Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Communication skills of students in fine arts departments of education faculties

Educational Research and Reviews, cilt.13, ss.688-695, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN İLLEGAL KOPYALAMA VE TELİF HAKLARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, ss.74-85, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Relationship Between the Music Teacher Candidates’ Computer-Assisted Teaching Attitudes and Exam Anxiety in Computer Literacy

Journal of Education and Training Studies, cilt.6, ss.215, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Computer-Assisted Music Teaching in Music Teacher Education Departments: Marmara University Sample

Educational Policy Analysis and Strategic Research, cilt.13, ss.71-80, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bağımsız müzisyenlerin çalışmalarını toplumla paylaşmada önde gelen interaktif ortamlar üzerine bir araştırma

International Journal Of Turkish Literature Culture Education, cilt.6, ss.1896-1914, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

PROFESYONEL KAYIT STÜDYOLARINDAKİ TONMAİSTERLERİN EĞİTİM DURUMLARI VE MÜZİKSEL ÜRETİME KATKILARI

International Journal Of Turkish Literature Culture Education, cilt.6, ss.2799-2810, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MÜZİK ÖĞRETİMİNDE ÖZ YETERLİK ALGILARI

Social Sciences Studies Journal, cilt.3, ss.1924-1929, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Views Of Music Teacher Candidates In Use Of Music Technology In Education

8th World Conference on Educational Science, Madrid, İspanya, 4 - 06 Şubat 2016, ss.515-516

THE RELATION BETWEEN THE ACADEMIC ACHIEVEMENT IN THE HAR-MONY COURSE AND THE PROBLEM-SOLVING SKILLS OF THE STUDENTS IN THE DEPARTMENT OF MUSIC EDUCATION

1st International Conference on Social Sciences and Education Research, Antalya, Türkiye, 29 - 31 Ekim 2015, ss.125

Eğitim Fakültelerinin Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dallarında Okutulan Müzik Derslerine Yönelik Sorunlar

Erciyes Üniversitesi Müzik Eğitimi Sempozyumu. Kayseri, İstanbul, Türkiye, 14 - 15 Nisan 2005

Bilgisayar ve Eğitim

Türk Müziği Günleri, İstanbul, Türkiye, 13 - 14 Mayıs 1999

Kitap & Kitap Bölümleri

Müzik İnsan İlişkisi ve Müzik Terapi

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KİTABI - Eğitim Bilimleri, Oğuz KUTLU, Editör, Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.181-190, 2018

Bilgisayar Destekli Öğretim ve Problem Çözme

Türkiye Alim Kitapları, Saarbrücken, 2015

Avusturya Eğitim Sistemi

Eğitim Yapıları ve Yönetimleri Açısından Çeşitli Ülkelere Bir Bakış, Ada Sefer,Baysal Nurdan, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.135-149, 2009 Creative Commons License

SİHİRLİ FLÜT

Porte Müzik Yayınları, İstanbul, 2008