

ASK Publications, 2020

Linking learning styles and teaching styles

Becoming a Teacher Educator, Swennen, A. Ve Klink, M., Editör, Springer Publishing, ss.133-145, 2020

Integration of technology through digital portfolios in transformative foreign language teacher education

Recent Ideas on Language and Literature, Emilian Dobrescu, Editör, -, ss.87-96, 2017

Linking learning styles and teaching styles

Becoming a Teacher Educator, Anja Swennen,Marcel van der Klink, Editör, Springer, London/Berlin , London, ss.133-145, 2009

Win!

Orient Express, İstanbul, 2008