Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkiye-Türkmenistan Ticari İlişkileri (1992–2014)

Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi, cilt.5, ss.160-199, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A research on the attıtude of eight grade students towards earthquake

A cademic Journals Educational Research and Reviews/ ERR, cilt.13, ss.399-405, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Research on Environmental Literacy of Religious Culture and Moral Knowledge Teacher Trainees

MARMARA GEOGRAPHICAL REVIEW, ss.63-69, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çevre Okuryazarlığı Üzerine Bir Araştırma

Marmara Coğrafya Dergisi, ss.63-69, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Orta Asya Cumhuriyetleri’nde Üzüm Yetiştiriciliği

Marmara üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, cilt.4, ss.87-105, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Turkey - Kazakhstan Commercial Relations (1992-2014)

MARMARA GEOGRAPHICAL REVIEW, ss.166-184, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Türkiye - Kazakistan Ticari İlişkileri (1992-2014)

/ Marmara Coğrafya Dergisi, cilt.35, ss.166-184, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim İkinci Kademe Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Ormana Yönelik Tutumları

Marmara Coğrafya Dergisi, ss.65-77, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of Near-to-Far Principle and Other Factors on Learning and Teaching Some Geography Subjects in the Social Studies Course

Journal of Instructional Psychology, cilt.36, ss.175-182, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim Okullarında 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Coğrafya Konularının Öğrenilmesi Ve Öğretilmesinde Etkili Olan Faktörler

M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, ss.101-114, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutumları

Eğitim Bilimleri Dergisi, ss.79-92, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim Okullarında Sosyal Bilgiler Dersi Coğrafya Konularının Öğretiminde Başarıyı Etkileyen Faktörler

M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, ss.183-194, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kütahya İli’nde (1935-1990) Nüfus Hareketleri Ve Kır-Şehir Nüfusunun Özellikleri

Türk Kültürü Araştırmaları, ss.149-161, 1997 (Hakemsiz Dergi)

Sandıklı Ovası Yakın Çevresinde Arazinin Kullanımı Ve Tarımsal Yapı Özellikleri

İ.Ü. Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü Bülten, ss.117-128, 1994 (Hakemsiz Dergi)

Kitap & Kitap Bölümleri

Çevre Sorunları

Günümüz Dünya Sorunları, AKENGİN Hamza, DÖLEK İskender, Editör, PEGEM AKADEMİ, Ankara, ss.258-272, 2018