Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Karadeniz Bölgesindeki Bazı Güncel Sorunlar

Karadeniz Araştırmaları, cilt.6, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Timur un Hayalî Moskova Seferi

Karadeniz Araştırmaları, sa.23, ss.29-39, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

K Voprosu o Vzaimootnoşeniyah Zolotoy Ordı s Osmanskoy İmperiey

Zolotoordınskaya Tsivilizatsiya, cilt.1, sa.1, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

”Altın Orda - Osmanlı Münasebetleri”

Akademik Bakış, cilt.1, sa.3, ss.187-198, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

”Soğuk Savaş Sonrasında Rusya’nın Balkanlar Politikası”

Karadeniz Araştırmaları, sa.13, ss.99-113, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Altın Orda Bizans Münasebetleri 1261 1453

Karadeniz Araştırmaları, sa.4, ss.3-20, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

”Rusya’daki İlk Türkçe Tatarca Matbu Yayın: I. Petro’nun Bildirgesi”

XVII. Türk Tarih Kongresi, Ankara, Türkiye, 15 - 17 Eylül 2014, ss.489-502

”İlk Osmanlı Kroniklerinde Altın Orda Devleti”

18. Türk Tarih Kongresi, Ankara, Türkiye, 1 - 05 Ekim 2018

”İdil Urallı Bilim Adamlarının Türkiye’xxde Tarihçiliğin Gelişimine Katkısı”

Ghayaz Ishakı And Natıonal Renaissance of the Tatars at The Beginning of the 20th century, Kazan, Rusya, 6 - 07 Eylül 2018, ss.226-230

”Türk-Rus Münasebetlerinde Yeni Dönem”

I. Uluslararası Türk Kültürü ve Tarihi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2018

Moskova’nın Orta Doğu Poltikasına Türkiye’den Bakış

Rusya ve Türkiye: Bölgesel İşbirliğinin Sorunları Toplantısı, St. Petersburg, Rusya, 13 Eylül 2017

Osmanlı Kaynaklarında Altın Orda (Zolotaya Orda v Osmanskih İstoçnikah)

V. Mejdunarodnıy Zolotoordınskiy Forum: İstoriya Zolotoy Ordı i Tatarskih Hanstv (V. Uluslararası Altın Orda Forumu: Altın Orda ve Tatar Hanlıkları Tarihi), Kazan, Rusya, 15 - 18 Mart 2017

”Abdürreşit İbrahim ve İdil Ural Türklerinin Anadolu’ya Göçleri”

IV. Uluslararası Abdürreşit İbrahim Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 07 Mart 2017

Sovyet Tarih Yazımında Altın Orda

Ermukhan Bekmakhanov. Sovyet Tarih Yazımı ve Kazakistan Tarihinin Meseleleri UluslararasıSempozyumu, İstanbul, Türkiye, 11 Kasım 2015, cilt.1, ss.181-187

Rusya nın Suriye Poloitikası

Uluslararası Suriye Politik Süreç ve İnsanî Krizler (1914-2016), Ankara, Türkiye, 03 Kasım 2016

Soobşeniya Osmanskih İstoriçeskih Soçineniy o Gorodah Na Territorii Zolotoy Ordı Na Primere Kniga Puteşestviya Evliya Çelebi

İstoriko-Arheologiçeskie Pamyatniki Zolotoy Ordı na Territorii Saraovskogo Povoljya: Sbornik Materialov Mejdunarodnoy Nauçno-Praktiçeskoy KOnferentsi (4-6 İünya 2015, Saratov), Saratov, Rusya, 4 - 06 Haziran 2015, cilt.1, ss.155-160

Akdes Nimet Kurat ve Türkiye de Tatar tarihine Dair Araştırmalar

Akdes Nimet Kurat'ın Hayatı ve Eserleri Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 23 - 25 Nisan 2013, cilt.1, ss.151-161

KOmşuluktan Stratejik İşbirliğine Türk Rus Münasebetleri

Soğuk Savaştan Günümüze Türk-Rus İlişkileri II. Çalıştayı, Ankara, Türkiye, 28 - 29 Eylül 2010

İdil Ural Türklerinin Sabantuylarında Spor Oyunları

Türk Halklarının Geleneksel Spor Oyunları Uluslararası Sempozyumu Bildirileri, 20 - 22 Kasım 2014

Altın Orda nın Balkanlar Politikası

İdil Ural Tarihi Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2011, cilt.2

İdil Urallı Bilim Adamlarının Eserleri ve Faaliyetleri İle Türkiye de Tarih Biliminin Gelişimine Katkıları

III. Uluslararası Abdürreşid İbrahim Geçmişten Günümüze Rusya Müslümanları ve Matbuat Hareketleri Sempozyumu, Kazan, Rusya, 26 - 29 Haziran 2015

Osmanlı Kaynaklarına Göre Altın Orda Şehirleri

Altın Orda'nın Tarih ve Arkeoloji Mirası Uluslararası Konferansı, Kazan, Rusya, 4 - 06 Haziran 2015

Türkiye Ermenistan İlişkilerinde Rusya Faktörü

Tehcir'in 100. Yılında Türk-ERmeni İLİşkilerinin Yarını:Adil Hafıza ve Normalleşme Uluslararası Sempozyum, İstanbul, Türkiye, 14 - 15 Mayıs 2015

Yarlıki Zolotoordınskih Hanov Perspektivı İzuçeniya Altın Orda Hanlarının Yarlıkları

Uluslararası Altın Orda Tarihinin Kaynakları İlmî Sempozyumu, Kazan, Rusya, 17 - 18 Mart 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

Tsarskaya Rossiya v Fotografiyah İz Kollektsii Dvortsa Yıldız.

Yıldız Teknik Üniversitesi Abdülhamid Araştırmaları Merkezi, İstanbul, 2019

”İdil Bulgar Devleti”

İslam Tarihi ve Medeniyeti. Müslüman Türk Devletleri -I, Muhammed Hanefi Palabıyık - Osman Çetin, Editör, Siyer, İstanbul, ss.251-269, 2018

Altın Orda ve Varisleri

Dünyanın Oluşumundan Sanayi Devrimine İnsanlığın Serüveni, Ahmet Taşağıl, Editör, İstek, İstanbul, ss.421-438, 2018

”Turetsko-Rossiyskie Ekonomiçeskie Svyazi v 20-30-e gg. po Arhivnım Materialam”

Rossiya i Turtsiya v Zerkale Rossiyskih Arhivov (20-30-e Godı XX Veka), M. A. Kolesnikova, Editör, Muzey Antropologii i Etnografii, St. Petersburg, ss.7-12, 2018

Atlas Tartarica

Türk Dünyası Belediyeler Birliği, İstanbul, 2017

”İstanbul’daki Moğolların Aziz Meryem Kilisesi”

Bozkırdan Batıya. Prof. Dr. Hüseyin Salman’xxa Armağan, Güler Yarcı, Editör, Epsilon, İstanbul, ss.157-165, 2017

”Başkurtların Tarihi”

Zeki Velidî Togan. İlmî Hayatı, Eserleri, Siyasî Faaliyetleri, Hatıralar), Serkan Acar, Editör, Akçağ, İstanbul, ss.239-247, 2017

Zolotaya Orda i Russkiy Ulus

İnstitut İstorii Ş. Mercani, Kazan, 2016

Altın Orda Devleti

Altın Orda Devleti Avrasya nın Sekiz Asrı Çengizoğulları, Hayrunnisa Alan - İlyas Kemaloğlu, Editör, Ötüken, İstanbul, ss.98-149, 2016

Altın Orda ve Takipçileri

Orta Asya Türk Tarihi, Ali Ahmetbeyoğlu, Editör, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, ss.94-119, 2016

Büyük Moğol İmparatorluğu

Büyük Moğol İmparatorluğu Avrasya nın Sekiz Asrı Çengizoğulları, Hayrunnisa Alan - İlyas Kemaloğlu, Editör, Ötüken, İstanbul, ss.29-67, 2016

”Altın Orda ve Ardılı Hanlıklar”

Orta Asya Türk Tarihi, Ahmet Kanlıdere, Editör, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, ss.104-122, 2013

Rusya’nın Orta Asya Politikaları

Ahmet Yesevi Üniversitesi, Ankara, 2011

Atatürk Dönemi Türk Rus İlişkileri

Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 2010

Ansiklopedide Bölümler

Saray

Türkiye Diyanet Vakfı, ss., 2013