Publications & Works

Articles Published in Other Journals

The Picture of Dorian Gray’in Kaynak Edebiyat Dizgesindeki Serüveni Üzerine Betimleyici Bir Çalışma

Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (ASOBİD), pp.17-45, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

(Re)Positioning of Inter- and Intra-Lingual Translational Adventures

transLogos Translation Studies Journal, vol.22, pp.70-101, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Eflatun Kız within the Context of Translation Studies: A Conceptual (Re)Framing

transLogos Translation Studies Journal, vol.1, pp.64-91, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Diliçi Çeviride Sansür Olgusu

VI. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 13 December 2019

İngilizcede ve Türkçede The Picture of Dorian Gray: Çeviriye ilişkin Temel Kavramlar Üzerine Sorgulamalar

Türkiye’xxde Çeviribilim Araştırmalarının Yayın Sorunları Çalıştayı, Amasya, Turkey, 18 October 2019

Bir Çalgıcının Seyahati’xxnin Türk Edebiyat ve Kültür DizgesindekiDiliçi Çeviri Macerası

II. Uluslararası Rumeli [Dil, Edebiyat, Çeviri] Sempozyumu, Kırklareli, Turkey, 12 - 13 April 2019

Dorian Gray’xxin Portresi’xxnin Diliçi ve Dillerarası Çeviri Macerası

Asos Congress - 5. Uluslararası Filoloji Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 25 - 27 October 2018

Oyun Çevirilerinde Benimsenen Farklı Çeviri Stratejileri: Yerlileştirme Örneği Olarak Gulyabani

Asos Congress - 4. Uluslararası Filoloji Sempozyumu, ALANYA, Turkey, 3 - 05 May 2018

Kurumsal Çeviri Bağlamında Avrupa Birliği Metinlerinin Çevirisi

Asos Congress - 4. Uluslararası Filoloji Sempozyumu, ALANYA, Turkey, 3 - 05 May 2018

Eflatun Kız’xxın Türk Edebiyat ve Kültür Dizgesindeki Çeviri Macerasını Yeniden Düşünmek

Istanbul 29 Mayis University - Enriching Translation Studies through Rereadings a Symposium with Prospective Scholars Discussing Fundamental Issues in Theory and Practice, İstanbul, Turkey, 28 March 2018

A Translation Oriented Approach to EU Acquis Communautaire Texts

Marmara University European Union Institute Graduate Student Conference, İstanbul, Turkey, 3 - 04 December 2015

Kurumsal Çeviri: AB (Avrupa Birliği) Örneği

XIV. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim, İzmir, Turkey, 15 - 17 October 2015, pp.20

Books & Book Chapters

Yeniden Yazım ve Yeniden Çeviri Bağlamında Dorian Gray’xxin Portresi

in: Çeviri Üzerine Gözlemler, TAŞ SEDA, Editor, Hiperlink Yayınları, İstanbul, pp.151-172, 2019

Oyun Çevirilerinde Benimsenen Yerlileştirme Stratejileri Bağlamında Gulyabani

in: Çeviribilimde Güncel Tartışmalardan Kavramsal Sorgulamalara, TAŞ SEDA, Editor, Hiperlink Yayınları, İstanbul, pp.415-440, 2018

Sözlü Dil Ve Çevirisinde Sözcelemsel Yaklaşımla

in: Sözden Temsile Çeviribilim, Pelin Şulha, Editor, Çeviribilim Yayınları, İstanbul, pp.34-45, 2015

Sözlü Dil Çevirisinde Sözcelemsel Yaklaşımlar

in: Sözden Temsile Çeviribilim, ŞULHA PELİN, Editor, Çeviribilim Yayınları, İstanbul, pp.35-45, 2015