Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Picture of Dorian Gray’in Kaynak Edebiyat Dizgesindeki Serüveni Üzerine Betimleyici Bir Çalışma

Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (ASOBİD), ss.17-45, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

(Re)Positioning of Inter- and Intra-Lingual Translational Adventures

transLogos Translation Studies Journal, cilt.22, ss.70-101, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eflatun Kız within the Context of Translation Studies: A Conceptual (Re)Framing

transLogos Translation Studies Journal, cilt.1, ss.64-91, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Diliçi Çeviride Sansür Olgusu

VI. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 12 - 13 Aralık 2019

İngilizcede ve Türkçede The Picture of Dorian Gray: Çeviriye ilişkin Temel Kavramlar Üzerine Sorgulamalar

Türkiye’xxde Çeviribilim Araştırmalarının Yayın Sorunları Çalıştayı, Amasya, Türkiye, 18 Ekim 2019

Bir Çalgıcının Seyahati’xxnin Türk Edebiyat ve Kültür DizgesindekiDiliçi Çeviri Macerası

II. Uluslararası Rumeli [Dil, Edebiyat, Çeviri] Sempozyumu, Kırklareli, Türkiye, 12 - 13 Nisan 2019

Dorian Gray’xxin Portresi’xxnin Diliçi ve Dillerarası Çeviri Macerası

Asos Congress - 5. Uluslararası Filoloji Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018

Oyun Çevirilerinde Benimsenen Farklı Çeviri Stratejileri: Yerlileştirme Örneği Olarak Gulyabani

Asos Congress - 4. Uluslararası Filoloji Sempozyumu, ALANYA, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018

Kurumsal Çeviri Bağlamında Avrupa Birliği Metinlerinin Çevirisi

Asos Congress - 4. Uluslararası Filoloji Sempozyumu, ALANYA, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018

Eflatun Kız’xxın Türk Edebiyat ve Kültür Dizgesindeki Çeviri Macerasını Yeniden Düşünmek

Istanbul 29 Mayis University - Enriching Translation Studies through Rereadings a Symposium with Prospective Scholars Discussing Fundamental Issues in Theory and Practice, İstanbul, Türkiye, 28 Mart 2018

A Translation Oriented Approach to EU Acquis Communautaire Texts

Marmara University European Union Institute Graduate Student Conference, İstanbul, Türkiye, 3 - 04 Aralık 2015

Kurumsal Çeviri: AB (Avrupa Birliği) Örneği

XIV. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim, İzmir, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2015, ss.20

Kitap & Kitap Bölümleri

Yeniden Yazım ve Yeniden Çeviri Bağlamında Dorian Gray’xxin Portresi

Çeviri Üzerine Gözlemler, TAŞ SEDA, Editör, Hiperlink Yayınları, İstanbul, ss.151-172, 2019

Oyun Çevirilerinde Benimsenen Yerlileştirme Stratejileri Bağlamında Gulyabani

Çeviribilimde Güncel Tartışmalardan Kavramsal Sorgulamalara, TAŞ SEDA, Editör, Hiperlink Yayınları, İstanbul, ss.415-440, 2018

Sözlü Dil Ve Çevirisinde Sözcelemsel Yaklaşımla

Sözden Temsile Çeviribilim, Pelin Şulha, Editör, Çeviribilim Yayınları, İstanbul, ss.34-45, 2015

Sözlü Dil Çevirisinde Sözcelemsel Yaklaşımlar

Sözden Temsile Çeviribilim, ŞULHA PELİN, Editör, Çeviribilim Yayınları, İstanbul, ss.35-45, 2015