Education Information

Education Information

 • 2007 - 2014 Doctorate

  University of Leicester, School Of Educatıon, Applıed Lınguıstıcs And Englısh Language Teachıng, England

 • 1997 - 2002 Doctorate

  Bogazici University, Turkey

 • 1992 - 1995 Postgraduate

  Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Turkey

 • 1981 - 1986 Undergraduate

  Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2013 Doctorate

  Turkish Student Teachers’ Reflections on their Professional Identity Construction and Reconstruction Process during the Practicum

  University of Leicester, School Of Educatıon, Applıed Lınguıstıcs And Englısh Language Teachıng

 • 2002 Doctorate

  The teacher training policies in Turkey in a changing socio political context from 1946 to the present day

  Boğaziçi Üniversitesi

 • 1995 Postgraduate

  İngilizce dili öğretimi alanında Türkiye’xxde ve dünyada öncü durumda olan Oxford Üniversitesi Yayınevi’xxnin halkla ilişkiler ve tanıtım çalışmaları

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü