XVI Yüzyılda Rus Elçisi İvan Novosilytsev in Osmanlı DEvleti ne Seyahati ve İLgili Raporu


KEMALOĞLU İ.

XVI. Türk Tarih Kongresi, 20 - 22 Eylül 2010