Education Information

Education Information

 • 1991 - 1997 Doctorate

  Marmara University, Institute for Graduate Studies in Pure and Applied Sciences, Turkey

 • 1988 - 1990 Postgraduate

  Marmara University, Institute for Graduate Studies in Pure and Applied Sciences, Turkey

 • 1982 - 1986 Undergraduate

  Marmara University, Ataturk Faculty of Education, Mathematics and Science Education, Turkey

Dissertations

 • 1997 Doctorate

  Bazı primidin bileşiklerinin elektrokimyasal indirgenmelerinin incelenmesi

  Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

 • 1990 Postgraduate

  Bazı metallerin miktarlarının anodik sıyırma voltametri yöntemiyle tayinleri

  Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü